Localitate situată în valea rîului Prut, la 50 km de centrul raional, l00 km de capitală, or.Chişinău, 60 km de la nodul de cale ferată Ungheni. La 10 km de sat trece şoseaua Balcani de importanţă internaţională. Relieful reprezintă o cîmpie joasă înclinată spre rîul Prut cu o vegetaţie de silvostepă. În aspect arhitectural satul edespărţit de şosea în partea de sus şi de jos.
Satul Nemţeni a fost menţionat documentar la 22 august în anul 1447, cu denumirea Hlopeşti.în 1495 -Mănăstirea Neamţ este împuternicită să ia zeciueala de pe moşia Hlopeşti, ţinutul Lăpuşna. Din 1771 întreaga moşie a satului Hlopeşti devine proprietate a mănăstirii Neamț.

Suprafaţa totală a teritoriului administat de primărie este de 1005 ha.
Populaţia satului este de 1924 locuitori, dintre care:
Bărbaţi- 932
Femei-992

Din 1924 de locuitori, 465 sînt copii pînă la 18 ani, invalizi de gr. -I-15 persoane, gr.II-25 persoane, gr.III -23 persoane. Pensionari-308 persoane (27 din ei au vîrsta de peste 80 de ani), 13 persoane ţintuite la pat. Persoane apte de muncă 1169 de persoane.

În subordonarea primăriei se află o singură localitate-satul Nemţeni.
Situaţia economică.
În teritoriu activează următori agenţi economici.
1. SRL”Nadejda-Lux”.
2. SRL”Inep-Luc”.
3. ÎI”Speteşchii Stela”
4. ÎI”Abajica Sergiu”.
5. ÎΔBraşoveanu Adrian”
6. SRL”Madlene-Service”
7. Cooperativa „Hîncoop”
8. ÎI „Găină Petru”
9. Magazin, bar”Lucoil Moldova”

Sănătatea

Centru de sănătate Nemţeni,aflat în gestiunea spitalului raional Hînceşti, construit în anul 1982. Activează un medic, 2 asistente medicale, o infermieră şi 4 fochişti.
Activează asistenţa de urgenţă cu 4 echipe de angajaţi, care acordă ajutor 24 din 24 de ore.
Secţia gereatrie –activează 4 echipe, un medic ,se tratează 20 de pacienţi din satele raionului.
Spitalul dispune de 2 salvări, una pentru medicul de familie, alta asistenţa medicală de urgenţă.
Spitalul a fost reparat capital în anul 2008, dispune de cabinet de fizioproceduri, laborator, stomatologie.
Probleme-lipsa cadrelor medicale, calitatea drumului de la şosea pînă la Centrul de Sanatate.

Învăţămîntul şi sportul

În teritoriu activează o şcoală şi o grădiniţă de copii.
gimnaziul Nemţeni pentru 624 de locuri, cu cabinete şi ateliere, bibliotecă. La moment studiază 213 elevi, activează 16 pedagogi, dintre care 14 cu studii superioare şi 2 cu studii medii de specialitate, 5 dinte pedagogi sînt pensionari,personalul auxiliar constitue 18 persoane.
În localitate tineretul se preocupă cu voleiul, fotbalul, atletica uşoară.
Grădiniţa de copii, construită în anul 1972, cu 3 grupe pentru 60 de locuri cu inventarul necesar, cu 17 angajaţi, dintre care 2 cu studii superioare, 4 cu studii mediin de specialitate, ceilalţi cu studii medii complecte şi incomplecte.În grădiniţă activează 2 angajaţi pensionari.Grădiniţa necesită reparaţie capitală.
Grădiniţa de copii nouă (construcţia neterminată) pentru 190 de locuri nu funcţionează.

Cultura şi turismul

Biblioteca sătească cu un fond de carte de 11151 de cărţi , abonaţi 350 de persoane, dintre care 200 de copii şi 150 de maturi. Este angajată o singură persoană cu studii superioare.
Cămin cultural pentru 160 de locuri , monumentul eroilor căzuţi în cel de-al doilea război mondial şi monumetul Angelei Păduraru, artistă Emerită a R. Moldova, originară din satul Nemţeni.

Primarul localitatii Voinescu Filipschi Gheorghe
Secretarul Consiliul local Doronceanu Valentina
Date de contact: 026979236, 026979238 , e-mail: voinescu@hincesti.md

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here