Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:
 Jurist
 asistent social Centrul „CREDO”
asistent social Primăria Fîrlădeni

Documentele necesare pentru a participa la concurs
1. Copia buletinului de identitate;
2. Copiile diplomelor de studii şi certificatelor de formare profesională;
3. Copia carnetului de muncă.
4. CV-ul
5. Certificatul medical.

Documentele se vor prezenta pe adresa: or. Hînceşti, str. M. Hîncu 126, bir. 100.
Tel. de contact: /269/ 93-400.

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:

1. Asistent social comunitar s. Cioara  ( 1 unitate)
2. Asistent social comunitar s. Mereşeni  ( 1 unitate)

Cerinţe faţă de participanţii la concurs:

– Studii superioare (specialitate corespunzătoare);
– Cunoştinţe, abilităţi şi atitudinile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de funcţie;
– Cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi străine (l. rusă);
– Cunoaşterea PC (MC Office).

Data limita pentru depunerea dosarelor 05.09.2014

detalii accesati….

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:

1. Asistent social comunitar s. Pervomaiscoe  (1 unitate)
2. Asistent social comunitar s. Şipoteni  (1 unitate temporar vacantă)
3. Asistent social comunitar s. Obileni  (1 unitate temporar vacantă)

Cerinţe faţă de participanţii la concurs:

– Studii superioare (specialitate corespunzătoare);
– Cunoştinţe, abilităţi şi atitudinile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de funcţie;
– Cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi străine (l. rusă);
– Cunoaşterea PC (MC Office).

Data limita pentru depunerea dosarelor 01.08.2014

detalii accesati…

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de:

-asistent social comunitar in s. Pervomaiscoe (1 unitate)

Cerinţe faţă de participanţii la concurs:
– Studii superioare (specialitate corespunzătoare);
– Cunoştinţe, abilităţi şi atitudinile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de funcţie;
– Cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi străine (l. rusă);
– Cunoaşterea PC (MC Office).

detalii accesati…

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti anunţă  prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de:

-psiholog la Serviciu ,,Echipă Mobilă” or. Hînceşti (1 unitate)

Cerinţe faţă de participanţii la concurs:
– Studii superioare (specialitate corespunzătoare);
– Cunoştinţe, abilităţi şi atitudinile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de funcţie;
– Cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi străine (l. rusă);
– Cunoaşterea PC (MC Office).

detalii accesati

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti anunţă  concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de:

– asistent social centrul Credo or. Hincesti, 1 unitate

Sarcinile funcţiei:
– asigură realizarea legislaţiei privind protecţia socială
– verifică şi asigură evidenţa beneficiarilor pe categorii, în limita atribuţiilor funcţionale;
– evaluează şi analizează, în caz de necesitate, condiţiile locative şi sociale a familiilor social defavorizate şi contribuie la ameliorarea situaţiei de criză;
detalii accesaţi….

Lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea functiei publice vacante de specialist principal in administrarea ajutorului social

1. Tacu Cristina – specialist principal in administrarea ajutorului social

Proba scrisă va avea loc pe data de 22  mai 2014, ora 10.30, et.1, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, biroul 100, or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu 126.

Proba orala va avea loc pe data de 22  mai 2014, ora 15.00, et.1, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei, biroul 100, or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu 126.

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de:

– specialis principal (administrarea ajutorului social)

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 16 mai 2014.

 Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti anunţă  concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de:

– specialis principal (administrarea ajutorului social)

Scopul general al funcţiei:
Primirea, verificarea, scanarea cererilor de acordare a ajutorului social cu anexarea tuturor actelor necesare şi păstrarea lor. Studierea, sintetizarea şi promovarea legislaţiei în domeniu asistenţei sociale a persoanelor aflate în dificultate

Sarcinile de bază:
1.Respectarea procedurii informatice pentru procesarea cererilor de acordare a ajutorului social şi a managementului de caz, anexa nr.1 la Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei nr.144/a din 28.08.2013.
2.Primirea, verificarea, scanarea cererilor de acordare a ajutorului social şi/sau APRA de la asistenţii sociali comunitari şi înregistrarea lor în registrul de evidenţă a cererilor primite.
3.Acordarea asistenţei metodologice şi practice asistenţilor sociali comunitari privind cerinţele şi condiţiile acordării ajutorului social, după caz a ajutorului pentru perioada rece a anului.
4.Duce evidenţa şi raportează despre baza de date a ajutorului social şi/sau ajutorului pentru perioada rece a anului la nivel de raion.
5.Păstrarea cererilor de acordare a ajutorului social cu documentele anexate..
6.Responsabil pentru administrarea ajutorului social al Sistemului Informaţional Automatizat Asistenţă Socială din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.

detalii accesati…

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs 18.04.2014

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiei vacante de:

-psiholog la Serviciu ,,Echipă Mobilă” or. Hînceşti (1 unitate)

Cerinţe faţă de participanţii la concurs:
– Studii superioare (specialitate corespunzătoare);
– Cunoştinţe, abilităţi şi atitudinile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de funcţie;
– Cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi străine (l. rusă);
– Cunoaşterea PC (MC Office).

detalii accesati

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 28. 03. 2014.

Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti anunţă  concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de:

-asistent comunitar în com. Lăpuşna (1 unitate)

Cerinţe faţă de participanţii la concurs:
– Studii superioare (specialitate corespunzătoare);
– Cunoştinţe, abilităţi şi atitudinile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de funcţie;
– Cunoaşterea limbii de stat şi a unei limbi străine (l. rusă);
– Cunoaşterea PC (MC Office).

detalii accesati

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 28. 03. 2014.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here