Amplasarea geografică.
Satul Căţeleni pentru prima dată a fost atestat în izvoarele scrise la 25 iulie 1555 şi poartă denumirea de Căţeleni chiar din anul fondării.
Satul Căţeleni din apropierea rîului Prut se găseşte pe partea dreaptă a automagistralei Chişinău – Leuşeni ,la o distanţă de17 km de la vamă ,se mărgineşte cu moşiile satelor Nemţeni ,Obileni, Bujor din raionul Hînceşti şi Bălăureşti, Călimăneşti din raionul Nisporeni , se află la 28 km mai la sud de Nisporeni ,iar pînă la staţia de cale ferată Bucovăţ sînt 54 km ,pînă la centru raional Hînceşti 50 km şi 100 km pînă la Chişinău.
Suprafaţa totală.
Satul are aproximativ 2,5 km de la nord la sud şi 1,5 km de la est la vest
Fondul funciar al satului constituie 1369,94 ha.
Populaţia.
Conform datelor ultimului recesămînt s. Căţeleni numără 1361 locuitori,dintre care
bărbaţi-664
femei -697
Categoriile de vîrstă :
copii -0-2 ani 43
-3-4 ani 46
-5-6 ani 42
-7-10 ani 92
-11-15 ani 113
Populaţia aptă de muncă :bărbaţi( 16-61 ani ) -361,femei (16-56) ani-401.
Populaţia peste vîrsta aptă de muncă (pensionarii ) 263,din care în vîrstă de 75 ani şi mai mulţi-27.
Structura administrativ-teritorială
În componenţa primăriei Căţeleni intră o singură localitate-s. Căţeleni
Situaţia economică
Dezvoltarea economică a satului Căţeleni este condiţionată de relief şi condiţiile naturale ale aşezării geografice,tradiţii şi starea democrafică.Pe parcursul anilor îndeletnicirile populaţiei s-au dezvoltat preponderent în creşterea culturilor cerealiere.
Pe teritoriul satului activează următorii agenţi economici :

1.Î I „Gavajuc Victor”
2.Î I „Gavajuc Trifan”
3.Î I „Dolinschi Varvara”
4.Î.I. „Cojocaru Svetlana”
5.Î I „Cojocaru Maxim”
6.SRL „Romhartalex”
7.Î I „ Mereuţă Ghenadie”
8.Î I „ Munteanu Vasile”
9. Î I „Şchiopu Vasile”

Sănătatea .
Pe teritoriul satului Căţeleni activează un punct medical şi farmaceutic,deservit de două asistente medicale.Pentru a cunoaşte starea sănătăţii cetăţenii sînt consultaţi de medicul de familie de la centru de sănătate Nemţeni,care vine în localitate la 1 – 2 săptămîni ,iar bolnavii sînt nevoiţi să se deplaseze singuri la Centru de sănătate după consultaţie sau după unele documente.Cea mai mică distanţă de la punctul medical pînă la oficiul medicilor de familie este de 15 km,iar din localitate pînă la centrul de sănătate sînt 50 km,pînă la spital -50 km.La punctul medical din localitate se prestează următoarele servicii:administrarea medicamentelor intramusculare şi intravenoase,acordarea serviciilor medicale în caz de urgenţă.
Învăţămîntul şi sportul.
În localitate activează gimnaziul Căţeleni unde în prezent îşi petrec instruirea copiii din localitate.În afara orelor de curs copiii sînt încadraţi în diferite activităţi extraşcolare (cercuri pe interese,activităţi sportive ).Gimnaziul activează în condiţii foarte bune clădirea gimnaziului a fost construită recent , Sălile de calsă sînt dotate cu mobilier,tehnică necesară,materiale didactice pentru desfăşurarea procesului de instruire la nivelul cerinţelor actuale.Dispune de sală sportivă ,unde se desfăşoară lecţiile de educaţie fizică în condiţii satisfăcătoare, tineretul din localitate practică sportul.Printre probele sportive practicate de tineri este fotbalul .Cu părere de rău gimnaziul nu dispune de atelier pentru petrecerea lecţiilor de educaţie tehnologică şi cantină pentru alimentarea copiilor.
Grădiniţa de copii din sat a fost reparată şi adaptată la cerinţele sanitare şi funcţionale ,dar cu părere de rău nu pot frecventa grădiniţa toţi copii din localitate ,deoarece sînt locuri numai pentru 2 grupe de copii, grupele pregătitoare pentru şcoală. Grădiniţa este încălzită centralizat,fiind conectată la încălzirea autonomă.grădiniţa a fost dotată cu mobilier nou.
Cultura şi turismul.
În s.Căţeleni lipseşte casa de cultură şi tnerii vin să-şi petreacă timpul liber în sala festivă a primăriei şi în sala sportivă din localitate ,şi aceasta cu condiţii minime de funcţionare ,nu este încălzită şi necesită reparaţie capitală. Tinerii participă activ la toate măsurile cultural sportive organizate în cadrul localităţii şi raionului.
Ca obiecte turistice în localitate funcţionează biserica „Înălţarea Domnului” ,care a fost redeschisă în anul 1989 .În curtea bisericii(într-o subterană din ograda bisericii) este situat un cavou cu osemintele familiei boereşti , familia care a contribuit la construcţia bisericii, şi monumentul eroilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 situat în centru satului.

Primarul localitatii Coozlan Petru
Secretarul Consiliului local Bordianu Rodica
Date de contact: 026953236, 026953238, e-mail: cateleni@hincesti.md

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here