Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului raional pentru anul 2021

Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în CR Hîncești

Cu privire la acordarea îndemnizației unice alesului local

Cu privire la efectuarea unor modificări și completări în bugetul raional pentru anul 2022

Cu privire la Raportul de activitate a Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei pentru anul 2021

Cu privire normele specifice ale IMSP Centru de Sănătate Hîncești

Cu privire normele specifice ale IMSP Centru de Sănătate Ciuciuleni

Cu privire normele specifice ale IMSP Centru de Sănătate Bobeica

Cu privire normele specifice ale IMSP Centru de Sănătate Lăpușna-Pașcani

Cu privire normele specifice ale IMSP Centru de Sănătate Crasnoarmeiscoe

Cu privire normele specifice ale IMSP Centru de Sănătate Sărata-Galbenă

Cu privire normele specifice ale IMSP Centru de Sănătate Bujor

Cu privire normele specifice ale IMSP Spitalul Cărpineni

Cu privire la aprobarea Actului adițional la Acordul de cooperare încheiai între Județul Iași din RO și Raionul Hîncești din RM

Cu privire la aprobarea proiectului Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hîncești, etapa I

Cu privire la aprobarea Actului adițional la Acordul de cooperare încheiat între județul Vaslui din RO și Raionul Hîncești din RM

Cu privire la gradul de pregătire a sectorului agrar pentru lucrările agricole de primăvară

Cu privire la aprobarea Cadastrului funciar al raionului conform situației la 01 ianuarie 2022

Cu privire la aprobarea acordului de transmitere în proprietate raionului Hîncești a unui sector de teren

Cu privire la operarea unor modificări în decizia CR Hîncești nr.05/21 din 27.11.2020

Cu privire la atribuirea în comodat a unei părți de teren din drumul public de interes raional din intravilanul s. Bujor

Cu privire la formarea încăperilor izolate în clădirea din s. Sarata-Galbenă administrată de prestatorul de servicii medicale

Cu privire la exercitarea atribuțiilor de munca al Președintelui raionul Hînceși ce reiese din acordurile de colaborare internaționale și contractele de grant la CR Hîncești este parte

Cu privire la raportul de serviciu al dnei Galina ERHAN,șef Direcția Generală Finanțe

Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în locațiune

Cu privire la numirea în funcție de director al IP de Servicii Sociale Centru de servicii pentru copii cu dizabilități- Pasărea Albastră

Cu privire la constituirea dreptului de superficie

Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe

Cu privire la inițierea procedurii de selectare a unei instituții financiare/bancare pentru contractarea unui credit

Cu privire la Acordul de Colaborare între CR Hîncești și Asociația Obștească AO “Concordia. Proiecte sociale”

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programului de Granturi p/u organizațiile de tineret și a concursului raional de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor

Cu privire la modificarea Deciziei CR Hîncești nr. 03/13 din 22.05.2020

Cu privire la aprobarea Planului de activitate a CR Hîncești p/u anul 2022

Cu privire la aprobarea acordului de transmitere în proprietate publică raionului Hîncești a unui teren aferent cu clădirile pe el

Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile CR Hîncești în cazul în care Președintele ședinței va fi în imposibilitate de a le semna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here