Prima pagina

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Administraţia Publică Locală

Stimaţi primari ai unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I, consilieri raionali, consilieri ai consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi lucrători din administraţia publică locală de nivelul I şi II din raionul Hînceşti

Vă aduc cele mai sincere felicitări și urări de bine cu prilejul sărbătorii Dvs profesionale, marcată la 1 februarie – Ziua autonomiei locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală!
Această Zi a fost instituită de Guvernul Republicii Moldova în 2012, avînd în vedere importanţa asigurării autonomiei locale în procesul de edificare şi consolidare a statului democratic şi apreciind rolul deosebit al reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale în soluţionarea problemelor cetăţenilor şi dezvoltarea social-economică a colectivităţilor locale, precum şi în scopul susţinerii şi promovării valorilor democratice consfinţite în Carta Europeană a Autonomiei Locale.
Această sărbătoare constituie un act de recunoştinţă şi apreciere a importanţei Dvs, a eforturilor pe care le consacraţi dezvoltării socio-economice şi culturale a comunităţilor, soluţionării competente a diverselor probleme cu care se confruntă societatea civilă.
Țin să-mi exprim întreaga gratitudine pentru înțelegere și susținere, pentru munca pe care o realizați, pentru devotamentul și profesionalismul pe care îl demonstrați în activitatea cotidiană. Lipsa resurselor financiare suficiente, numărul mare de probleme nu Vă  sperie, dimpotrivă Vă motivează și mai mult pentru a atrage noi investiții întru asigurarea stabilității sociale și economice a locuitorilor raionului Hînceşti.
În acest context, îmi exprim ferma convingere că înaltele calităţi civice şi profesionale, care Vă caracterizează, armonia şi colaborarea, atitudinea receptivă, nepărtinitoare şi grijulie faţă de oameni, Vă va domina şi în continuare activitatea întru binele societăţii.
Dvs  ați demonstrat că o bună guvernare este posibilă, că managementul strategic își are locul și la nivel local, că situaţia economică a comunităților locale poate fi ameliorată. De facto, ați demonstrat că prin iniţiativă, prin participare și implicare pot fi obţinute rezultate frumoase, iar cheia succesului stă în unitate și solidaritate.
Vă felicit încă o dată, Vă mulţumesc pentru că zi de zi  sunteţi alături de cetăţeni și Vă doresc sănătate, prosperitate, succes în activitate, multe bucurii, fericire, putere pentru continuarea lucrului pe care-l faceţi cu dăruire, linişte şi căldură în suflet.

Cu deosebită consideraţie,

          Preşedintele raionului Hînceşti                     Ghenadie BUZA

 

Conferința raională la Stolniceni

,, Mitropolitul Antonie Plămădeală și crezul său- Zidind iubire , urci în icoane”

IMG_3028
Duminică 8 noiembrie  Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român prin Despărțămîntul ASTRA ,,Mihail Cogîlniceanu” Iași a organizat în localitatea Stolniceni conferința,, Mitropolitul Antonie Plămădeală și crezul său: Zidind iubire , urci în icoane”.

Programul zilei a fost început cu vizita oficială a delegației din România în or. Hîncești la Conacul familiei Manuc-Bey și a avut o întîlnire cu reprezentanții Consiliului raional în frunte cu vicepreședintele raionului Hîncești Dna Vera Patrașcu- Tănase. Programul zilei a fost destul de încărcată în evenimente. În s. Stolniceni la gimnaziul care îi poartă numele Mitropolitul Ardealului ,,Antonie Plămădeală” fost organizată dezvălirea plăcii comemorative închinate memoriei Mitropolitului ( la 10 ani de trecere în eternitate). Delegația a fost reprezentată de profesorul Areta Moșu, vicepreședintele ASTRA.

În cadrul conferinței au fost luări de cuvînt: Ion Onuc Nemeș; Lică Selaru; Lucian Sava; Mircea Cristian; Mircea-Cristian Ghenghea, Vera Tănase –Pătrașcu.
Programul ,,Carte Românească pentru Basarabia” a donat cărți în limba română pentru Biblioteca școlii ,,Antonie Plămădeală” Stolniceni.

Această activitate a fost realizată cu sprijinul Consiliului raional Hîncești, primăria s.Stolniceni, Cercul ASTRA Hîncești, Direcția cultură și turism în colaborare cu Departamentul Politici pentru relația cu Românii de Pretutindeni.

Festivalul – concurs raional în memoria cântăreței Angela Păduraru, ajuns la cea de-a V-a ediție

ciobanu (27)Duminica trecută, în memoria cântăreței Angela Păduraru, interpretă de muzică populară și folclor autentic, s-a desfășurat a V-a ediție a festivalului – concurs în localitatea sa de baștină, Nemțeni. Festivalul a fost organizat de către Consiliul raional Hâncești, Direcția Cultură și Turism în colaborare cu  primăria Nemțeni.

Pentru a-i aduce un omagiu celei care a fost Angela Păduraru, în Nemțeni au venit oficialitățile raionului, interpreți de muzică populară, colegi și cunoscuți ai artistei etc. În acest context, primarul de Nemțeni, Gheorghe Filipschi a salutat oaspeții și a făcut un scurt istoric despre biografia cântăreței, mulțumindu-le în același timp oaspeților pentru prezență la eveniment.

