Dispozitia Cu privire la crearea Echipei Multidisciplinare Teritoriale Raionale (EMT) din cadrul Sistemului Național de Referire

SCENARIUL
desfăşurării în raionul Hînceşti a manifestărilor, consacrate consemnării Zilei de 26 aprilie– Ziua producerii catastrofei la C.A.E. de la Cernobîl

Cu ocazia împlinirii a 28 de ani de la producerea catastrofei nucleare din Cernobîl se preconizează organizarea unui program de acţiuni, care prevede următoarele

  • pe data de 17 martie 2014, ora 10:00 – organizarea unei adunări a participanţilor la lichidarea catastrofei de la Cernobîl;
  • pe data de 26 aprilie 2014, ora 8:30 – organizarea deplasării cu autocarul a participanţilor la lichidarea catastrofei de la Cernobîl în mun. Chişinău;
  • ora 10:00 – depuneri de flori la monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfînt;
  • ora 10:30-12:00 – organizarea unui marş al participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei pe intinerarul Piaţa Marii Adunări Naţionale – str. Trandafirilor din sectorul Botanica al capitalei;
  • ora 12:00 – desfăşurarea în mun. Chişinău a mitingului consacrat evenimentului;
  • ora 14:00 – întoarcerea participanţilor în or. Hînceşti;
  • ora 14:30 – masa de pomenire la Cantina socială din or. Hîncești
  • ora 15:30 – acordarea ajutoarelor materiale participanţilor din Fondul local de susţinere socială a populaţiei prin intermediul filialei Î.S. „Poşta Moldovei” Hînceşti;

ANUNȚ!

Luni, 7 aprilie 2014, în or. Hîncești, în incinta Centrului de Îngrijire la Domiciliu, care se află pe str.Mihalcea Hîncu 238 va veni echipa de medici de la centrul Republican Experemental Protezare, Ortopedie și Reabilitare.
Sunt invitate persoanele din toate localitățile raionului Hîncești care au nevoie de încălțăminte ortopedică și de proteze.

 

Instruiri pentru 41 de asistenţi sociali comunitari

Direcția asistență socială și protecție a familiei Hîncești, a organizat în perioada 19-21 martie 2014, un ciclu de instruiri cu 41 de asistenți sociali comunitari din localitățile raionului. Moderatorii instruirilor au fost dna Marina Tiron şi dna  Angela Șestacov – specialiști în problemele familiilor cu copii în situații de risc precum și dna Zinaida Organ – specialist în protecția drepturilor copiilor.
În cadrul acestor instruiri a fost studiată și examinată Legea nr. 140 din 14.06.2014, privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.
Prezenta Lege stabilește procedurile de identificare, evaluare, asistență, referire, monitorizare și evidență a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți, precum și autoritățile și structurile responsabile de aplicarea procedurlor respective. Ea definește în totalitate, noțiunile principale utilizate în domeniu, atribuțiile autorităților tutelare locale, teritoriale și centrale.
De menționat, că noua Lege prevede, că rolul principal în soluționarea problemelor copiilor aflați în situație de risc îi revine primarului, care îndeplinește funcția de autoritate tutelară locală, în echipă cu asistentul social comunitar, medicul de familie, polițistul de sector etc.

105 persoane socialmente vulnerabile  din raionul Hînceşti au beneficiaat de ajutor material

La data de 17 martie 2014 a avut loc ședința Fondului Local de Susținere Socială a Populației, cu privire la acordarea ajutorului material. Conform DECIZIEI nr.05 din 17.03.2014 se acordă din Fondul Local de Susținere Socială a Populației ajutor material la 105 persoane socialment vulnerabile în sumă de 121800 (una sută douăzeci și una mii opt sute) lei. D-na Călugaru Tamara – șef DASPF Hîncești și Ecaterina Șterbeț – contabil șef, vor asigura achitarea sumelor stabilite, prin intermediul filialei Î.S.„Poșta Moldovei” Centrul de Poștă Hîncești.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here