01 Cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru al anului 2017

1.1 Informație privind executarea veniturilor bugetului raional Hîncești pe I semestru anul 2017

1.2 Cheltuielile bugetului raional Hîncești conform clasificatiei functionale și programelor/ subprogramelor pe I semestru, anul 2017

1.3 Raport privind executarea bugetului raional conform clasificatiei economice la situatia din 30.06.2017

02 Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional Hîncești pentru anul 2017

03 Cu privire la încorporarea cetățenilor născuți în anii 1990 – 1999 (lunile ianuarie-iulie) în serviciul militar în termen, cu termen redus sau cel civil în octombrie2017 – ianuarie 2018

04 Cu privire la recrutarea (luarea în evidenţa militară) tinerilor cu anul naşterii 2002

05 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/21 din 17.03.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate și a componenței acesteia ”

06 Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului raional maternal ”PRO-FEMINA”

07 Cu privire la aprobarea raportului privind anul III de implementare (trimestrul IV 2016 – trimestrul III 2017) al Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în r-nul Hîncești 2014-2018 (prin prisma convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități)

08 Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statului de personal al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

8.1 Statul de personal alDirecției Asistență socială și protecție a familiei (conform Deciziei Consiliului raional Hîncești nr.05/08 din 12.10.2017)

09 Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ general

10 Cu privire la organizarea învățământului liceal

11 Cu privire la situația din domeniul educației în raion și mersul implementării Strategiei raionale de dezvoltare a sistemului educațional raional pentru anii 2014- 2020

12 Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Direcției Cultură și Turism (Bibliotecii Publice raionale ,,ÎPS A.Plămădeală”) în gestiunea Primăriei s. Negrea și a Serviciului Raional Arhivă.

13 Cu privire la examinarea cererii directorului-interimar IMSP Spitalul Cărpineni

14 Cu privire la examinarea cererii întreprinzătorului individual Olişevschi Sergiu

15 Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Aparatului Preşedintelui Raionului Hîncești în gestiunea IMSP Spitalul Raional Hînceşti

16 Cu privire la activitatea Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră

17 Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat privind dezvoltarea centrului de tineret în raionul Hîncești

18 Cu privire la implementarea măsurilor de pregătire a instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018

19 Cu privire la achiziționarea lucrărilor destinate privind infrastructura drumurilor locale din gestiunea Consiliului raional Hincesti pe anul 2017

20 Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale în locaţiune

21 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului „Toamna Aurie 2017”, consacrată sărbătorilor ,,Ziua Națională a Vinului” și ,,Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria prelucrătoare”

22 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Bujor şi a proiectului de formare a acestora.

23 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Călmățui şi a proiectului de formare a acestora.

24 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comuneiCrasnoarmeiscoe şi a proiectului de formare a acestora

25 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comuneiIvanovca şi a proiectului de formare a acestora.

26 Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Obileni şi a proiectului de formare a acestora.

27 Cu privire la aprobarea Listei bunurilor imobile proprietate publică a raionului Hîncești situate în teritoriul comunei Lăpușna și satului Nemțeni

28 Cu privire la acordul de transmitere în proprietate publică raionului Hînceşti a unui sector de teren în com. Cărpineni.

29 Cu privire la aprobarea raportului financiar a ÎM “Biroul raional Hînceşti de proiectări, prospecţiuni şi servicii” pe perioada 2016- septembrie 2017

30 Cu privire la aprobarea în redacţia nouă a Statutului ÎM “BIROUL RAIONAL HÎNCEȘTI DE PROIECTĂRI PROSPECŢIUNI ȘI SERVICII”

31 Cu privire la desemnarea din partea raionului Hîncești a membrilor în comisia de transmitere a bunurilor imobile proprietate publică

32 Cu privire la aprobarea Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București (România) şi Consiliul Raional Hînceşti (Republica Moldova)

33 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind plățile de stimulare a funcționarilor publici din Aparatul Președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului Raional Hîncești

34 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care Preşedintele şedinţei va fi în imposibilitate de a le semna.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here