Primăria comunei Crasnoarmeiscoe, este o unitate administrativ-teritorială, care include în componenţa sa două sate: satul Crasnoarmeiscoe şi satul Tălăeşti.
Satul Crasnoarmeiscoe a fost menţionat documentar prin anul 1921 sub denumirea Geamăna, iar satul Tălăeşti – în anul 1895 cu aceiaşi denumire – Tălăeşti.
Fondul funciar al primăriei comunei Crasnoarmeiscoe constituie 5102, 91 ha.
Populaţia comunei Crasnoarmeiscoe raionul Hînceşti este de 5026 cetăţeni.
Comuna Crasnoarmeiscoe are căi de comunicare cu centrul raional Hînceşti (36) km şi cu oraşul Chişinău (74) km.
In satul Crasnoarmeiscoe sunt 2261 – gospodării;
Bărbaţi – 2511;
Femei – 2515;
Familii cu mulţi copii – 103;
Familii care au copii sub tutelă/curatelă – 6;
Familii, în componenţa cărora sînt invalizi – 235;
Familii cu un singur părinte – 39;
Patrimoniul comunei este constituit din bunurile mobile şi imobile administrate de autorităţile administraţiei publice ale comunei, de întreprinderi, instituţii şi organizaţii din teritoriu, din bunurile întreprinderilor şi organizaţiilor, instituţiilor preşcolare, şcolilor, instituţiilor de culturi, ocrotirii sănătăţii, ale unităţilor de comerţ, alimentaţie publică, din mijloacele financiare, bugetare şi extrabugetare.
In localitate activeaza 18 agenţi economici, domeniul de activitate a principalilor agenţi economici – Agricultura;
Din instituţiile sociale şi culturale fac parte:
• Casa de Cultură cu 500 locuri, în incinta căreia se află sediul bibliotecilor comunei şi de copii;
• Gimnaziul cu 220 locuri; cu cabinete pentru cl. I-IX, cu ateliere, bibliotecă pentru elevi
• Liceul Teoretic „Dm. Cantemir” cu 1200 locuri cu cabinete, ateliere şi bibliotecă pentru copii;
• Trei grădiniţe de copii;
• 3 (trei) magazine, care aparţin HÎNCOOP-lui r-lui Hînceşti
• Magazine particulare;
• Centrul de sănătate;
În comuna Crasnoarmeiscoe este un stadion, o sală sportivă aflată în incinta L. T. „ Dimitrie Cantemir”.
Între tineri pe teritoriul comunei se predomină următorul sport: baschet,volei,footbal.
Localnicii îşi păstrează tradiţiile, ansamblul etno-folcloric „Ucrainca” deseori participă la manifistări culturale regionale.
În centrul satului este situat un impunător Obelisc al Eroilor căzuţi în Războiul II Mondial (cca 300 de ostaşi), monumentul consacrat eroilor-internaţionali din Afganistan.

Satul Tălăieşti suprinde prin coloritul etnic ucrainean expresiv, în special arhitectura caselor, în mijlocul satului din 1992 este renovată biserica „Sf. Dumitru”, aici se poate vedea cîteva icoane vechi.
Comuna Crasnoarmeiscoe are căi de comunicare cu centrul raional Hînceşti (36) km şi cu oraşul Chişinău (74) km.

Primarul localitatii Șova Serghei 
Secretarul Consiliului local Lisac Savina
Date de contact: 026971236, 026971238, e-mail: crasnoarmeiscoe@hincesti.md

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here