MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA

ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ

CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL HÎNCEŞTI

MD-3401, mun. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, nr.151, tel./fax: +373/269-23664

                                                                                                     

ÎM Centrul Stomatologic Raional Hînceşti a fost fondată la data de 23.12.2013 prin Decizia fondatorului Consiliului Raional Hînceşti Nr.07/08 din 19.12.2013. Întreprinderea la moment are în componenţa sa următoarele subdiviziuni:

 1. Secția Stomatologică Hînceşti;
 2. Cabinetul Stomatologic Bujor (activitate suspendată);
 3. Cabinetul Stomatologic Cioara;
 4. Cabinetul Stomatologic Cărpineni;
 5. Cabinetul Stomatologic Ciuciuleni;
 6. Cabinetul Stomatologic Lăpuşna;
 7. Cabinetul Stomatologic Leuşeni;
 8. Cabinetul Stomatologic Mingir;
 9. Cabinetul Stomatologic Nemţeni;
 10. Cabinetul Stomatologic Sărata Galbenă.

Principalele activități desfășurate de ÎM Centrul Stomatologic Raional Hînceşti sunt:

 1. Prestarea serviciilor medicale stomatologice în cadrul asigurărilor medicale obligatorii în conformitate cu Programul Unic al Asigurărilor Obligatorii de Asistența Medicală.
 2. Prestarea serviciilor medicale stomatologice contra plată.
 3. Profilaxia patologilor stomatologice și formarea modului sănătos de viață.

În cadrul ÎM Centrul Stomatologic Raional Hînceşti activează:

 1. Director – 1,0 salarii;
 2. Contabil șef – 0,5 salarii;
 3. Economist – 0,5 salarii;
 4. Jurist –  0,5 salarii;
 5. Contabil – 1,0 salarii;
 6. Inspector Resurse Umane – 0,5 salarii.

MEDICI

 1. Medici stomatologi terapeuți – 23,0 salarii;
 2. Medici stomatologi chirurgi – 1,5 salarii;
 3. Medici stomatologi proteticieni – 4,25 salarii;
 4. Medici ortodonţi –  1,0 salarii;
 5. Medici paradontologi – 1,0 salarii.

PERSONAL MEDICAL MEDIU

 1. Asistenți medicali  – 12,75 salarii;
 2. Tehnicieni dentari   – 5,5 salarii;
 3. Laborant radiolog  – 0,5 salarii.

PERSONAL MEDICAL INFERIOR

 1. Infirmiere – 6,5 salarii.

ALT PERSONAL                                                                            

 1. Casier – 0,5 salarii;
 2. Registrator medical – 1,0 salarii;
 3. Montor electric – 1,0 salarii;
 4. Curier –  0,5 salarii.

Pe parcursul anului 2018 în ÎM Centrul Stomatologic Raional Hînceşti s-au efectuat total  20623 vizite, din care copii până la 18 ani – 12065.

În cadrul asigurărilor medicale obligatorii în anul 2018 s-au efectuat 13032 vizite, din care copii până la 18 ani – 11407, gravide – 504.

Controlul profilactic constituie 8403, din care copii până la 18 ani  – 7647.

În anul 2018 în cadrul Centrului Stomatologic s-au tratat:

Nr. d/o Denumirea patologiilor Maturi Copii
1. Carie dentară 3301 1040
2. Pulpite 2124 537
3. Perodontite 1060 450
4. Gingivite 78 49
5. Parodontite 67
6. Stomatite 49 47
7. Alte afecţiuni ale mucoasei 49
8. Restaurări 197
9. Sigilări 79
10. Detrataj 95
11. Pereostite 47 17
12. Abcese 46 25
13. Flegmone 2 1
14. Extraşi dinţi permamenţi 2491 8
15. Extraşi dinţi temporali 1482
16. Frenuloplastii 25
17. Alte intervenţii chirurgicale 191
18. Sanaţi 4150 2126

 

Din cifrele expuse mai sus se vede, că din ponderea patologiilor stomatologice tratate    în anul 2018 prevalează formele ușoare, îndeosebi la copii. Acest lucru arată, că s-a intensificat şi s-a mărit volumul lucrului profilactic în rândul elevilor și preșcolarilor. Astfel serviciul stomatologic din raion devine un serviciu medical cu caracter profilactic de prevenire a patologiilor stomatologice grave şi avansate şi mai puţin curativ, ce aduce beneficii sănătăţii populaţiei şi la micşorarea costului pentru tratament.

În anul 2018 s-au aplicat 6700 obturaţii din care la copii 2027. Din ele:

 • Materiale fotopolimere – 3027;
 • Materiale compozite chimice – 1424;
 • Cimente ionomere – 132;
 • Cimente silicate – 2165.

