Întrunirea  lunară  a administraţiei  raionului Hîncești cu primarii s-a desfășurat la 10.07.2018, în sala de ședințe “Costantin Stere” a Consiliului Raional Hîncești,fiind prezent şi reprezentantul Guvernului  în  teritoriu,  dl  Ion  MEREUŢĂ.

Cu un mesaj de salut și prezentarea agendei întrunirii a venit dl Ghenadie BUZA, președintele raionului Hîncești.

Dna Galina ERHAN, șef  Direcția Generală Finanțe a adus la cunoștința edililor informația ce vizează modificările la Legea Bugetului de Stat nr.289 din 15.12.2017, modificată la 07.06.2018, specificând că trebuie de utilizat fondurile publice în mod legal, transparent, economic și eficient. De asemenea,  a informat și despre necesitatea respectării termenilor la corelarea bugetului, precum și la  prezentarea rapoartelor financiare pentru semestru I al anului 2018.

Ulterior, Dl Ion SÎRBU, șef Direcția Agricultură și Alimentați,  a prezentat Îndrumarul metodic de evaluare a gradului de afectare a culturilor agricole, urmare a calamnităților naturale, menționând  și rolul  Comisiile pentru Situații Exepționale locale în acest proces.

O comunicare despre activitatea comună a structurilor raionale privind securitatea vieții copiilor în timpul sezonului estival a prezentat dna Valentina TONU, șef Direcția Învățămînt,  precizând necesitatea  conjugării eforturilor, la nivel de localități, a  tuturor celor responsabil de segmentul vizat. De asemenea, s-a atras atenția la modul și la gradul  de pregătire a instituțiilor școlare către noul an de învățămînt 2018-2019.

Dl Victor Rachiu, șef Serviciu relații funciare și cadastru, a  vorbit  despre unele modificări în Legea funciară privind delimitarea proprietăților publice, Legea cadastrului bunurilor imobile, Hotărîrea Guvernului nr.1170 privind aprobarea Regulamentului cu privire la transmiterea terenurilor, schimbarea destinației și schimburi de terenuri proprietate publică și mecanismul de aplicare a acestora.

Dna Vera PATRAȘCU, vicepreședintele raionului Hîncești, s-a expus referitor la modificările efectuate în Legea nr.241 din 20.10.2005 ”Cu privire la combaterea traficului de ființe umane”, modificată la 16.03.2018 și respectiv în Hotărârile de Guvern nr.234 din 29.02.2008 și nr.228 din 28.03.2014, pentru  ghidare pe parcursul activității primarilor și a echipelor multidisciplinare.

Dl Ghenadie BUZA, președintele raionului Hîncești, a reiterat despre implementarea în raion a Proiectului “Drumuri bune pentru Moldova”, comunicând că, la moment,  se identifică soluții de valorificare a finanțelor  și de modificare, cu acordul structurilor centrale, a unor porțiuni de drumuri incluse în acest program.

După finalizarea agendei de lucru, dl Lilian Luca, șeful Inspectoratului de Poliție Hînceșt,i și dl Arcadie Barbăroșie, Directorul Executiv al Institutului de Politici Publice, au prezentat o scurtă informație referitor la activitatea poliețienească comunitară în Republica Moldova, specificând că proiectul este implementat deja de un an, incluzând patru raioane: Hîncești, Cahul, Edineț și Anenii Noi,  având ca model experiența Poliției comunitare din Estonia. Scopul propus este –  creșterea reitingului de încredere a populației în activitatea poliețienească comunitară în Republica Moldova.

La final, participanții la întrunire au vizionat filmul documentar “ Poliția și Comunitatea: experiențe estonice”, prezentat de Inspectoratul de PolițieHîncești, urmat de o rundă de întrebări- răspunsuri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here