Decizia nr. 03/01 Cu privire la corelarea bugetului raional Hînceşti aprobat pe anul 2011 cu Legea bugetului de stat pe anul 2011

Decizia nr. 03/02 Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2011

Decizia nr. 03/03 Cu privire la aprobarea Programului Raional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015

Decizia nr. 03/04 Cu privire la aprobarea Programului Teritorial de Imunizări pentru anii 2011-2015

Decizia nr. 03/05 Cu privire la nominalizarea beneficiarului pentru distribuirea grîului alimentar

Decizia nr. 03/06 Privind desemnarea unor candidaţi în calitate de membri ai consiliului electoral de circumscripţie Hînceşti

Decizia nr. 03/07 Cu pivire la aprobarea Programului Teritorial de control al tuberculozei pentru anii 2011-2015

Decizia nr. 03/08 Cu privire la casarea unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe aflate în folosinţa “Spitalul Raional Hînceşti”

Decizia nr. 03/09 Cu privire la atribuirea în folosinţă a unui teren proprietate publică

Decizia nr. 03/10 Cu privire la transmiterea unor spaţii în locațiune

Decizia nr. 03/11 Cu privire la declaraţia de suspendare a activităţii Preşedintelui raionului Hînceşti în perioada campaniei electorale

Decizia nr. 03/12 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here