Din punct de vedere a poziţiei geografice, localitatea este amplasată în regiunea centrală pe podişul Codrilor, avînd un relief deluros, fragmentat. Satul este situat într-o formă specifică de relief numit hîrtop.
Altitudinea satului este mai mare în comparaţie cu satele vecine, fapt ce influenţează clima locală, căderea precipitaţiilor, valorile temperaturilor. Se află la o distanţă de aproximativ 50 km de capitala ţării oraşul Chişinău, şi la 30 km de centrul raional Hînceşti. Ca localităţi vecine sînt satele Ciuciuleni, Bobeica, Horodca din raionul Ialoveni.
Suprafaţa totală – 2191 ha
a/ suprafaţa teritoriului administrată de primărie este de 589 ha.
Populaţia totală: 2323 cetăţeni
dintre care: – sub vîrstă aptă de muncă – 342 persoane
– în vîrstă aptă de muncă – 1567 persoane
– peste vîrstă aptă de muncă – 414 persoane
– în vîrstă de 75 ani şi mai mult – 50 persoane
În ultima perioadă se observă micşorarea numărului populaţiei, din cauza migraţiei populaţiei tinere de la sat la oraş şi peste hotarele ţării. Predomină populaţia de naţionalitate moldoveni şi doar cîţiva cetăţeni de alte etnii cu reşedinţă permanentă din ei: – ucraineni – 6, udmurtcă – 1,tatarcă – 1, ruşi – 1.
Structura administrativ-teritorială.
În subordinea primăriei sînt 2 localităţi : Drăguşenii Noi şi Horodca
Situaţia economică.
Comuna Drăguşenii Noi şi s.Horodca sînt o aşezare rurală cu o viaţă economică variată, favorizată atît de condiţiile naturale, cît şi de aptitudinile şi hărnicia locuitorilor în valorificarea acestora. În comună îşi desfăşoară activitatea agenţi economici cu profil diferit: – S.A DIASET-VIN – 1
– Întreprinderi Individuale – 4

Sănătatea.
Populaţia satelor Drăguşenii Noi şi Horodca este deservită de Oficiul medicului de familie Drăguşenii Noi, unde activează 1 medic de familie şi 3 asistente medicale.
Învăţămînt şi sport.
Predomină învăţămîntul primar şi cel gimnazial şi este reprezentat de gimnaziul Drăguşenii Noi, şcoala primară din s.Horodca, fiind filială a gimnaziului din localitate, cu un contingent de 238 elevi, divizat pe trepte de învăţămînt în felul următor: Clasa I-IV – 93 elevi, mClasa V-IX – 145 elevi
Sport: Primăria în organigrama de state de personal n-are unitate pe tineret şi sport.
Se preocupă de sport învăţătorul de cultură fizică din gimnaziu. Este sală de sport şi un mini stadion sportiv şi predomină în localitate între tineri: fotbalul, voleiul, tenisul şi şahul.
Mai activează în teritoriu şi instituţia preşcolară din comuna Drăguşenii Noi, care este frecventată de 60 copii.
Cultură şi turismul:
Activează în teritoriu Casa de Cultură şi biblioteca publică.
Monumente şi instituţii de importanţă locală şi naţională nu sînt în localitate.

Primarul localitatii Gonta Daria
Secretarul Consiliului local Istrati Sofia
Date de contact: 026936236, 026936238 e-mail: draguseniinoi@hincesti.md

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here