Creșterea esențiala a numărului obturațiilor cu materiale performante, cum ar fi  compozitele fotopolimere, compozitele chimice, materiale ioni mere în comparație cu cimentele silicate vorbește despre creșterea nivelului calitativ a serviciului stomatologic.

La fel s-au implementat metode moderne de obturație a canalelor radiculare şi au fost excluse total metodele mai vechi, care mai erau folosite în instituția noastră. Numărul  persoanelor ce au primit tratament ortodontic este de 103, din care copii 75. Tratamentul protetic au primit 266 de pacienți. S-au efectuat proteze:

 • Coroane unitare – 139;
 • Punți protetice – 114;
 • Proteze mobile parțiale – 68;
 • Proteze mobile totale – 29.

Încasările pentru serviciile contra plată acordate de Centrul Stomatologic Raional Hînceşti în anii:

Anul Suma încasărilor MDL Creșterea financiară
2015 1605351
2016 1901343 295992
2017 1936936 35593
2018 2221579 284643

Astfel avem o creștere a încasărilor pe parcursul a patru ani consecutivi. Creșterea mijloacelor speciale în anii 2015 – 2018 constituie  616228.

Încasările de la Compania Naționala de Asigurări în Medicină au fost:

Anul Suma încasărilor MDL Creșterea financiară
2015 1074198
2016 1102077 27879
2017 1227063 124986
2018 1520867 293804

La  fel ca şi la serviciile contra plată  avem o creştere patru ani la rînd şi la serviciile medicale din cadrul Asigurărilor Medicale Obligatorii. Creşterea finanţării bugetare din anii 2015-2018 constituie 446669 lei. Deci creşterea totală pe instituţie a surselor bugetare şi a mijloacelor speciale din anii 2015-2018 constituie 1062897 lei.

Aceste rezultate s-au obţinut în urma creşterii responsabilităţii şi disciplinei de muncă   a angajaţilor în instituţie, creşterii calităţii serviciilor acordate populaţiei, asigurării mai eficiente cu medicamente, materiale stomatologice de ultima promoţie şi consumabile,        întroducerea metodelor moderne de tratament, creşterii nivelului profesional al medicilor şi personalului medical mediu, procurarea utilajului performant şi mentenanţa riguguroasă a utilajului şi dispozitivelor medicale, colaborării în procesul activităţii a subdiviziunilor instituţiei şi administraţiei Centrului Stomatologic.

Efectuînd o muncă continuă de îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale, de implimentare a noilor metode de diagnosticare şi tratament a educaţiei în rîndurile populaţiei a unui mod sănătos de viaţă, vom putea asigura mai deplin accesul populaţiei la asistenţa medicală stomatologică calitativă.

În anul 2018 am procurat o parte din utilajul necesar pentru implementarea sistemului informational al instituției, care necesită investiţii financiare și un volum enorm de muncă. La fel 2018 am procurat utilajul radiologic dentar care va asigura diagnosticarea rapidă şi corectă a patologiilor osteodentare, va facilita tratamentul corespunzător cu un efect pozitiv. Cu ajutorul sistemului informaţional în formă digitală va fi transmisă  medicilor din subdiviziunile Centrului Stomatologic informația ce privește investigarea pacienților, pentru determinarea corectă a diagnosticului și tratamentului corespunzător.  Implementarea sistemului informational și imagisticii dentare digitale va da posibilitatea     monitorizării tratamentului  afecțiunilor stomatologice, ce va duce la creșterea radicală         a calității asistentei stomatologice și la diminuarea complicațiilor după intervențiile medicale. În acelaş timp se va micșora costul serviciilor acordate pacienților.

În anul 2018 s-au procurat 10 apexlocatore, 2 compresoare stomatologice, 6 distilatoare, 2 scalare ultrasonore, sigilator pentru materialul steril, 2 băi ultrasonore pentru instrumentarii endodontic. Procurarea acestor utilaje vor ușura şi eficientiza          munca medicilor stomatologi. Pas cu pas din anul 2015 până în anul 2018 în subdiviziunile Centrului Stomatologic s-a schimbat  mobilierul învechit, din anii                 60-70 ai secolului trecut, cu mobilier ce corespunde cerințelor moderne. Pentru  anul 2019 s-au planificat achiziționarea unei instalații stomatologice moderne, scalare ultrasonore – 7 unități, pulsooximetre – 10 unități, băi ultrasonoare – 6 unități, instalații    fotopolimerizabile – 4 unități, distilatoare – 4 unități.

Activitatea efectuată în anul 2018 cu implementarea acțiunilor prevăzute pentru anul 2019 va ridica baza tehnico-materială a Centrului Stomatologic Raional Hînceşti la un nivel mai înalt, şi va spori calitatea serviciilor stomatologice de care va beneficia populația raionului Hînceşti.

 

Ex.  Vasile SECRIERU, Director

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here