Din punct de vedere geografic comuna Sărata Galbenă este situată în zona de Centru a R. Moldova şi în zona de Vest a raionului Hînceşti, care se învecinează: la nord cu com. Mereşeni, la nord-est cu or. Hînceşti şi satul Bozieni, la sud cu satul Orac, r-nul Leova, la sud-est cu satul Caracui, Mingir şi satul Ciadîr, r-nul Leova, la nord-vest cu satul Cărpineni.
De asemenea comuna este poziţionată în apropiere de oraşe importante, ceea ce îi creşte potenţialul:
• Or. Chişinău, capitala ţării – 60 km
• Or. Hînceşti, centrul raional – 20 km
Din centrul comunei se parcurg următoarele distanţe pînă la cele mai importante căi de acces:
Staţia de cale ferată Iargara – 50 km.
Gara auto de sud din or. Chişinău – 60 km.
Aeroportul Internaţional Chişinău – 80 km.
În componenţa comunei intră următoarele sate: Sărata Galbenă – reşedinţa de comună, Brătianovca, Valea Florii, Cărpineanca, Coroliovca

Condiţiile geografice şi climaterice deosebit de favorabile ale ţării au determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant agricole, cum ar fi: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor.
Potențialul agricol constituie 9 944 ha
Terenuri cu destinaţie agricolă – 5 705 ha
Terenurile localităţilor din intravilan – 627 ha, dintre care 120 ha destinate construcţiilor
Terenurile silvice – 2 235 ha
Terenurile fondului apelor – 210 ha
Terenurile industriei – 45 ha

O pondere a economiei o reprezintă agricultura, o mare parte a forţei de muncă fiind angajată în acest domeniu. O parte din suprafaţa terenurilor agricole este ocupată de culturile cerealiere şi a viţei de vie. De asemenea, o suprafaţă însemnată este ocupată de pomi fructiferi. Creşterea animalelor ocupă un loc important în domeniul agriculturii, prioritară fiind creşterea ovinelor, porcinelor.

Populaţia comunei Sărata Galbenă înregistrează un număr de 5700 de persoane, majoritatea fiind de etnie română şi de religie ortodoxă.

Condiţiile climaterice deosebite, relieful şi solul reprezintă baza antreprenoriatului în comună. Principalul domeniu de activitate îl constituie agricultura. În ultimii ani în localitate s-au dezvoltat şi alte ramuri ale economiei, ca de exemplu comerţul produselor alimentare şi al materialelor de construcţie, fabricarea materialelor de construcţie, prestarea serviciilor.
Întreprinzători locali

I. Cooperative.
1. Agrosargal   domeniul de activitate -Agricultură,  516 salariați
II. Societăţi cu răspundere limitată
1. Agrovalflor, domeniul de activitate-Agricultură  4 1 angajați
2. Luk &Co  domeniul de activitate -Comerţ, Second Hand 30 salariați
3. Orion Iusico domeniul de activitate-Comerţ 6 salariați
4. Pavnincom domeniul de activitate -Second Hand 6 salariați
5. Basa Petrol domeniul de activitate-Comerţ cu produse petroliere 7 salariați
6. SA „Rompetrol Moldova”domeniul de activitate-Comerţ cu produse petroliere 10 salariați
7. Real Traiding domeniul de activitate-Comerţ 13 salariați
8. Construct Teh domeniul de activitate-Producerea unor materiele de construcţie 4 salariați
III. Întreprinderi individuale
1. Pascaru Leonid, domeniul de activitate-Comerţ 4 salariați
2. Vlas Ludmila domeniul de activitate-Comerţul materialelor de construcţie 6 salariați
3. Culeac Nina domeniul de activitate-Second Hand 3 salariați
4. Scripnic Vera domeniul de activitate- servicii farmaceutice 2 salariați
5. Rîmbu domeniul de activitate-Comerţ 5 salariați

Asistenţa medicală este asigurată de Centrul de Sănătate, o subdiviziune a spitalului raional Hînceşti, care este situat în satul de reşedinţă Sărata Galbenă şi de punctul medical din satul Brătianovca. Asistenţa sanitar veterinară este asigurată de o clinică veterivară situată în Sărata Galbenă. În comună funcţionează o farmacie.
Infrastructura de învăţămînt este formată din trei grădiniţe, un liceu, o şcoală muzicală şi o şcoală internat-auxiliară. Structura instituţională a învăţămîntului este în proces de reformare, diversificare şi ajustare la standartele occidentale. Sistemul de învăţămînt este structurat în conformitate cu reforma învăţămîntului care se desfăţoară în R. Moldova şi presupune promovarea principiilor egalităţii în drepturi a tuturor copiilor.
Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea clubul de fotbal „Petrocub”, care la moment este constituit din: echipa din Divizia A – 20 persoane seniori; Divizia A – Junioro şi copii – 36 persoane; copii 1998-1999; 2000-2001 – 40 persoane; Echipa de veterani – 19 persoane. Copiii-elevi ai L.T. „Universum” 860 persoane
În comuna Sărata Galbenă există trei cămine culturale, dintre care funcţionează doar cel din Sărata Galbenă. Pe lîngă acest cămin activează orchestra de muzică populară şi dansuri „Arcuşul”, ansamblul folcloric „Busuioc”, fanfara şi trei cercuri artistice pentru copii.
În cadrul comunei există un număr de 3 lăcaşe de cult dintre care un locaş ortodox, unul evanghielist – penticostal şi unul adventist.
Datorită organizării regionale la nivelul zonei centrale a ţării există posibilităţi multiple de a se investi în turism. Cadrul natural cu valoare deosebită favorizează dezvoltarea agroturismului, în special a celui vitivinicol.
Suprafeţele de teren împădurite care acoperă dealurile şi aerul curat permit dezvoltarea turismului de agrement. Oricine călătoreşte îrin comună, cît şi cei care tranzitează localitatea rămîn îndrăgostiţi de peisajele încîntătoare.
Comuna Sărata Galbenă este considerată una din localităţile cu potenţial pentru dezvoltarea turismului rural, care este inclusă ca direcţie turistică în Strategia de dezvoltare a raionului Hînceşti. Un rol foarte important şi atractiv în dezvoltarea turismului rural revine şi celor 4 meşteri locali: Solomon Andrei – confecţionarea instrumentelor muzicale de suflat, care a participat la diferite expoziţii (Centrul expoziţional „MoldExpo”, hramul satului,), festivaluri naţionale şi internaţionale (Festivalul vinului, Коренская Ярмарка, Nedeea românilor, Rostov pe Don Festivalul Cetinii – Suceava 2007,2008 ): Pavliuc Ion – împletitul în lozie şi răchită; Roşciuc Claudia – croşetat şi broderit, care au participat împreună cu Solomon Andrei la expoziţiile şi festivalurile enumerate: Botez Vasile – lucrul în tablă;
Locuri atractive în valorificarea turistică sunt:
– biserica ortodoxă – 112 ani;
– biserica penticostală – 30 ani;
– biserica adventistă – 20 ani;
– zona de odihnă „Poiana lui Nicanor”;
– tabăra de odihnă, situată în pădurea din apropierea satului Sărata Galbenă;

Primarul localitatii Vlas Stefan
Secretarul Consiliului local Vizitiu Cristina
Date de contact: 026950236, 026950238, e-mail: saratagalbena@hincesti.md

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here