strategie de dezvoltare

Strategii și programe

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Hînceşti 2013-2020 Strategia de dezvoltare a sistemului educaţional raional pentru anii 2013-2020 Planul de acţiuni pe anul şcolar 2014...

Consultări publice

COMUNICAT DE PRESA Consiliul Raional Hînceşti organizează o primă serie de consultări publice în cadrul proiectului ”Energia-valoare transfrontaliera”, cod MIS ETC 1842, depus în cadrul Programului Operaţional...

Comisia raională pentru atragerea investiţiilor

Comisie aprobata prin decizia Consiliului raional  nr. 01/12 din 16.03.2012Componenta Comisiei: Preşedintele Comisiei:Valerii CONDRATIUC- vicepreşedintele raionului.Secretarul Comisiei:Ina DÎRU – specialist principal, Secţia Colaborare Transfrontalieră, Direcţia...

Comisia teritorială pentru ajutoare umanitare

Preşedintele comisiei: LEVINSCHI Iurie, vicepreşedintele raionului, tel.:0269/2-26-69 Secretarul comisiei: MORARU TOMA Elena, tel.:0269/2-37-95 Activitatea comisiei pentru anul 2015 Dispoziția de creare a comisiei teritoriale pentru ajutoare umanitare Darea de seamă privind...

Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului Raional Hîncești

Comisia consultativa de specialitate Buget şi finanţe Eremia Igor - consilier raional, membru al fracțiunii PDM, Președintele comisiei; Darie Albert - consilier raional, membru al...

Consilierii raionali

ALEXANDRU Simion - consilier raional tel. 069990248 ŞTERBEŢ Nicolae- consilier raional tel. 069110799 TABĂRĂ Alexandru - consilier raional tel.: 068994404  DELEU Vladimir - consilier raional tel. 079452326 MEGHEREA Alexandru - consilier raional tel....

Planul de activitate a Consiliului Raional

Planul de activitate a Consiliului Raional pentru anul 2015

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Hincesti

ARTICOLE POPULARE

Lista primăriilor din raionul Hîncești

Lista primăriilor din raionul Hîncești Primaria Bălceana Primar - Chiorescu Valentin, tel. (0269) 38236 Secretar - Cornica Tamara, tel. (0269) 38238 e-mail: balceana@hincesti.md Primaria Bobeica Primar - Musteata Lilian, tel....
Taxele locale

Taxele locale