Evenimentul a continuat cu deschiderea oficială a festivalului și evoluarea celor 12 concurenți, care au interpretat câte două melodii, una din repertoriul Angelei Păduraru și alta la alegere, participanții fiind acompaniați de către Orchestra de muzică populară „Andrieș”, dirijor maestrul Vasile Botgros. După evoluarea în scenă, cu mari emoții și trăiri sufletești, concurenții și-au așteptat „verdictul” juriului, ascultând și piesele interpretate de micile talente din localitate. Astfel, în urma jurizării, cu diplomă de participare pentru performanțe artistice deosebite s-au ales:  Nicoleta Oistric (s. Cărpineanca, c. Sărata Galbenă); Vasile Hariton (s. Dahnovici); Valentina Roșca (s. Obileni); Ana Gonța (s. Mirești); Svetlana Copăceanu (s. Cioara); Tamara Cioroi (c. Cotul Morii). Diplome de gradul III: Angela Tabacaru (s. Ciuciuleni); Garabagiu Elena (s. Pereni, c. Păşcani). Premiul II: Irina Corlat (s. Sofia); Ștefan Chiorescu (s. Drăgușenii Noi). Diplomă de gr. I: Iuliana Scurcan (s. Buțeni) și Premiul Mare: Valentina Iacob (s. Leușeni).

La finalul festivalului – concurs au fost înmânate și alte premii, inclusiv bănești, iar artiștii care au fost în calitate de juriu, au continuat să încânte publicul cu melodiile lor bine cunoscute atât pe oaspeții veniți din alte localități, cât și pe băștinașii satului Nemțeni.

Semnarea Acordului de colaborare între Camera de Comerț și Industrie a RM și Consiliul Raional Hîncești

IMG_2703

Consiliul raional Hâncești a semnat un acord de cooperare cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Joi, la data de 21 octombrie curent, în sala mare a Consiliului raional a fost semnat Acordul de cooperare dintre Consiliul raional Hâncești și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Scopul principal: consolidarea cooperarii care vizează dezvolatrea sectorului agrar și industrial, comerțului intern și extern, precum și alte tipuri de activități de întreprinzător.
Acordul prevede asumarea unor angajamente de colaborare care ar implica, pe lîngă autoritățile publice locale, și reprezentanții oamenilor de afaceri și a societății civile din raion, în vederea îmbunătățirii mediului de afaceri la nivel local.

Domeniile prioritare de colaborare și dezvoltare:

 • Asistență în atragerea investițiilor străine în proiecte prioritare la nivel regional și local;
 • Consolidarea și dezvoltarea interregională și internațională, cu valorificarea oportunităților investiționale în raion;
 • Dezvoltarea infrastructurii raionale adecvate pentru a sprijini inovarea, prin utilizarea mecanismelor de parteneriate public-private;
 • Dezvoltarea direcțiilor noi de cooperare în afaceri.

ATENȚIE!

Se  anunţă concursc  pentru ocuparea funcției publice vacante de Şef Direcţie Generală Finanţe.

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii publice în domeniul implementării politicii bugetar-fiscale a statului conform principiilor moderne de gestionare a finanţelor publice, organizează şi asigură elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului.

Sarcinile de bază ale funcţiei:.Organizarea şi asigurarea  lucrului pentru elaborarea, aprobarea și executarea bugetului raionului Hînceşti , inclusiv raional, controlul gestionarii  eficiente a finanţelor publice. Elaborarea și înaintarea propunerilor  la CR de aprobare și  modificări la buget, optimizarea cheltuielilor bugetului.

Data limită pentru depunerea dosarului – 20 septembrie 2015

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:
or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, e-mail: consiliul@hincesti.md
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane

Concurs pentru mediul de afaceri din raionul Hînceşti!!!

„Premiul pentru realizări în domeniul calităţii – 2015”

Consiliul Raional Hînceşti invită agenţii economici din raion să participe la Concursul „Premiul pentru realizări în domeniul calităţii – 2015”, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Scopul proiectului: identificarea întreprinderilor ce au implementat cu succes managementul calităţii şi promovarea abordărilor moderne ale calităţii.

La concurs sunt invitaţi să participă toate companiile autohtone, indiferent de forma organizatorico-juridică, numarul de angajaţi sazu volumul producţiei. Termenul limită de depunere a dosarelor : 20 septembrie 2015.

Regulamentul, condiţiile, cererile de  de participare şi alte informaţii suplimentare le gasiţi aici.

Consiliul Raional Hînceşti anunţă concurs
pentru achiziţionarea bunurilor prin procedura cererii ofertelor de preţuri

Obiectul achiziției:  Dispozitive de climatizare de perete cu instalarea lor.
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 14 august 2015, ora 11.00

Persoana de contact:  Lupaşcu Simion, tel. 0 269 2-20-39
Pentru informaţii suplimentare accesati …

Consiliul Raional Hînceşti anunţă concurs
pentru achiziţionarea serviciilor prin procedura cererii ofertelor de preţuri

Obiectul achiziției: Servicii de proiectare la obiectul  „Lucrări de construcție a Oficiului Medicilor de Familie din s. Voinescu, raionul Hincesti”
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 17 august 2015, ora 11.00

Persoana de contact:  Lupaşcu Simion, tel. 0 269 2-20-39
Pentru informaţii suplimentare accesati …

publicat la data de 06.08.2015

Consiliului Raional se întruneşte în şedinţă

Conform dispoziţiei preşedintelui nr. 171-d din 06.08.2015 se convoacă de îndată şedinţa Consiliului Raional Hînceşti la data de 07 august 2015, ora 09.00, în sala de şedinţe a  Consiliului Raional (or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 126, etaj I).

