Deciziile Consiliului Raional din 17 august 2016

Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier Cu privire la modificarea componentei comisiilor consultative de specialitate Proiect decizie corelare buget 2016 Decizie...

Dispoziţiile preşedintelui

DISPOZIȚIA Nr. 21-d din 15 februarie 2016 Cu privire la promovarea măsurilor de prevenireşi lichidare a influenţei dăunătoare asupraorganismului uman a determinanţilor stării de sănătate În...
strategie de dezvoltare

Strategii și programe

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Hînceşti 2013-2020 Strategia de dezvoltare a sistemului educaţional raional pentru anii 2013-2020 Planul de acţiuni pe anul şcolar 2014...

Consultări publice

COMUNICAT DE PRESA Consiliul Raional Hînceşti organizează o primă serie de consultări publice în cadrul proiectului ”Energia-valoare transfrontaliera”, cod MIS ETC 1842, depus în cadrul Programului Operaţional...

Comisia raională pentru atragerea investiţiilor

Comisie aprobata prin decizia Consiliului raional  nr. 01/12 din 16.03.2012Componenta Comisiei: Preşedintele Comisiei:Valerii CONDRATIUC- vicepreşedintele raionului.Secretarul Comisiei:Ina DÎRU – specialist principal, Secţia Colaborare Transfrontalieră, Direcţia...

Comisia teritorială pentru ajutoare umanitare

Preşedintele comisiei: LEVINSCHI Iurie, vicepreşedintele raionului, tel.:0269/2-26-69 Secretarul comisiei: MORARU TOMA Elena, tel.:0269/2-37-95 Activitatea comisiei pentru anul 2015 Dispoziția de creare a comisiei teritoriale pentru ajutoare umanitare Darea de seamă privind...

Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului Raional Hîncești

Comisia consultativa de specialitate Buget şi finanţe Eremia Igor - consilier raional, membru al fracțiunii PDM, Președintele comisiei; Darie Albert - consilier raional, membru al...

Consilierii raionali

ALEXANDRU Simion - consilier raional tel. 069990248 ŞTERBEŢ Nicolae- consilier raional tel. 069110799 TABĂRĂ Alexandru - consilier raional tel.: 068994404  DELEU Vladimir - consilier raional tel. 079452326 MEGHEREA Alexandru - consilier raional tel....

Planul de activitate a Consiliului Raional

Planul de activitate a Consiliului Raional pentru anul 2015

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Regulamentul de constituire şi funcţionare a Consiliului Raional Hincesti

ARTICOLE POPULARE

Lista primăriilor din raionul Hîncești

Lista primăriilor din raionul Hîncești Primaria Bălceana Primar - Chiorescu Valentin, tel. (0269) 38236 Secretar - Cornica Tamara, tel. (0269) 38238 e-mail: balceana@hincesti.md Primaria Bobeica Primar - Musteata Lilian, tel....
Taxele locale

Taxele locale