Satul Fîrlădeni este fondat în 1636 şi poartă denumirea de Fîrlădeni chear din anul fondării.
Se află la distanţa de 17 km de Hînceşti.Satul are o aşezare nu prea favorabilă faţă de căile ferate: cele mai apropiate puncte de cale ferată sînt : Revaka -51 km şi Mihailovca-40 km.
Satul este situat pe valea rîului Gălbeniţa.Relieful satului este deluros,pe alocuri supus proceselor de eroziune,la o înălţime de 200-250 m faţă de nivelul mării.
Coordonatele geografice:latitudine nordică 46o 45,longitudine 28 o 40.
Satul Fîrlădeni are ca vecini la nords. Buţeni,la sud-s. Ivanovca Nouă raionul Cimişlia,la sud-vest-s. Moleşti raionul Ialoveni şi la sud-est –s.Bozieni raionul Hînceşti.
Suprafaţa totală.
Satul are aproximativ 2 km de la nord la sud şi 1,5 km de la est la vest
Fondul funciar al satului constituie 1721,57 ha.
Populaţia.
Conform datelor ultimului recesămînt s. Fîrlădeni numără 1010 locuitori,dintre care: bărbaţi-507, femei -503
Categoriile de vîrstă :
copii -0-2 ani 12
-3-4 ani 24
-5-6 ani 17
-7-10 ani 53
-10-15 ani 75
Populaţia aptă de muncă :bărbaţi( 16-61 ani ) -365,femei (16-56 ani-363.
Populaţia peste vîrsta aptă de muncă (pensionarii ) 101,din care în vîrstă de 75 ani şi mai mulţi-32.
Structura administrativ-teritorială
În componenţa primăriei Fîrlădeni intră o singură localitate-s. Fîrlădeni.
Situaţia economică
Dezvoltarea economică a satului Fîrlădeni este condiţionată de relief şi condiţiile naturale ale aşezării geografice,tradiţii şi starea democrafică.Pe parcursul anilor îndeletnicirile populaţiei s-au dezvoltat preponderent în creşterea strugurilor şi culturilor cerealiere.
Pe teritoriul satului activează următorii agenţi economici :
SRL „Mihalcea-Agro”, SRL „Anitis-Agro ”,SRL „Garma-Grup”, Î.I.”Cociorvă Vladimir”, SRL „Ihticom „
Sănătatea .
Pe teritoriul satului Fîrlădeni activează un punct medical şi farmaceutic,deservit de o singură asistentă medicală.Pentru a cunoaşte starea sănătăţii cetăţenii sînt consultaţi de medicul de familie de la centru de sănătate Bozieni,care din lipsa de transport vine în localitate la 1 – 2 săptămîni ,iar bolnavii sînt nevoiţi să se deplaseze singuri la Centru de sănătate după consultaţie sau după unele documente.Cea mai mică distanţă de la punctul medical pînă la oficiul medicilor de familie este de 6 km,iar din localitate pînă la centrul de sănătate sînt 16 km,pînă la spital -16 km.La punctul medical din localitate se prestează următoarele servicii:administrarea medicamentelor intramusculare şi intravenoase,acordarea serviciilor medicale în caz de urgenţă.

Învăţămîntul şi sportul.
În localitate activează gimnaziul Fîrlădeni unde în prezent îşi petrec instruirea copiii din localitate.În afara orelor de curs copiii sînt încadraţi în diferite activităţi extraşcolare (cercuri pe interese,activităţi sportive ).Gimnaziul activează în două clădiri,care necesită o reparaţie capitală şi care nu corespund cerinţelor actuale.Sălile de calsă nu sînt dotate cu mobilier,tehnică necesară,materiale didactice pentru desfăşurarea procesului de instruire la nivelul cerinţelor actuale.Lecţiile de educaţie tehnologică se petrec în sălile de clasă din lipsa spaţiului dotat cu echipamentul necesar,lipseşte sala sportivă.Totuşi tineretul practică sportul.Printre probele sportive practicate de tineri este fotbalul şi trînta.
Pentru desfăşurarea cu succes a procesului educaţional,sînt angajate cadre calificate,care au o sarcină didactică mare din cauza lipsei de profesori.
Grădiniţa de copii din sat este pe cale de a se demola,dar cu toate acestea activează numai grupa pregătitoare,dat fiind faptul că în localitate nu există o altă încăpere,care ar putea fi
acomodată la cerinţele sanitare şi funcţionale pentru o instituţie preşcolară.

Cultura şi turismul.
În localitate activează o casă de cultură unde este amplasată şi biblioteca publică sătească,dotată cu un fond de carte insuficient din motive că bugetul public nu permite achiziţionarea de carte.
Tineretul participă activ la toate măsurile cultural sportive organizate în cadrul localităţii şi raionului.
Ca obiecte turistice în teritoriu pot servi biserica din localitate şi monumentul eroilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945

Primarul localitatii Barbos Pavel
Secretarul Consiliului local Catera Valentina
Date de contact: 026930236 026930238, e-mail: firladeni@hincesti.md

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here