Azilul pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi din comuna Sărata-Galbenă a fost creat în anul 2003, iar activitatea Azilului s-a început la data de 10 mai 2005. Azilul este condus de director, dl Ion Pavliuc şi cei 18 angajaţi ai Azilului, care le oferă beneficiarilor servicii socio-medicale şi asigură beneficiarilor săi protecţie, ocrotire, găzduire, supraveghere, alimentaţie, îngrijire şi activităţi de recuperare.
Selectarea persoanelor care necesită cazare în azil se efectuează de către Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei Hînceşti, în comun cu asistentul social din primărie, medicul de familie şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I. Plasarea în instituţiile sociale rezidenţiale se realizează în cazul în care menţinerea la domiciliu nu este posibilă, ca urmare a evaluării sociomedicale a persoanei, a stării sănătăţii lui şi necesităţii plasării în instituţie socială, cu consimţămîntul acesteia.

Recent a fost finisată reconstrucţia blocului B al Azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi din com. Sărata-Galbenă, care a fost finanţată de Fundaţia „Joop naar Albanie” din Olanda, preşedintele fundaţiei este Joop Kuipers, care a donat 755 mii lei şi urmează să mai doneze 20 mii euro. Proiectul a fost iniţiat în anul 2013 şi constituie 2 mln 400 mii lei, 50 % – finanţare din Olanda şi 50% – contribuţia Consiliului raional Hînceşti. Blocul B este pregătit pentru cazarea a 22 de persoane, fiind dotat cu cele necesare, ceea ce va uşura cu mult întreţinerea beneficiarilor în azilCeremonia de deschidere oficială a blocului renovat al Azilului a avut loc la data de 10 octombrie 2015

Azilul pentru persoane în vîrstă și persoane cu dizabilități din comuna SărataGalbenă reprezintă o instituţie care prestează asistenţă socială, temporară sau permanentă, persoanelor în vîrstă şi persoanelor cu dizabilităţi funcţionează în baza Regulamentului cu privire la funcţionarea Azilului pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi

Azilul are drept scop crearea condiţiilor optime de trai, muncă, reabilitare şi asistenţă medico-socială pentru persoanele în vîrstă şi persoanele cu dizabilităţi.

Sarcinile de bază pentru atingerea scopului propus sînt următoarele:

  • respectarea confidenţialităţii, drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor cazaţi în azil, garantate prin Constituţia Republicii Moldova şi legislaţia în vigoare;
  • crearea condiţiilor optime de activitate;
  • crearea condiţiilor optime de trai, a unui climat psihoemoţional favorabil pentru persoanele tutelate, asigurarea materială şi socială a lor;
  • asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire, reabilitare şi asistenţă medicosocială, în conformitate cu necesităţile personale, fizice, clinice, sociale şi spirituale ale beneficiarilor;
  • organizarea dezvoltării gospodăriei auxiliare, în măsura posibilităţilor, în vederea îmbunătăţirii calităţii deservirii tutelaţilor;
  • elaborarea şi promovarea proiectelor comune cu organizaţiile naţionale şi internaţionale în domeniul reabilitării socio-medicale a persoanelor vîrstnice şi a persoanelor cu dizabilităţi.

Date de contact:
Director Pavliuc Ion
Tel. (0 269) 50-2-75
e-mail: ionpavliuc@mail.ru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here