Decizia nr. 03/01 Cu privire la unele mandate de consilier în Consiliul Raional Hîncești

Decizia nr. 03/02 Cu privire la organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional Hîncești

Decizia nr. 03/03 Cu privire la alegerea vicepreşedintelui raionului Hîncești

Decizia nr. 03/04 Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere

Decizia nr. 03/05 Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raionului pe 6 luni ale anulu i 2011

Decizia nr. 03/06 Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări la unele decizii ale Consiliului Raional Hînceşti şi bugetul raional pe anul 2011, inclusiv finanțarea unor măsuri legate de lichidarea consecințelor inundațiilor din vara anului 2010 în satele din lunca rîului Prut.

Decizia nr. 03/07 Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni din raionul Hîncești.

Decizia nr. 03/08 Cu cu privire la aprobarea rețelei de școli și clase din raionul Hîncești pentru anul școlar 2011-2012

Decizia nr. 03/09 Cu privire la unele măsuri de pregătire a instituțiilor bugetare și a sferei sociale pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2011-2012

Decizia nr. 03/10 Cu privire la aprobarea parteneriatului și a cofinanțării proiectului “Așa diferiți cum suntem – 7 etnii la Marea Neagră”

Decizia nr. 03/11 Privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Congresul Autorităților Locale din Moldova

Decizia nr. 03/12 Cu privire la unele măsuri de implementare a mecanismului de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii, reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la cinci ani

Decizia nr. 03/13 Cu privire la aprobarea Planului raional de profilaxie și combatere a diabetului zaharat pentru anii 2011-2015

Decizia nr. 03/14 Cu privire la aprobarea în redacţie nouă a organigramei IMSP ”Centrul Medicilor de Familie Hîncești” și măsurile întreprinse după fondarea unor instituţii medico-sanitare publice în raionul Hîncești.

Decizia nr. 03/15 Cu privire la modificarea componenței nominale a consiliilor de administrație a instituțiilor medico-sanitare publice raionale

Decizia nr. 03/16 Cu privire la aprobarea transmiterii unui teren din UAT Bozieni

Decizia nr. 03/17 Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Raional Hîncești în instanţa de judecată.

Decizia nr. 03/18 Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciul militar sau civil în perioada octombrie 2011- ianuarie 2012

Decizia nr. 03/19 Cu privire la trecerea în evidenţă militară a cetăţenilor anul naşterii 1996

Decizia nr. 03/20 Cu privire la coordonarea unui act de inventariere

Decizia nr. 03/21 Cu privire la casarea unor bunuri.

Decizia nr. 03/22 Cu privire la Comisia raională de privatizare a fondului de locuinţe 

Decizia nr. 03/23 Cu privire la modificarea și completarea Deciziei privind instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului de activitate a acesteia

Decizia nr. 03/24 Cu privire la modificarea și completarea Deciziei privind componența Consiliului de Administrație a Fondului Local de Susținere a Socială a Populației

Decizia nr. 03/25 Cu privire la aprobarea componenţei Consiliului raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Decizia nr. 03/26 Cu privire la Comisia raională extraordinară de sănătate public

Decizia nr. 03/27 Cu privire la modificarea și completarea Deciziei privind instituirea Comisiei mixte raionale de rechiziții de bunuri și prestări servicii de interes public

Decizia nr. 03/28 Cu privire modificarea și completarea Deciziei privind instituirea Comisiei raionale pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane

Decizia nr. 03/29 Cu privire la iniţierea parteneriatului public-privat în sănătate în raionul Hînceşti

Decizia nr. 03/30 Pentru aprobarea Planului de activitate a Consiliului Raional Hîncești pe trimestrul IV al anului 2011

Decizia nr. 03/31 Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei speciale pentru acordarea indemnizaţiilor unice unor categorii de cetăţeni

Decizia nr. 03/32 Cu privire la crearea comisiei pentru identificarea terenurilor degradate, delimitarea lor şi constituirea perimetrelor de ameliorare prin împădurire în satul Voinescu

Decizia nr. 03/33 Cu privire la aprobarea perimetrelor localităţilor comunei Mingir

Decizia nr. 03/34 Cu privire la unele măsuri ce vizează administrarea unui imobil din or. Hîncești

Decizia nr. 03/35 Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here