Fondatorul intreprinderii este Consiliul Raional Hîncești.Întreprinderea a fost intemeiata conform Deciziei Biroului Permanent al Consiliului Judeţean Lăpușna nr.2/9 din 17.02.2000 și este succesor de drepturi și obligaţii a birourilor reorganizate: Biroul de proiectări, prospecţiuni și servicii din Leova, Biroul de proiectări, prospecţiuni și servicii din Hîncești, Biroul de proiectări, prospecţiuni și servicii din Basarabeasca, Biroul de proiectări, prospecţiuni și servicii din Cimișlia. Statutul în redacţie nouă a fost aprobat prin Decizia Consiliului Raional Hîncești nr. 05/30 din 12 octombrie 2017

ÎM “Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii” este persoană juridică care desfăşoară următoarele genuri de activitate:

    • Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, urbanism, instalaţii și reţele tehnico-edilitare, reconstrucţie, restaurări;
    • Activități de arhitectură;
    • Activități de inginerie și consultant tehnică legate de acestea;
    • Activități de testare și analize tehnice.

Desfășurarea genurilor de activitate presupune inclusiv:
 activităţi de cercetare şi prospectare geologică şi de înzestrare (cu excepţia cercetărilor şi elaborărilor ştiinţifice);
 lucrările de proiectare a planurilor urbanistice şi de sistematizare a localităţilor rurale; – elaborarea proiectelor de sistematizare detaliată a raioanelor şi microraioanelor locative, străzilor şi magistralelor, proiectelor planurilor urbanistice generale şi zonale, planurilor de amenajare a teritoriului;
 elaborarea documentaţiei de proiectare şi deviz a obiectivelor locative, de menire social culturală, industriale şi agrozootehnice;
 elaborarea fundamentărilor tehnico-economice privind amplasarea şi dezvoltarea obiectivelor locative şi de menire socială în localităţile urbane şi rurale, elaborarea direcţiilor tehnice de bază privind proiectarea edificiilor şi construcţiilor;
 elaborarea proiectelor individuale şi experimentale ale obiectivelor locative, de menire social-culturală, a microraioanelor şi cartierelor locative;
 elaborarea proiectelor pentru instalaţiile aferente:

Date de contact:
Director Miron Veronica
Mun. Hîncești str. Mihalcea Hîncu nr.123
Tel. 069086543
e-mail: veronica.miron62@mail.ru

CV Miron Veronica

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here