Luni, 17 august, curent s-a petrecut ședința operativă cu șefii de direcții și funcționarii aparatului președintelui.
Ședința a fost prezidată de către Dl Dumitru CORNEI, vicepreședintele raionului. Dumnealui a comunicat despre vizita de lucru efectuată, în raionul Hînceşti, de către dl Ion PERJU, Ministru, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care s-a întâlnit cu agricultorii din raion.
În cadrul acestei vizite s-a discutat şi s-au identificat soluții în vederea ameliorării daunelor produse de seceta care a compromis culturile de gradul I și II, dar și culturile multianuale.
Dl Vasile SECU, vicepreședinte pe probleme economice, a menționat cele mai importante chestiuni:
 Participarea, în regim on-line, la reuniunea cu președinții consiliilor raionale și primarii din 16 raioane ale țării. Scopul acestei ședințe a fost lansarea Programul-pilot de creare a Platformelor Industriale Multifuncționale (PIM), elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii. La eveniment a participat Prim-Ministrul, Ion Chicu, ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Oleg Țulea, ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ion Perju, directorul general ODIMM, Iulia Costin, directorul Agenției Relații Funciare și Cadastru, Anatolie Ghilaș, reprezentanți de la Agenția de Investiții, experți în domeniu;
 Lansarea de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a unui nou concurs pentru proiecte de dezvoltare regională, ce vor fi finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR), în perioada 2021-2023;
 La 10.08.2020 în SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice” au avut loc 3 proceduri;
 La 07.08.2020, ora 10.31 în SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice” a avut loc Licitația deschisă privind achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a Blocului alimentar al Spitalului Raional Hîncești
 Deasemenea, la 14.08.2020, în SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice” au avut loc 2 proceduri:
– Licitația deschisă -Lucrări de întreținere de rutină a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hîncesti (pe timp de vară).
– Lucrări de reparație a drumului L526 de acces spre s. Semionovca;
 La 17.08.2020 , ora 14.00 în SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice” va avea loc licitația electronică privind achiziționarea echipamentului pentru dotarea Centrului de plasament pentru persoane vârstnice din s. Nemțeni, r-nul Hîncesti;
 În continuare se lucrează la activități de elaborare a Strategiei socio-economice a raionului Hîncești;
 Continuă implementarea Dispoziției cu privire la inventarierea bunurilor, proprietate a Consiliului raional.
Dna Olesea BRÎNZĂ, vicepreședintele raionului pe probleme sociale, săptămâna trecută a participat în cadrul Comisiei de angajare a asistenților sociali, s-a întrunit în ședință de lucru cu dna Silvia Fieraru cu care a discutat despre susținerea, în perioada anilor 2021-2022, a populației de etnie romă.
Dna Valentina TONU, șef, Direcția Învățământ Hîncești, a relatat despre evaluarea instituțiilor de învățământ în vederea redeschiderii acestora pentru noul an școlar, dar și despre Regulile ce trebuie respectate, în perioada pandemiei, de către profesori, elevi, părinti. Totodată, conform regulilor impuse, multe instituții își vor modifica modelul de activitate identificat din cele 7 modele propuse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
Dna Galina ERHAN, șef, Direcția Generală Finanțe s-a referit la Hotărârea Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare, în care, din păcate, Consiliul raional Hînceşti nu se regăsește.
Despre situația epidemiologică din raion, privind răspândirea virusului de tip nou, COVID-2019, dar și despre insuficienta personalului medical a informat dna Natalia SAHAROV, șef-interimar.
Dna Tamara CĂLUGĂRU, șef, Asistenţă Socială și Protecția Familiei a relatat despre întrunirea cu membrii proiectului “Moldova Project” care au vizitat mai multe localități din raionul Hînceşti. Săptămâna viitoare sunt preconizate seminare în vederea protecției copiilor aflați în dificultate.
Dl, Ghenadie POALELUNGI șef, Serviciul Cooperare Transfrontalieră şi Atragerea Investițiilor, Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră a relatat faptul că săptămâna trecută DECT s-a axat pe 4 grupuri de activități mai consistente, ce țin de:
1. Efectuarea inventarierii bunurilor Consiliului raional, conform Dispoziției Președintelui raionului nr.103-d din 06.08.2020 și pregătirea Actelor de inventariere a bunurilor Consiliului raional ca rezultat al activității efectuate de către Comisia raională;
2. Lansarea de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a unui Apel de propuneri de proiecte pentru dezvoltarea regională, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Termenul pentru pregătirea și depunerea Notelor Conceptuale este cuprins între 10 august – 23 septembrie a.c.;
3. Semnarea Acordului de Cooperare dintre raionul Hîncești și județul Maramureș. În acest context, DECT a demarat pregătirile din punct de vedere logistic a evenimentului. Acesta se va desfășura la Complexul Manuc-Bey, pe date de 03.09.2020;
4. Monitorizarea și implicarea directă în realizarea planului de lucru în vederea elaborării Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești.
Dna Elena MORARU TOMA, Secretarul Consiliului raional, a prezentat informația cu privire la gradul de pregătire către ședința Consiliului raional, astfel, a stabilit 20 august – dată limită de prezentare a proiectelor de decizie care urmează a fi incluse în ordinea de zi a ședinței.

În ședință au fost puse în discuție și alte chestiuni și probleme importante, indispensabile în activitatea de zi cu zi a direcțiilor și secțiilor Consiliului raional.

Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here