04. Cu privire la activitatea Centrelor de plasament, Centrelor de zi pentru copii din raionul Hîncești

05. Cu privire la operarea unor modificări în Decizia Consiliului raional Hînceşti nr. 03/12 din 04.07.2014.

06. Cu privire la organizarea alimentației copiilor și elevilor din instituțiile educaționale ale raionului

07. Cu privire la acordul transmiterii bunului din proprietate publică a statului în proprietate publică a raionului Hîncești

08. Cu privire la autorizarea casării unor bunuri raportate la mijloace fixe aflate în posesia şi folosinţa Direcției Învățământ Hîncești

08.1 Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT HÂNCEȘTI

09. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Cotul Morii şi a proiectului de formare a acestora.

10. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Nemțeni şi a proiectului de formare a acestora.

11. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Leușeni şi a proiectului de formare a acestora.

12.Cu privire la aprobarea propunerilor de modificarea hotarelor administrativ-teritoriale ale satului Nemțeni.

13. Cu privire la executarea deciziilor adoptate de Consiliul Raional Hîncești în semestrul I-II al anului 2017

14. Cu privire examinarea implementării Planului raional de acțiuni în domeniul Drepturilor omului

15. Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru anul 2018

16. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni anticorupție al raionului Hîncești pentru anii 2018-2020

16.1 Planul de acțiuni anticorupție al raionului Hîncești pentru anul 2018-2020

17. Cu privire la desemnarea evaluatorului performanţelor profesionale

18. Cu privire la modificarea și completarea anexei nr.1 a Deciziei nr. 05/21 din 12.10. 2017

19. Cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii pentru raionul Hîncești

20. Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe a subduviziunii Consiliului Raional Hîncești

21. Cu privire la examinarea Raportului de activitate a Instituției Publice Centrul Raional de Cultură ,, Conacul ManucBey ,, Hîncești

22. Cu privire la examinarea cererii șef IMSP ”Centrul de Sănătate Hînceşti”

23. Cu privire la fondarea Instituției Publice “Centrul Raional de Tineret Hînceşti”

24. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de finanţare a măsurilor sportive

25. Cu privire la aprobarea Calendarul anual a activităților cu caracter cultural, de oficiere, comemorative organizate de către Aparatul Președintelui, activităților din domeniul tineretului, culturii fizice și sportului

26. Pentru aprobarea Planului de activitate a Consiliului Raional Hînceşti pentru anul 2018

27.Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate, raportate la mijloace fixe ale subdiviziunilor Consiliului Raional Hînceşti

27.1 Registrul actelor mijloacelor fixe ce urmează a fi casate Aparatul preşedintelui raionului Hînceşti

28. Cu privire la transmiterea unui spațiu în locațiune

29. Cu privire la aprobarea Memorandumului de Înțelegere între orașul Greenfield, statul Massachusetts (SUA) şi Consiliul Raional Hînceşti (Republica Moldova)

30. Cu privire la reorganizarea prin absorbție a unor instituții medico-sanitare publice raionale Hînceşti

31. Cu privire la completarea anexei la Decizia Consiliului Raional Hînceşti nr.05/26 din 12.10.2017

32. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care Preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de a le semna

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here