1. Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în CR Hîncești
 2. Cu privirela corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2022
 3. Cu privirea la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2022
 4. Cu privire la contractarea de la BC Victoria Bank SA a unui împrumut pentru cheltuieli capitale
 5. Cu privire la examinarea nivelului de pregatire a instituțiilor de învățământ secundar general către debutul anului școlar 2022-2023
 6. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe aflate în folosința I.P Gimnaziul Anton Bunduchi, s. Buțeni
 7. Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe ale subdiviziunilor CR Hîncești
 8. Cu privire la coordonarea modificărilor în devizul de venituri și cheltuieli din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022 al ISMP Spitalul Raional Hîncești
 9. Cu privire la normele specifice ale IMSP Centrul de sănătate Hîncești
 10. Cu privire la comercializarea unor active neutilizate, autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe aflate în posesia și folosința IMSP Centrul de Sănătate Hîncești
 11. Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloacele fixe aflate în folosința IMSP Centru de Sănătate Lăpușna-Pașcani
 12. Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de răspuns la tuberculoza în raionul Hîncești pentru anii 2022-2025
 13. Cu privire la aprobarea programului Teritorial de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și al infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2022-2025
 14. Cu privire la aprobarea Planului Raional de acțiuni pentru menținerea statutului RM de țară liberă de poliomielită pentru anii 2022-2024
 15. Cu privire la încorporarea cetățenilor născuți în anii 1995-2004 în serviciul militar în termen, cu termen redus sau cel civil în octombrie 2022-ianuarie 2023
 16. Cu privire la recrutarea tinerilor cu anul nașteri 2007
 17. Cu privire la modificarea Deciziei CR Hîncești nr. 03/13 din 22.05.2020 „Cu privire la constituirea Consiliilor Administrative a Instituțiilor Medico-Sanitare publice fondate de CR Hîncești
 18. Cu privire la activitatea Serviciului Raional de Arhivă privind păstrarea, completarea, evidența și valorificarea documentelor de arhivă pentru perioada 2016-2021
 19. Cu privire la sarcinile de pregătire a economiei raionului și a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarna 2022-2023
 20. Cu privire la modificarea Deciziei CR Hîncești nr. 07/24 din 21.12.2021 ” Cu privire la aprobarea Calendarului anual al activităților cu caracter cultural, de oficiere, comemorative organizate de către Aparatul Președintelui, activităților din domeniul tineretului, culturii fizice și sportului
 21. Cu privire la încetarea raportului de serviciu al dlui Ion TULBU, Șef Direcția Cultură și Turism Hîncești
 22. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în locațiune
 23. Cu privire la darea în comodat a unei încăperi izolate
 24. Cu privire la transmiterea unui mijloc fix
 25. Cu privire la defrișarea arborilor
 26. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile CR Hîncești în cazul în care președintele ședinței va fi în imposibilitate de a le semna

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here