Tradiţional, luni, s-a petrecut ședința operativă cu șefii de direcții și funcționarii aparatului președintelui.
Dl Dumitru CORNEI, vicepreședintele raionului, a prezidat şedinţă .
Dl Dumitru CORNEI, vicepreședinte pe probleme în agricultură, a informat despre situația curentă a culturilor de gradul I și II, compromise în urma secetei. De data aceasta au fost vizitate primările care se află în nemărginita apropiere a municipilului Hînceşti (Buţeni, Fîrlădeni, Bozieni ş.a.), dar şi în aceste localităţi s-a atestat o situaţie jalnică, cât a culturilor gradul I și II, atât şi a culturilor multianuale.
Dl Vasile SECU, vicepreședinte pe probleme economice, a menționat cele mai importante chestiuni: întrunirea cu reprezentanţii APL de nivel I în cadrul şedinţei care a avut loc la data de 05.08.2020 şi importanţa menţinerii unui dialog constructiv cu aceştea, şedinţa de lucru cu managerii instituţiilor educaţionale şi verificarea mersului executării reparaţiilor curente, s-au efectuat unele totalizări în ceia ce priveşte aprovizionarea cu apă potabilă a locuitorilor din Lunca Prutului, înaintarea unui Demers către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în vederea implementării proiectului menţionat; ședința Comisiei Gestionarea Patrimoniului cu privire la îndeplinirea recomandărilor Curții de Conturi; activitatea de elaborare a Strategiei socio-economice a raionului Hîncești; implementarea Dispoziției cu privire la inventarierea bunurilor, proprietate a Consiliului raional (Şcoala Internat Sărata Galbenă şi Spitalul Raional Hînceşti); începerea, săptămîna aceasta, a procesului de evaluare a gradului de pregătire către anul nou școlar a instituțiilor de învățământ, identificarea operatorului economic în scopul reparaţiei capitale a Blocului Alimentar a Spitalului Raional Hînceşti.
S-au întocmit și expediat Agenției Achiziții Publice pentru verificare și înregistrare 3 anunțuri de atribuire ale contractelor la achiziționarea:
 Lucrări de reparaţie a drumului L520 Lăpușna-Stolniceni;
 Lucrări de reparaţie a drumului L534 M1 de acces spre s. Cotul Morii;
 Analizator biochimic automat cu modul ISE.
La 04.08.2020 în SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice” au fost inițiate 3 proceduri:
 Lucrări de reparaţie capitală a Oficiului Medicilor de Familie din s.Fundul Galbenei – 150 000 lei, pentru 10.08.2020, ora 10.00;
 Lucrări de reparaţie capitala a Oficiului Medicilor de Familie din s. Drăgușenii Noi – 250 000 lei, pentru 10.08.2020, ora 10.30;
Pentru 14.08.2020 în SIA „Registrul de stat al achizițiilor publice” sînt publicate 2 proceduri:
– Licitația deschisă – Lucrari de întreţinere de rutină a drumurilor locale pe teritoriul raionului Hînceşti (pe timp de vară), cu valoarea estimativă de 2 151 398,04 lei fără TVA;
– Lucrări de reparaţie a drumului L526 de acces spre s. Semionovca cu valoarea estimativă de 400 000 lei;
Deasemenea s-a acordat ajutor la 6 instituții bugetare pentru a iniția proceduri în SIA RSAP- Gimnaziile Stolniceni, Buțeni, Primăriile Cioara, Cotul Morii, Pervomaiscoe, Azilul S. Galbena ş.a.- ajutor consultativ.
Dna Valentina TONU, șef, Direcția Învățământ Hîncești, a relatat despre definitivarea documentelor de politici în ceia ce privește activitatea instituțiilor de învățământ în an. 2020-2021, dar şi a vorbit despre discuţiile duse cu managerii instituţiilor preşecolare în vederea identificării soluţiilor şi metodelor de redeschidere a grădiniţelor de copii.
Dna Galina ERHAN, şef, Direcţia Generală Finanţe, a comunicat că a fost întocmit Raportul financiar lunar care a fost prezentat deja Ministerului Finanţelor. La fel, dumneaei a informat că toate instituţiile bugetare, care sunt la balanţa Consiliului Raional Hînceşti, au fost asigurate cu salarii.
Despre situația critică şi anume insuficienţa personalului medical a informat dna Natalia SAHAROV, șef-interimar, Centrul de Sănătate Hîncești.
Dna Elena NICHIFOR, şef, DIrecția Economie și Cooperare Transfrontalieră a relatat faptul că săptămâna trecută s-au prezentat clarificările solicitate pentru obţinerea finanţărilor înaintate în cadrul Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova, 2014 -2020. Totodată, a menţionat faptul ca a fost stabilită data de 03 septembrie, 2020 pentru semnarea Acordului de Colaborare cu Consiliul Judeţean Maramureş, România, în premieră, on – line.
Dna Elena MORARU TOMA, Secretarul Consiliului raional, a prezentat informația cu privire la gradul de pregătire către ședința Consiliului raional.
Șefii direcțiilor și secțiilor: finanțe, asistență socială, economie și colaborare transfrontalieră, construcții, gospodărie comunală și drumuri au informat despre activitățile din săptămâna trecută și au trasat obiectivele ce trebuie atinse în săptămâna curentă.
În ședință au fost puse în discuție și alte chestiuni și probleme importante, indispensabile în activitatea de zi cu zi a direcțiilor și secțiilor Consiliului raional.

Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here