Se propune spre examinare Consiliului Raional următorul proiect al ordinii de zi:

publicat la data de 03.08.2015

Concurs de proiecte pentru Programul Granturi Mici al SDC

Sursă: https://www.eda.admin.ch

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) lansează, în cadrul Programului de Granturi Mici al SDC, un concurs de selectare a proiectelor care corespund următoarelor criterii generale:

 1. Acțiuni mici care abordează probleme în domeniile de activitate ale SDC în Moldova: sănătate, apă și sanitație, migrație și dezvoltare;
 2. Proiecte culturale care promovează și diseminează idei noi, tehnici și viziuni contemporane în artă și cultură pe teme de actualitate pentru societatea Republicii Moldova.

Pot depune proiecte:
– Organizațiile neguvernamentale și necomerciale
– Asociațiile și uniunile profesionale
– Birourile locale ale organizațiilor internaționale
– Instituțiile publice, inclusiv de învățământ
– Autoritățile locale și centrale

Durata maximă : 12 luni, în cazuri excepționale max.18 luni.

Valoarea minimă: 2 000 CHF (franci elvețieni )
Valoarea maximă: 30 000 CHF.

Termenul limită de depunere a Conceptului de proiect (Solicitanții vor prezenta un Concept de proiect (max. 1 pagină) în limba română, engleză sau rusă, care descrie ideea proiectului și include un buget estimativ) este 15 septembrie 2015, ora 18.00.

Conceptele de proiect pot fi expediate electronic la adresa chisinau@eda.admin.ch cu subiectul ”Concept de proiect Program de granturi mici”. Informația detaliată privind temele eligibile, criteriile de eligibilitate, procedurile de aplicare și selectare, precum și conținutul și structura dosarului complet al propunerii de proiect poate fi găsită în ”Ghidul de aplicare pentru Programul de granturi mici SDC”. 

Pentru mai multe detalii privind activitatea SDC în Moldova, vezi:

https://www.eda.admin.ch/countries/moldova/ro/home/internationalezusammenarbeit/themen.html

    publicat la data de 08 mai 2015

CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI

INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

 Consiliul Raional Hincești, lansează licitaţia publică cu privire la achiziţionarea serviciilor de dezvoltare a unui sistem informatic de promovare turistica (IT application), în cadrul proiectului “Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza şi Conacului Blesciunov” cod MIS ETC 2173.

 Proiectul este parte a Programului Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şiI Parteneriat.

Dosarul de licitaţie poate fi solicitat la adresa: or. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 126, sau prin e-mail: orhian@mail.ru, nataliaceban28@gmail.com .   Persoana de contact: Orhian Nicolae, tel: 060220420

Data limită pentru depunerea ofertelor 19 iunie 2015, ora 15.00.

publicat la data de 08 mai 2015

CONSILIUL RAIONAL HINCEȘTI

INVITAȚIE PENTRU PREZENTAREA OFERTELOR

Consiliul Raional Hincești, în cadrul proiectului “Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza şi Conacului Blesciunov” cod MIS ETC 2173, lansează licitaţia publică cu privire la achiziţionarea Mobilierului pentru Palatul Principal al Conacului Manuc Bey.

Proiectul este parte a Programului Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat.

Dosarul de licitaţie poate fi solicitat la adresa: or. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 126, sau prin e-mail:  rhian@mail.ru, nataliaceban28@gmail.com .  Persoana de contact: Orhian Nicolae, tel: 060220420

Data limită pentru depunerea ofertelor 19 iunie 2015, ora 15.00.

Concursul raional Antreprenorul Anului

Aplică acum!

Consiliul Raional Hînceşti a dat START Concursului “Cel mai bun antreprenor din raionul Hînceşti”. Completează formularul de participare şi inscrie-te in concurs!

Termenul limita 01 mai 2015

Antreprenorii pot depune cereile de participare la urmatoarele nominatii

 1. Cel mai bun antreprenor în sfera agricola
 2. Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie
 3. Cel mai bun antreprenor în sfera construcţiilor
 4. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului
 5. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii
 6. Cel mai bun antreprenor – exportator
 7. Cel mai bun antreprenor – innovator
 8. Cel mai bun meşter popular
 9. Cel mai tînăr antreprenor
 10. Pentru integrarea activă în societate
 11. Cel mai bun antreprenor-femeie.

Pentru detalii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi:

Direcţia Economie şi Cooperare Transfrontaliera tel. 026922188, str. Mihalcea Hincu 126, et. III, bir. 308, e-mail:  lungu@hincesti.md,  consiliul@hincesti.md sau pagina web www.hincesti.md

Consultari Publice
in cadrul proiectului ,,Energia – valoare transfrontaliera”

Raionul Hânceşti, in calitate de partener in cadrul proiectului ,,Energia – valoare transfrontaliera”, cod MIS ETC 1842, finantat prin  Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, implementat de Consiliul Judetean Vaslui in parteneriat cu 2 Consilii Raionale din Republica Moldova – Hânceşti și Leova, şi 2 parteneri din Ucraina – Comitetul Executiv al orașului Izmail şi organizaţia publică Agenţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană „Euroregiunea Dunărea de Jos”, anunta publicul interesat asupra supunerii in dezbatere publica a proiectului (draft-ului)  Strategiei transfrontaliere pentru reducerea consumului de energie convențională în sectorul serviciilor publice, cu accent special pe sursele regenerabile de energie și eficiență energetica

Comentariile si observaţiile scrise pot fi trimise la sediul  Consiliului Raional Hânceşti, sau in format electronic, la adresele de email consiliul@hincesti.md  si   office@energyvaslui.ro , in termen de 30 de zile, incepand cu data de 2 decembrie 2014  detalii…

