Centrul Raional Maternal ,,Pro-Femina’’

Centrul Raional Maternal ,,PRO-FEMINA’’este instituție publică, care oferă plasament temporar și asistență victimilor violenței în familie, şi îşî defăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia...