La 05.09.2017 , în sala de şedinţe ”Constantin Stere”, a  avut  loc  întîlnirea  lunară  a conducerii executive  a  raionului  Hîncesti cu primarii  localităţilor  din  raion.

Prima  chestiune  din  agendă  a  vizat  măsurile  de  pregătire  a  instituțiilor  bugetare  din  raionul  Hîncești  către  sezonul  toamnă-iarnă 2017-2018. Dul  Iurie  TESA, specialist  principal, Inspectoratul Principal  de  Stat  pentru  Supravegherea  Tehnică a    OIP  a  făcut  cunoștință  primarilor   instrucțiunea în  vederea  pregătirii  economiei  naționale  și  a  sferei  sociale  pentru  activitate.   În  acest  context,   dna  Maria  RAȘCU,  șef  SCGCD,  a  informat  primarii  despre  situația  actuală de  pregătire  a  instituțiilor   bugetare  către  sezonul de  toamnă-iarnă  2017-2018  și  a    făcut  un  șir  de  propuneri  de  îmbunătățire  a  situației  în  instituțiile  cu  probleme.

Suplimentar  la  cele  spuse,  dna Valentina Tonu, şef,  Direcţia  Învăţămînt,  a  comunicat  primarilor   UAT de  nivelul  I   despre  rezultatele  evaluării   pregătirii  instituțiilor  preșcolare  către  noul  an  de  activitate. Comisia  raională  a  evaluat  și  gradul  de  asigurare  cu  cadre  a  tuturor  instituțiilor  și  gradul  de  dotare  cu  manuale.  

Cu  privire  la  încasarea  impozitelor  în  UAT  de  nivelul  I și  situația  dificilă  de  acumulare  a  impozitelor  de la  persoanele  fizice  a  anunțat  dna  Mariana  JECHIU,  șef  Direcția  Deservire  Fiscală  Hîncești. Dificilă  este acumularea impozitelor de  la  pensionari și achitarea  taxei  pentru  amplasarea  obiectelor  de  comerț.

Cu  privire  la  organizarea  iarmaroacelor  de  toamnă  în  lunile  septembrie-octombrie,  întru  susținerea  și  promovarea  sectorului agrar  și comercializarea  produselor  agricole  de  către  agenții  economici  din  raion,  a  venit  cu  propuneri   dul  Ion  SÎRBU,  șef  Direcția  Agricultură  și  Alimentație.

Dna  Galina ERHAN,  șef,   DGF  a  solicitat  primarilor    elaborarea  ugentă  a  proiectului  de  buget  pentru  anul  2018  și  estimările  pentru  2019-2020  cu  completarea  anexelor  și  formularelor  necesare.  S-a  anunțat  despre  modificarea  sistemului  de  salarizare  a  funcționarilor  publici.

Dna  Vera  Munteanu, șef  CS  Hîncești   a  solicitat  primarilor  elaborarea  listelor copiilor cu vîrsta  cuprinsă  între   0 – 18  ani  cu nevoi  speciale  și   ajutor  în  convingerea  părinților  de  a  imuniza  copiii,  precum  și  eliberarea  conform  legislației  a  Cerificatelor  de  deces.

La  sfîrșitul  ședinței  dl  Ghenadie  BUZA,  președintele  raionului,  a  anunțat   despre  vizita  în  Județul  Prahova  la  Festivalul  ”Prahova  iubește  Moldova”,  urmat  cu încheierea  unui  acord  de  înfrățire  a primăriei  Mingir, raionul  Hîncești  cu  primăria  Lipănești,  județul  Prahova.  Succesul  acestei  vizite  a  fost  evaluarea    ansamblului  de  folclor   din  com.  Pașcani.

 

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here