Strategia transfrontalieră pentru reducerea consumului de energie convențională în sectorul serviciilor publice din zona transfrontaliră Vaslui, Leova, Hîncești și Izmail

publicat la data de 02 septembrie 2014

Campionatului Raional de Fotbal 2014-2015

A fost dat startul Campionatului Raional de Fotbal 2014-2015, la el pot sa participe toate primariile raionului Hînceşti cu echipa satului. Condiţiile pentru inscrierea la Campionatul raional  le gasiti în Regulament…. accesaţi aici

publicat la data de 02 septembrie 2014

Înscrie-te la Concursul raional TVC, editia III, cu genericul
„Eu aduc Europa acasa”

Concursul este organizat de Asociatia de tineret”Unirea Tineretului în Societate”, în parteneriat cu Consiliul raional Hînceşti, Direcţia Cultura si Turism, Directia Învatamint si primariile raionului.
Pentru a te inscrie în concurs este necesar sa completezi Formularul de concurs, sa anexezi copia actului de identitate si Cv+ul capitanului echipei.
Concursul raional TVC se va desfaşura în 2 etape: etapa de calificare şi etapa finală.

Anexe: Regulamentul concursului 
Formularul de participare la concurs

Inspectoratul Fiscal de Stat Hînceşti informeaza!

Despre posibilitatea depunerilor petiţiilor, conform Legii Nr. 190 din 19.07.1994 “ Cu privire la petiţionare”

Petiţia se depune în scris sau în formă electronică în limba de stat sau într-o altă limbă. Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. Detalii accesati…

Petiţiile pot fi adresate la Telefonul de încredere –  0269 23573
În incinta IFS este amplasată cutia pentru petiţii.

Date de contact: or. Hînceşti, str. M. Hîncu 123.
e-mail: fisc234@hincesti.fisc.md.

publicat la data de 20 iunie 2014

Cetăţenii trebuie să ştie!

Ori încă o dată despre proiectul cu apă potabilă din or. Hînceşti şi satele megieşe

        Cu aproximativ trei ani în urmă atât cetățenii, cât și autoritățile au retrăit un profund sentiment de bucurie cînd s-a confirmat vestea, că proiectul primăriei Hîncești, ce ține de aprovizionarea cu apă potabilă a or. Hîncești și parțial a satelor din preajmă – Mereșeni, Fîrlădeni, Bozieni, Logănești, Buțeni a obținut finanțare. Astfel, la 16 iunie 2010 Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (în continuare BERD) singură și prin intermediul altor două structuri financiare europene a oferit finanțare pentru aceste scopuri – 3 300 000 Euro, dintre care 1 100 000 în formă de credit, iar 2 200 000 – nerambursabile. Ca urmare a semnării unui șir întreg de contracte de creditare, recreditare și de grant între BERD, Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Investiții, Ministerul de Finanţe al RM, Ministerul Mediului al RM, Consiliul Raional Hîncești, primăria Hîncești și cele cinci primării enumerate mai sus părțile și-au asumat obligațiuni ce trebuiau să aigure realizarea obiectivului principal – apă potabilă pentru cetățeni. În consecință primăria Hîncești trebuia, pînă la începutul lucrărilor de construcție să reorganizeze întreprinderea municipală „Amen-Ver” în societate comercială „Amen-Ver ” societate pe acțiuni (în continuare – SC ”Amen-Ver” SA), care trebuie ca operator regional să asigure exploatarea atît a apeductelor nou construite, cît și a rețelei existente de apă și canalizare din oraș și din cele 5 sate, dacă ele existau. Lucru care s-a și făcut, iar în rezultat noi am obținut un nou agent economic – SC „Amen-Ver” SA în care pînă la moment 100% de acțiuni aparține primăriei Hîncești, dreptul de administrare a cărora Consiliul orășenesc l-a transmis viceprimarului Ion Ciubuc. Prin decizia Consiliului orăşenesc din 13.02.2004 director al aceleiaşi societăţi a fost numit dl Gheorghe Lică, care pînă în prezent îşi îndeplineşte obligaţiunile. Primăriile, cele cinci la număr, urmau să intre în componenţa acţionarilor SC „Amen-Ver” SA după finalizarea construcției și darea în exploatare a porțiunilor de apeducte din satele lor, fiecare cu pachetul său de acțiuni care este direct proporțional costului lor și adăugător cu costurile evaluate ale rețelelor existente, dacă le aveau, sau construite proaspăt din alte surse de finanțare. Acest lucru urmează să fie realizat de acum înainte.

      Titlul de „Antreprenor” în urma achiziţiilor publice l-au obţinut companiile în asociere SC „Geprocom” SA (România) – „Promtehgaz” SA (Moldova). La 06.06.2012 a fost semnat contractul de antrepriză Nr. 2 pentru executarea lucrărilor de extindere şi reabilitare a reţelelor de apă în s. Fîrladeni, Bozieni, Buţeni, Mereşeni, Logăneşti. Pentru or. Hînceşti „Antreprenor” a devenit consorţiumul „Lucet-Izodrom” în acest sens fiind semnat contractul de antrepriză Nr. 1 la 06.06.2012 . Titlul de „Beneficiar” i-a revenit SC „Amen-Ver” SA.

       Pînă aici totul este bine. Evident, că în urma valorificării unor asemenea investiţii de proporţii, care ţin să rezolve probleme majore ale cetăţenilor, autorităţile contează pe o reacţie pozitivă din partea ultimilor. În cazul nostru este cu totul invers.
Ca şi preşedinte de raion….. DETALII ACCESAŢI

           Preşedintele raionului                Grigore COBZAC

 

publicat la data de 06 iunie 2014

La Hincesti a fost desemnat Antreprenorul Anului 2014!

