Mesajul Presedintelui

Stimați cetățeni,

M-aș bucura sincer, dacă, deschizând această Pagină electronică, veți obține informații relevante și utile pentru Dvs. despre activitatea Consiliului Raional Hîncești, subdiviziunilor structurale ale acestuia responsabile de diferite domenii, ale instituțiilor și serviciilor din subordinea și competența noastră, vă veți forma o imagine clară despre raion, în ansamblu.

În pofida multiplelor dificultăți și provocări cu care ne confruntăm, sunt ferm convins că raionul Hîncești dispune de un bun potențial și merită ca acesta să fie valorificat cu chibzuință și eficiență. Iar rostul nostru, ca autoritate publică locală de nivelul II, îl vedem în a asigura condiții ca cetățenii noștri să se simtă protejați, necesari, solicitați și integrați în societate, să se poată realiza într-o măsură cât mai largă în plan profesional, să beneficieze de utilități corespunzătoare, de un mediu curat și prietenos din punct de vedere ecologic.

Cu profund respect,

Președintele Raionului Hîncești,
Iurie LEVINSCHI