Anual, în a treia duminică a lunii septembrie, lucrătorii din sfera protecției sociale a populației sărbătoresc ziua lor profesională. Cu acest prilej, astăzi, 18 septembrie 2020, în incinta Consiliului raional Hînceşti, Sala “Constantin Stere” s-a desfășurat o întrunire festivă a lucrătorilor din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei.
La eveniment au participat: preşedintele raionului, dl Iurie LEVINSCHI, vicepreședintele raionului, domnul Dumitru CORNEI, șef, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, doamna Tamara CĂLUGĂRU, angajați ai Direcției, lucrători sociali și funcționari publici.
Domnul Iurie LEVINSCHI a felicitat toţi angajaţii din sfera asistenţei sociale cu ocazia celebrării Zilei profesionale, a vorbit despre responsabilitatea enormă pe care și-au asumat-o, despre profesionalismul și eficiența cu care își îndeplinesc atribuțiile de serviciu, dorindu-le multă sănătate, pace și prosperitate Totodată, specialiștilor DASPF li s-au înmânat diplome de gratitudine pentru activitate rezultativă în domeniu.
La fel, dna Tamara CĂLUGĂRU a felicitat angajaţii Direcţiei şi a exprimat recunoștința și respectul pentru atitudinea binevoitoare și atentă care o au lucrătorii sociali față de persoanele aflate în îngrijire, pentru bunătatea, simpatia și răbdarea de care dau dovadă pentru a-i ajuta în depășirea dificultăților și capacitatea de a le oferi bucuria în fiecare zi și credința în propriile lor puteri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here