Hînceşti, 05 iunie 2014 – Consiliul Raional Hînceşti, a organizat Ceremonia de Decernare a celor mai buni antreprenori din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii din raionul Hînceşti. Evenimentul a avut loc cu sustinerea financiara din partea sponsorului general
BC „FinComBank”, si a celorlalti sponsori BC”MoldovaAgroindbank”, BC”Moldindconbank”, Compania StarNet.
Obiectivul principal al evenimentului susţinerea, motivarea și promovarea antreprenorilor care au activitate reală, contribuie la crearea noilor locuri de muncă şi stimularea exporturilor.Conform rezultatelor evaluarii 29 de agenti economici au fost premiati pentru rezultatele deosebite in activitatea pe care o desfasoara.
Premiul Mare si titlul de „Cel mai bun antreprenor” a fost obtinut de  „Garma Grup” SRL, conducator – Ungureanu Grigore, intreprinderea isi desfasoara activitatea din anul 1991, are 80 de angajati. Directiile principale de activitate constituie producerea făinii şi a pastelor făinoase, procesarea şi păstrarea cerealelor, transportul intern şi internaţional, comerţ cu amănuntul, comercializarea produselor petroliere la staţiile peco proprii, producerea bioetanolului, a biogazului, obţinerea energiei regenerabile, creşterea bovinelor în scopul producerii cărnii şi a laptelui

Galerie Foto accesati

publicat la data de 30 mai 2014

Simpozionul regional
”Alexandru Lăpușneanu voievod al Moldovei.
Rolul târgului Lăpuşna în istorie”

Pe data de 29 mai 2014,ora 9:30, în or. Hîncești, în sala de Conferinta a Consiliului raional a avut loc Simpozionul regional în cadrul proiectului transfrontalier „Reabilitarea Curţii medievale Lăpuşna pentru vizite turistice (HistoryTour)”, susţinut financiar de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare România-Ucraina-Republica Moldova.
La şedinţă au participat savanți, profesori de istorie și persoane din cadrul autorităţilor publice locale din Republica Moldova, partenerii proiectului, agenţii economici, mass media. Participanţii la Simpozion au susţinut ideea promovării valorii istorice a Tîrgului medieval Lăpușna, precum și a personalității Voievodului Alexandru Lăpușneanu, dar și necesitatea dezvoltării relaţiilor de parteneriat transfrontalier prin activităţi şi proiecte ce ţin de turism şi utilizarea eficientă a patrimoniului turistic din Moldova, Romania şi Ucraina pe trasee istorice comune.
Scopul proiectului constă în aprofundarea şi schimbarea calitativă a cooperării autorităţilor locale, antreprenorilor pe traseul turistic Lăpuşna-Hînceşti-Vaslui-Cotnari- Belgorod Dnestrovski şi creşterea numărului de vizitatori în destinaţiile istorice. Fiecare partener de proiect va participa şi îmbunătăţi managementul destinaţiilor turistice interconectate pe traseul „Drumul oraşelor medievale”.
Proiectul „Reabilitarea Curţii medievale Lăpuşna pentru vizite turistice (HistoryTour)” prevede a fi implementat în perioada septembrie 2013-iunie 2015. Aplicant şi beneficiar este Primăria Lăpuşna, parteneri internaţionali – Municipiul Vaslui şi Comuna Cotnari (România) Comitetul executiv al or. Belgorod-Dnestrovski (Ucraina), parteneri naţionali – Consiliul Raional Hânceşti, Primăria Palanca, ONG “Agenţia Pro Dezvoltare Rurală”, Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova.

 

publicat la data de 27 mai 2014

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Raional Hînceşti organizează ediţia a IX-a a Concursului
“Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”

Hînceşti, 05 iunie 2014 – Consiliul Raional Hînceşti, organizează Ceremonia de Decernare a celor mai buni antreprenori din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii din raionul Hînceşti.

Obiectivul principal al evenimentului susţinerea, motivarea și promovarea antreprenorilor care au activitate reală, contribuie la crearea noilor locuri de muncă şi stimularea exporturilor.

În cadrul ceremoniei se vor decerna premianții nominațiilor „Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie”, „Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului”, „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii”, „Cel mai bun antreprenor – exportator”, „Cel mai bun antreprenor – inovator”, „Cel mai tînăr antreprenor”, „Pentru integrarea activă în societate”, „Cel mai bun antreprenor-femeie”, „Cel mai bun meşter popular”.

Organizarea, desfășurarea și evaluarea Concursului “Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” se realizează în conformitate Hotărîrea Guvernului nr. 250 din 9 martie 2005 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfăşurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”, precum și întru realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012–2020 (HG 685 din 13.09.2012) și a Strategiei de dezvoltare socio-economice a raionului Hîncești pentru perioada 2013 – 2020.

Concursul a fost lansat la începutul lunii aprilie și s-au inregistrat cererile de pariticipare de la antreprenori pe parcursul lunilor aprilie și mai. Participanții au fost evaluate de către comisia raională în baza cererilor și indicatorilor economico-financiari ai întreprinderii pentru anul de concurs 2013 în raport cu indicatorii anului precedent.

La eveniment vor participa oameni de afaceri din raionul Hînceşti, reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, ODIMM, reprezentanți ai autorităților locale, etc.

