Înstiintare 

Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional pentru semestrul I al anului 2021

Informație privind executarea veniturilor bugetului raional Hîncști pe semestrul I al anului 2021

Cheltuielile bugetului raional Hîncești conform clasificației funcționale și programelor/sub programelor pe semestrul I al anului 2021

Raport privind executarea bugetului conform clasificatiei economice la situatia din 30.06.2021

Informație privind executarea bugetelor instituțiilor de învățămînt din cadrul Consiliului Raional la situația de 30.06.2021

Raport privind executarea bugetului raional în semestru I al anului 2021

 Cu privire la operarea unor modificări în bugetul raional pentru anul 2021 DATE CU CARACTER PERSONAL

 Cu privire la incetarea mandatului de vicepresedinte al raionului Valentina Manic

 Cu privire la organizarea învățământului liceal

Cu privire la recrutarea (luarea la evidență militară) tinerilor cu anul nașterii 2006

Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe aflate în folosința IMSP SR Hîncești

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hîncești 0313din 22.05.2020 Consiliile Administrative ale IMSP

Deciza cu privire la biblioteci 1

 Raport privind activitatea bibliotecilor 

Cu privire la desemnarea în funcția de director-interimar al I.P. Azilul Sărata-Galbenă

Cu privire la atribuirea în folosinţă a unor încăperi izolate IMSP CS Hîncești

Cu privire la aprobarea Acordului de Coolaborare între Camera de comerț și Industrie și Raionul Hîncești

Acord_Colaborare

Cu privire la activitatea Serviciului Raional Arhjivă pentru anul 2020-2021

Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuințe sociale în locațiune DATE CU CARCATER PERSONAL

Cu privire la operarea unor modificări în Decizia CR nr. 03.9 din 25.06.2021

Cu privire la aprobarea acordului de transmitere a sectoarelor de teren pentru constituirea drumului public local de interes raional

Cu privire la instituirea unui drum public regional

Cu privire la aprobarea Codului de Conduită al aleșilor locali din cadrul Consiliul raional Hincesti

Cu privire la instituirea liniei instuționale pentru informare

Registrul de evidenţă a apelurilor la linia instituțională pentru informare a Consiliului Raional Hîncești

Cu privire la desemnarea unui consilier 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here