Decizia nr. 02/01 Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

Decizia nr. 02/02 Cu privire la numirea secretarului Consiliului Raional Hînceşti

Decizia nr. 02/03 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raionului Hînceşti pe 9 luni 2010 şi anul 2010

Decizia nr. 02/04 Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2011 

Decizia nr. 02/05 Cu privire la finanţarea unor cheltuieli legate de lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale din iulie 2010 (inundaţii) din satele raionului Hînceşti

Decizia nr. 02/06 Privind desemnarea unor candidaţi în calitate de membri ai consiliului electoral de circumscripţie Hînceşti

Decizia nr. 02/07 Cu privire la transmiterea unui patrimoniu public

Decizia nr. 02/08 Cu privire la nominalizarea beneficiarilor pentru distribuirea grîului alimentar

Decizia nr. 02/09 Cu privire la respectarea legislaţiei lingvistice în raion

Decizia nr. 02/10 Cu privire la comercializarea unor active neutilizate şi casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe aflate în folosinţa “Spitalul Raional Hînceşti”

Decizia nr. 02/11 Cu privire la transmiterea unui spaţiu în comodat

Decizia nr. 02/12 Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe aflate în folosinţa “Centrului Medicilor de Familie Hînceşti”

Decizia nr. 02/13 Privind casarea unui mijloc de transport aflat în folosinţa Centrul Militar Teritorial Hînceşti

Decizia nr. 02/14 Cu privire la cererea Asociaţiei teritoriale a Primarilor din raionul Hînceşti

Decizia nr. 02/15 Cu privire la atribuirea unui teren

Decizia nr. 02/16 Cu privire la acordarea unor îndemnizaţii

Decizia nr. 02/17 Cu privire la casarea unor mijloace fixe

Decizia nr. 02/18 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here