Concursul “Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” este organizat de catre Consiliul Raional Hincesti în colaborare cu sponsorii  evenimentului:
1. „Banca de Finanţe şi Comerţ”
2. BC „Agroindbank”
3. BC „Moldindconbank”
4. Compania StarNet

publicat la data de 15 mai 2014

Consultarea publică a Programului Regional Sectorial de Alimentare cu Apă și Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru

logoProgramele Regionale Sectoriale (PRS) reprezintă un instrument operațional în planificarea regională cu menirea de a spori capacitatea APL în elaborarea proiectelor regionale durabile şi crearea condiţiilor pentru dezvoltarea fluxului de proiecte în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizare (AAC). PRS incorporează necesitățile de dezvoltare în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC), respectându-se conformitatea acestora cu politicile sectoriale, practicile existente și cadrul strategic relevant.  detalii acesaţi

Programul Regional Sectorial de alimentare cu Apă şi Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Centru

publicat la data de 13 martie 2014

Aplică acum!

Consiliul Raional Hînceşti a dat START Concursului “Cel mai bun antreprenor din raionul Hînceşti”

Completează formularul de participare şi inscrie-te in concurs!!!

Pentru detalii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi:
Lungu Zinaida, specialist  principal

Programele Regionale Sectoriale (PRS) reprezintă un instrument operațional în planificarea regională cu menirea de a spori capacitatea APL în elaborarea proiectelor regionale durabile şi crearea condiţiilor pentru dezvoltarea fluxului de proiecte în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizare (AAC). PRS incorporează necesitățile de dezvoltare în Regiunea de Dezvoltare Centru (RDC), respectându-se conformitatea acestora cu politicile sectoriale, practicile existente și cadrul strategic relevant.

Direcţia Economie şi Cooperare Transfrontaliera tel. 026922188, 068534963, str. Mihalcea Hincu 126, et. III, bir. 308,e-mail:lungu@hincesti.md sau pagina web www.hincesti.md

Antreprenorii pot depune cereile de participare la urmatoarele nominatii

 1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie
 2. Cel mai bun antreprenor în sfera construcţiilor
 3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului
 4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii
 5. Cel mai bun antreprenor – exportator
 6. Cel mai bun antreprenor – innovator
 7. Cel mai bun meşter popular
 8. Cel mai tînăr antreprenor
 9. Pentru integrarea activă în societate
 10. Cel mai bun antreprenor-femeie

 

Se anunţă înscrierile la Concursul Raional ”Dansez  pentru localitatea Mea!”

Concursul Raional ”Dansez pentru localitatea mea”, se adresează tuturor tinerilor înzestrați cu talent, care au vîrste cuprinse între 16 – 25 ani și domiciliază în una din localitățile raionului. Fiecare localitate va fi reprezentată de o echipă formată din 2 membri (pereche : baiat+fată).

Înscrierea la concurs se va face completînd formularul de participare ( publicat pe paginile web: wwww.utshincesti.org, www.hincesti.md ), la care se va anexa copia actului de identitate și CV-ul echipei pe scurt. Alte informații puteți obține la contactele: 069258587 / 068227390…descarca aici

Regulamentul Concursului raional „Dansez pentru localitatea mea”

 

publicat la data de 21 martie 2014

La Spitalul din Carpineni a avut loc lansarea Proiectului
Energia – Valoare Transfrontaliera

La data de 20 martie curent în incinta Spitalului din com. Cărpineni a avut loc lansarea oficială a proiectului ”Energia-Valoare Transfrontalieră” depus în cadrul Programului Operational Comun Ro-Ua-RM 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 770 201 euro, iar Consiliului raional în calitate de partener va beneficia de 78 000 euro.

La eveniment au participat Managerul de proiect dl Marin NISTOR împreună cu echipa de implementare a Consiliului Judeţean Vaslui, Preşedintele raionului dl Grigore COBZAC împreună cu echipa de implementare dl Sergiu Berechelea şi dna Moraru Elena, Partenerii proiectului (Consiliul Raional Leova, or. Izmail, Odessa), Directorul Spitalului Carpineni, lucratori medicali, consilieri locali, s.a.

Obiectivele proiectului sunt:
Îmbunatăţirea situaţiei economice, sociale şi de mediu din zona transfrontalieră prin stimularea utilizării eficiente a surselor de energie regenerabilă convenţionale
îmbunătăţirea eficienţei energetice a serviciilor din sectorul public din zona transfrontalieră.

Implementarea acestui proiect va consta în amplasarea panourilor solare, aceasta fiind una din cele mai ecologice si economice metode de incalzire. Ele vor asigura aprovizionarea cu apă caldă a tuturor instituţiilor Spitalului din com. Carpineni atît pe timp de vara, cît şi în sezonul rece.

Proiectul are o durată de implementare de 20 luni, urmînd să fie finalizat la data de 03 iulie 2015

       IMG_5354                  IMG_5355

publicat la data de 12 martie 2014

 Agenția Turismului susține
dezvoltarea turismului din raionul Hîncești

În cadrul vizitei Agenţiei Turismului în Hînceşti, directorul general dl Platon Nicolae şi-a expus poziţia lui faţă de raionul Hînceşti „…este un raion cu potenţial turistic bogat şi variat, cu infrastructura dezvoltată şi capacitate necesară pentru promovarea proiectelor de turism”.

Dl Grigore Cobzac, preşedintele raionului Hînceşti a comunicat că în raion deja se lucrează intens la acest capitol, sunt implementate proiecte cu finanţare europeană în dezvoltarea turismului. El a mai menţionat că în raion va fi deschis un traseu turistic, ce va cuprinte Conacul Manuc Bey din or. Hînceşti – Curtea Domnească din Lăpusna – Săpăturile arheologice din s. Stolniceni, s.a.

În vederea implementarii acestor proiecte Agenţia Turismului oferă suportul necesar în elaborarea hărţilor turistice, ce reprezintă un avantaj pentru promovarea potenţialului turistic existent. Directorul Agentiei a informat că în conformitate cu Strategia de dezvoltarea a Turismului 2020, vor fi prioritare 5 forme de turism: vitivinicol, rural, gastronomic, automobilistic și turismul de tranzit. De asemenea conform Strategiei va fi selectată o Zonă turistică Pilot, astfel în baza de concurs, fiecare raion prezentînd potenţialul turistic va concura pentru selectare.

