Decizia nr. 04/01 Cu privire la unele mandate de consilier din Consiliul Raional Hîncești

Decizia nr. 04/02 Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2012 în prima lectură

Decizia nr. 04/03 Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2012

Decizia nr. 04/04 Cu privire la examinarea și aprobarea raportului privind executarea bugetului raionului pe 9 luni ale anului 2011

Decizia nr. 04/05 Cu privire la efectuarea unor modificări și completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hîncești și bugetul raional pe anul 2011, inclusiv finanțarea unor măsuri legate de lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010 în satele din lunca râului Prut

Decizia nr. 04/06 Cu cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni din raionul Hîncești

Decizia nr. 04/07 Cu privire la aprobarea actului adițional la Acordul de cooperare cu Județul Vaslui

Decizia nr. 04/08 Cu privire la stabilirea compensațiilor acordate invalizilor pentru călătoria în mijloacele de transport

Decizia nr. 04/09 Cu privire la funcționalitatea unor case de copii de tip familial

Decizia nr. 04/10 Cu cu privire la acordul de transmitere a unui patrimoniu din gestiunea IMSP ”Spitalul Raional Hîncești

Decizia nr. 04/11 Cu privire la autorizarea casării unor mijloace fixe

Decizia nr. 04/12 Cu cu privire la aprobarea unor măsuri de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod până în anul 2015

Decizia nr. 04/13 Privind executarea deciziei “Cu privire la unele măsuri de pregătire a instituțiilor bugetare și a sferei sociale pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2011-2012

Decizia nr. 04/14 Cu privire la examinarea unei cereri a executorului judecătoresc

Decizia nr. 04/15 Cu privire la aprobarea componenței Consiliului Consultativ al Direcției Generale Învățământ

Decizia nr. 04/16 Cu privire la aprobarea actului adițional la Acordul de colaborare nr.1 din 07.02.2009 și unele măsuri organizatorice ce vizează activitatea Centrului de Zi pentru copii cu dizabilități multiple din or.Hîncești.

Decizia nr. 04/17 Cu privire la acordul de transmitere în proprietate a unui teren public.

Decizia nr. 04/18 Cu privire la acordul de transmitere în proprietatea Consiliului Raional Hîncești a unui imobil poprietate de stat

Decizia nr. 04/19 Cu privire la măsurile organizatorice ce vizează unele instituţii medico-sanitare publice din raionul Hîncești

Decizia nr. 04/20 Cu privire la realizarea unor prevederi ale deciziei nr. 03/34 din 20.09.2011

Decizia nr. 04/21 Cu privire la desemnarea evaluatorului performanțelor profesionale a secretarului Consiliului Raional Hîncești

Decizia nr. 04/22 Cu privire la aprobarea graficului de concedii pentru anul 2012

Decizia nr. 04/23 Cu privire la stabilirea perimetrului localităţii s. Buţeni

Decizia nr. 04/24 Cu privire la stabilirea perimetrului localităţii s. Caracui

Decizia nr. 04/25 Cu privire la schimbarea perimetrului localităţii s. Bozieni

Decizia nr. 04/26 Cu privire la examinarea demersului Asociației teritoriale a Primarilor Hîncești

Decizia nr. 04/27 Cu privire la aprobarea prelungirii termenului unui contract de comodat

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here