Mesaj de felicitare cu ocazia marcării Hramul satului în localitățile Horjești, com.Cărpineni şi Secărenii...

Stimați locuitori ai localităților Horjești, com.Cărpineni şi Secărenii Noi, com.Secăreni, s.Negrea! Cu prilejul marcării Hramul satului și Ziua Satului Negrea la 16 iunie, în numele Consiliului...

AVIZ – Direcţia Economie şi Cooperare Transfrontalieră

Mîine, 09 iunie, ora 10:00 va avea loc  ceremonia de desemnare a celor mai buni Antreprenori ai anului 2016, care se va desfăşura în cadrul Complexului Muzeistico-Turistic „Manuc – Bey” din or. Hînceşti, str. Mitropolit Varlaam 51.

 

Ședința operativă cu șefii de direcții și secții a Consiliului Raional

La data de 17 iunie 2019, dl  Anatolie CHETRARU, Președintele  raionului Hîncești, a petrecut ședința operativă cu șefii de direcții și secții a Consiliului...

ÎNŞTIINŢARE

 Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  COP din  12 aprilie 2017 privind achiziţionarea  lucrărilor de reparaţie a clădirii Consilului Raional Hâncesti nr.2, (birourile Serviciului raional arhivă),Cod CPV: 45453000-7, oferta  SRLRobecons cu valoarea de 199 857 lei  fără TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în invitaţia de participare,  a fost selectată drept cîştigătoare.

CR Hîncești anunțuri

Concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist

Consiliul Raional Hînceşti Preşedintele raionului Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante specialist

Felicitare pentru locuitori cu ocazia hramului localităților!

Stimaţi locuitori ai satelor Șipoteni, Ciuciuleni, Dancu, Coroliovca și Cărpineanca, com. Sărata Galbenă, Dahnovici, com. Bobeica ! Cu ocazia sărbătorii Hramului satului – Sfântul Gheorghe,...

Raionul Hîncești prezent la evenimentul ”Crăciun în Maramureș”, ediția a XI-a organizat de Consiliul...

Raionul Hîncești, reprezentat de Dumitru Cornei, vicepreședintele raionului, Ion Tulbu, șef Direcția Cultură și Turism, au fost prezenți la evenimentul ”Crăciun în Maramureș”, ediția...
Agenda întrunirii primarilor

Întrunirea primarilor – 10 iulie 2018

Agenda întrunirii primarilor cu reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate din raionul Hîncești
Zilei profesionale a lucrătorului poștal

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului poștal

În Republica Moldova Ziua profesională a lucrătorului poștal se sărbătorește anual la 9 octombrie de Ziua Mondială a Poștei.  Poşta reprezintă un factor important în...

Expoziţia –Tîrg Internaţională Specializată „Farmer”

STIMAŢI DOMNI!
Vă invităm să participaţi la ediţia a XIX a Expoziţiei –Tîrg  Internaţionale Specializate „Farmer”, care se va desfăşura în perioada  19-22 octombrie 2016 la C.I.E. „Moldexpo”SA – cel mai important centru de organizare a tîrgurilor şi expoziţiilor din republică.