În scopul dezvoltării capacităților de absorbție a fondurilor straine, pe parcursul anului 2014 va fi lansat proiectului ADA, în cadrul căruia 30 de persoanedin republică vor fi instruite în domeniul accesării fondurilor de dezvoltarea a afacerilor în domeniul turismului rural. El a mai menţionat şi despre posibilitatea inițierii unui proiect ce presupune deschiderea unei parcări de rulote în or. Hînceşti.

publicat la data de 11 martie 2014

Problemele şi perspectivele de dezvoltare a ramurii vitivinicole în raionul Hînceşti

La data de 11 martie 2014 a avut loc întrunirea anuală a viticultorilor şi vinificatorilor din raionul Hînceşti. Dl Grigore Cobzac, Preşedintele raionului Hînceşti a salutat invitaţii prezenţi la eveniment şi a punctat activităţile Consiliului Raional în vederea susţinerii dezvoltării ramurii viti-vinicole. Dl Valerii Condratiuc, vicepreşedintele raionului a multumit organizatorilor acestei intruniri: echipei de implementare a grupului „Dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei în raionul Hînceşti” din cadrul programului Pro Economia, Direcţiei Agricultura şi Alimentatie, Direcţiei Economie şi Cooperare Transfrontalieră a Consiliului Raional, precum şi Federaţiei Fermierilor, asociaţiilor „Agro Inform”, „ACSA”.

La eveniment a fost prezent şi Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare dl Vasile Bumacov, care a accentuat necesitatea elaborării şi implementării unui nou concept de relansare a sectorului viti-vinicol, la baza căruia ar sta o viziune modernă de dezvoltare a ramurii, bazată pe fondarea unor plantaţii moderne de viţă de vie, înfiinţarea de întreprinderi mici cu utilaj performant de vinificaţie,
Dl Ion Sirbu, s-a referit la situaţia din sectorul viti-vinicol al economiei raionului, care acum câţiva ani, în gospodăriile raionului, specializat în viticultură şi vinificaţie, se recoltau mai bine de 100 de mii de tone de struguri, care erau procesaţi la cele 18 fabrici de vin. În toamna trecută, însă, au fost recoltate numai 38 de mii de tone de struguri, funcţionale fiind doar 5 fabrici de vin, care au prelucrat 10% din recolta crescută, a mai menţionat şeful Direcţiei Agricultura şi Alimentaţie
Academicianul Boris Gaina, a accentuat că numai produsele competitive şi care corespund standardelor de calitate, vor putea concura pe piaţa de desfacere a Uniunii Europene, iar un grup de savanţi de la instituţiile de profil au prezentat asistenţei recomandări practice de renovare a plantaţiilor şi de cultivare a soiurilor de viţă de vie competitive.
Suportul pentru relansarea si dezvoltarea ramurii viti-vinicole din raion a fost garantat de către dl Valeriu Cosarciuc preşedintele Federatiei Nationale a Fermierilor.
O soluţie pentru relansarea ramurii ar fi asocierea în grupuri mici a producătorilor, a menţionat dl Ion Luca, presedintele Asociaitiei Micilor producatori de vinuri din Republica Moldova
Asistenţă solidă în fondarea noilor plantaţii şi construcţia de mini-fabrici de vin ar putea acorda viticultorilor şi vinificatorilor Programul „Filiera Vinului” finanţat de Banca Europeană de Investiţii. Reprezentanţii acestui Program au prezentat informaţia, care i-ar ajuta pe producători şi procesatori să acceseze creditele Programului.

        IMG_5174          IMG_5151

 

publicat la data de 15 februarie 2014

 

INVITAȚIE

Consiliul Raional Hincesti invita companiile de constructii să participe la licitaţia publică pentru achiziţionarea Lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului principal din incinta Complelxului istoico-cultural Manuc Bey în cadrul proiectului “Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza şi Conacului Blesciunov”.

Această achiziţie se realizează în cadrul proiectului “Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza şi Conacului Blesciunov”, implementat de către Consiliul raional Hînceşti în parteneriat cu Primăria Soleşti, judeţul Vaslui România şi Muzeul municipal al colecţiilor personale Bleschunov din Odessa, Ucraina.

Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013.
Termenul limită de prezentare a ofertei Dvs este 15 aprlie 2014, ora 16.00.

Dosarul de licitaţie poate fi primit la adresa: or. Hinceşti, str. Mihalcea Hîncu 126, biroul 306. Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta tel.: 0269 22994, fax. 0269 22302, e-mail: sirbu@hincesti.md . Persoana de contact Natalia Sîrbu.

publicat la data de 31 octombrie  2013

Filmul promoțional

„Investește în Hîncești – investește în viitor”

publicat la data de 31 octombrie  2013

Forumul Investițional

„Investește în Hîncești – investește în viitor”

La 31 octombrie 2013, în oraşul Hînceşti s-a desfăşurat Forumul Investiţional – Investeşte în Hînceşti, Investeşte în viitor!. În cadrul Forumului au participat  investori străini şi locali, antreprenori, reprezentanţi ai administraţie publice locale şi centrale, specialişti în materie din republică.

Forumul s-a desfăşurat în două sesiuni (partea plenară şi ateliere de lucru) unde s-au examinat rezultatele şi perspectivele investiţionale ale raionului Hînceşti, precum şi oportunităţile şi constrîngerile investiţionale ale unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul II din Republica Moldova.

În anul 2012 raionul Hînceşti a valorificat 230 mln lei sub forma de investiţii şi a înaintat proiecte investiţionale către diferite surse de finanţare, cu valoarea de aproximativ 300 mln lei. Raionul a lansat implementarea unor proiecte precum asigurarea cu apă potabilă a 25 localităţi din raion, construcţia a 55 de locuinţe sociale pentru profesori, medici şi poliţişti, renovarea, reconstrucţia unor importante sectoare de drumuri, constituirea unei inedite rute turistice – Conacul Manuc-Bey – Muzeul satului din Ciuciuleni – Curtea Domnească din Lăpuşna.

În cadrul Forumului, a fost prezentat în premieră filmul promoţional al raionului Hînceşti „Investeşte în Hînceşti – Investeşte în viitor!” şi a avut loc semnarea oficială a contractului de finaţare a proiectului de reconstrucţie a Palatului Manuc-Bey din Hînceşti, cu valaorea de peste 2 mln Euro, finanţat din sursele Programului Operaţional Comun România – Ukraina –Republica Moldova. De asemenea a fost lansat Catalogului Propunerilor Investiţionale ale întreprinderilor şi primăriilor din raionul Hînceşti, care conţine şi o analiză a necesităţilor investiţionale ale raionului.

GALERIE FOTO

                                                                                                                                                                              publicat la data de 25 iulie 2013

 Prim-Ministrul Iurie Leancă în vizită la Hîncești

La 25 iulie în cadrul vizitei de lucru a prim-ministrului Iurie Leancă în raionul Hînceşti, însoţit de ministrul agriculturii şi industriei alimentare Vasile Bumacov, au fost întreprinse două vizite la agenţi economici, unde au făcut cunoştinţă cu domeniile de activitate şi le-au catalogat drept „două istorii de succes din domeniul agriculturii Republicii Moldova”. De asemnea, prim-ministrul a vizitat cantina socială din or. Hînceşti la care zilnic se alimentează aproximativ 100 de persoane cu nevoi speciale, şi care oferă prînzuri calde persoanelor ţintuite la pat. Această cantină socială a fost reconstruită cu suportul Consiliului raional Hînceşti şi este dotată cu echipament modern pentru pregătirea bucatelor, precum şi cu un grup sanitar (cabină de duş, maşini de spălat) care este pus la dispoziţia beneficiarilor.

La finalul vizitei în raionul Hînceşti, prim-ministrul a avut o întrunire cu administraţia raionului Hînceşti, şefii serviciilor şi subdiviziunilor ministeriale din raion, primari şi agenţi economici. Cele mai multe întrebări au fost adresate de către agenţii economici şi primarii din raionul Hînceşti, ele fiind axate pe condiţiile dificle de activitate şi suportul limitat din partea autorităţilor centrale în domeniul dezvoltării agriculturii, exportului, iar pe de altă parte de dificultăţile în procesul de gazificare a localităţilor, reparaţia drumurilor, finaţarea proiectelor de eficienţă energetică etc. În încheiere, prim-ministrul Iurie Leancă a menţionat că raionul Hînceşti are suportul actualei guvernări, iar dlui pe parcursul mandatului, se va strădui maximum posibil să realizeze cele trei priorităţi ale actualei guvernări – crearea locurilor de muncă, lupta cu corupţia şi aderarea la Uniunea Europeană, ceea ce va îmbunătăţi calitatea şi siguranţa vieţii cetăţenilor.

REVOLUŢIE în domeniul  siguranţei alimentare

La 25 iulie 2013, în cadrul unei ceremonii desfăşurate în Hînceşti, Guvernul Statelor Unite le Americii, în persoana Ambasadorului SUA în Moldova, Wiliiam H. Moser, a transmis echipament şi accesorii tehnice în valoare de 160,000 dolari Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor din Republica Moldova.

„Aceste echipamente sînt concepute pentru a îmbunătăţi capacitatea Republicii Moldova de a garanta siguranţa alimentelor şi calitatea necesară pentru a satisface standardele internaţionale, ceea ce va genera consolidarea capacităţilor de majorare a exporturilor moldoveneşti de produse de valoare agricolă înaltă, fapt ce faciliteză crearea locurilor de muncă şi creşterea economică” a remarcat Excelenţa sa, Wiliam H.Moser.

Înmînarea certificatelor de donaţie celor zece direcţii raionale pentru siguranţa alimentului şi zece posturi de control sanitar-veterinar, s-a desfăşurat în prezenţa Prim-ministrului Iurie Leancă, Viceministrului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Viorel Guţu administraţiei raionului Hînceşti, 80 de inspectori fitosanitari ai subdiviuziunilor teritoriale ANSA, şefii posturilor de control fitosanitar şi sanitar-veterinar de la posturile de control de frontieră şi reprezentanţilor mass-media. Viorel Guțu, viceministrul agriculturii și industriei alimentare, a accentuat că Guvernul și-a propus să facă o revoluție în ceea ce ține de siguranța alimentară, prin construirea unui sistem eficient care va garanta siguranța produselor pe care le consumăm și pe care le exportăm. Seturile de echipamente donate includ computere, camere foto, imprimante şi scanere, microscoape planacromatice cu capăt trinocular, camere digitale pentru microscoape, frigidere cu camere de congelare, cîntare electrice, flacoane cu capace pentru recoltarea de probe, genţi frigorifice pentru transportarea probelor. Prim-ministrul Iurie Leancă a declarat că echipamentul donat va ajuta Republica Moldova să se pregătească de momentul de semnare a Acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană, care ar putea avea loc într-un an.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com