Peste 60 de producători agricoli – mici fermieri, tineri antreprenori și femei din sectorul culturilor cu valoare adăugată (fructe, pomușoare, legume, viță de vie, etc.), pepiniere, sectorul de floricultură şi culturi ornamentale, precum și membrii Asociațiilor Utilizatorilor de Apă la Irigații (AUAI) din raioanele Hâncești, Ialoveni și Cimișlia au participat la data de 22 martie 2023, la primul Atelier de informare şi instruire din cadrul Campaniei de informare a Componentei Proiectului TRTP: „Gestionarea adaptată la schimbările climatice a apelor în gospodăriile agricole”. La a II-a întrunire regională din perioada 23-25 august 2023 fermierii în număr de 26 au fost instruiți  pentru a participa la concursul pentru obținerea granturilor oferite de UCIP IFAD.

Prestatorul de servicii Asociația Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) cu suportul UCIP IFAD (Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD) în cadrul Proiectului «Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP)» implementează Programul de instruiri regionale pentru potențialii aplicanți – beneficiari a granturilor la irigarea la scară mică.

În această perioadă de trei zile  în or. Hâncești  în incinta Consiliului Raional a fost organizată o instruire teoretico – practică pentru 26 de fermieri din raioanele Hâncești și Căușeni în domeniul irigării și agriculturii adaptive.

Vicepreședintele raionului pe problemele agriculturii dl. Anatolie Loghin  a salutat fermierii și a vorbit despre importanța investițiilor în domeniul irigării unde a dat exemple de gospodăriile care obțin roade de pe câmpurile ocupate cu culturi cu valoare adăugată în urma irigării, comparând cantitatea și calitatea roadelor obținute față de gospodăriile care nu dispun de sisteme de irigare și nu irigă.   

Dl. Sîrbu Ion Șeful Direcției Agricultură și Alimentație în cadrul atelierului de instruire a menționat că obiectivul Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP), este stimularea creșterii economice rurale la scară largă și de reducere a sărăciei din zonele rurale prin consolidarea rezilienței micilor fermieri la riscurile economice, de mediu și climatice, iar implementarea şi gestionarea proiectului este asigurată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) prin Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD).

Programul de instruire teoretico – practică de 24 ore a fost devizat în 3 zile dintre care două zile de instruiri teoretice-practice și una practică la Gospodăriile Țărănești Harbuz Stanislav, Macari Sergiu și la SRL Chery Alliance. Instruirile au avut ca bază cinci module de instruire:

  1. Exploatarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare, calitatea apei și regimurile de irigare;
  2. Agricultura adaptivă la schimbările de climă și agricultura ecologică;
  3. Surse de finanțare pentru agricultură și modul de accesare a grantului IFAD la irigarea la scară mică;
  4. Contabilitate simplă și raportarea fiscală;
  5. Marketingul asigurării cu mijloace de producție și valorificarea producției horti-legumicole.

Instruirile teoretice-practice regionale au ca scop instruirea formală și promovarea de tipuri și metode de irigare la scară mică, tehnici eficiente în irigare (funcționarea și întreținerea sistemelor și echipamentelor de irigare, calitatea apei și regimurile de irigare; tehnici de adaptare la umiditate insuficientă sau excesivă a solului), aspectele ce țin de menținerea fertilității solului cu asigurarea parametrilor de fertilizare prin irigare, implementarea și menținerea sistemului de contabilitate în partidă simplă și raportare fiscală la nivel de exploatație agricolă, acces la surse de finanțare și asigurării cu mijloace de producție și valorificarea producției horti-legumicole.

Participanții la aceste instruiri sau expus cu părerea că  cel mai solicitat modul de instruire la domeniul irigării la scară mică a fost  subiectele practice despre exploatarea și întreținerea echipamentelor de irigare prin aspersiune și picurare, calitatea apei și regimurile — normele de udare pentru culturile horticole și legumicole. Accentul principal a fost pus pe sursa de apă și calitatea apei. Probele de apă prelevate sunt analizate în cadrul laboratoarelor autorizate și certificate, cerința primordială privind calitatea apei utilizate la irigare, fiind ca: conținutul de săruri să nu depășească 1 g/l; concentrația nu mai mare a ionilor de: sodiu (Na) < 50%; magneziu (Mg) < 50%; raportul dintre cationii de Na şi Ca mai mic de 1; (HCO3— + CO3+2) – (Ca+2 + Mg+2) <1,25), apa să fie bine aerisită, nu prea rece şi să nu conțină rezidiuri de substanțe poluante, semințe de buruieni și să corespundă cerințelor de calitate microbiologice”. Calitatea apei la aplicarea irigării este factorul crucial în păstrarea fertilității solului și asigurarea de recolte stabile de produse hortilegumicole.

Pe baza cunoașterii consumului de apă se stabilește necesarul de apă în perioada de vegetație, iar acoperirea necesarului de apă în perioada de vegetație se realizează prin aplicarea irigării. În dependență de instrumentele de control aplicate putem stabili momentul optim de irigare, după: (i) tensiometre care măsoară potențialul de apă în sol; (ii) senzorii de umiditate a solului care estimează conținutul volumetric de apă în sol și (iii) udometre – pH metre;

Norma de udare se calculează pe baza datelor determinărilor a umidității solului în stratul de calcul și după indicii proprietăților agrofizice ale solului (densitate, masa volumetrică, capacitatea de apă maximă a câmpului).

Normele de udare se stabilesc, de obicei, în metri cubi la hectar, la udarea prin ploaie artificială – adesea sub formă de strat de precipitații în mm/ha sau m3/ha, iar la irigare prin picurare în m3/ha;

Calcularea normei de udare ce face după formula:

NU=AU x MV x (CC – US) x 100, unde NU este norma de udare, m3/ha; AU – adâncimea de umezire a solului, m; MV – masa volumetrică, t/m3; CC – capacitatea de câmp pentru apă, % din masa solului uscat; US – umiditatea solului înainte de udare, % din masa solului uscat.

Periodicitatea sau graficul udărilor se va stabili în dependență condițiile de mediu, de faza de dezvoltarea a plantelor, schemele de plantare și semănat, recolta scontată.

Recomandări practice ce țin de cerințele generale şi speciale pentru selectarea, proiectare și utilizarea instalațiilor de irigare la scară mica:

1. Înainte de a purcede la alegerea sistemei de irigare se va efectua trecerea în erată a tuturor surselor de aprovizionare cu apă din proximitatea câmpului ce va fi irigat. Pentru fiecare sursă de apă este necesar de determinat:

distanța până la câmp şi suprafață generală preconizată pentru irigare (în dependență de aceasta se va alege pompa de pompare a apei);

se va efectua analiza apei pentru a determina preț abilitatea ei pentru irigare.

2. Următorul pas va consta în analiza: compoziției chimice (NPK şi microelemente), concentrației soluției solului, reacției pH, texturii, structurii şi permeabilității solului, capacitatea maximă pentru apă a solului.

3. Se va determina expoziția, amplasarea şi suprafețele optime pentru înființarea unui câmp pretabil la irigarea culturilor. Câmpul va fi împărțit în parcele, tarlale, blocuri. Conform lungimii și lățimii eficiente de irigare a sistemelor de irigare se vor determina lungimile și lățimile parcelelor pentru amplasarea culturilor irigate.

4. Vor fi determinate pentru câmpul irigat condițiile climaterice caracteristice din această regiune: suma depunerilor atmosferice şi distribuția lor pe parcursul anului, variația temperaturilor diurne (zilele sau perioadele cele mai înalte temperaturi şi cu arșiță şi secetă atmosferică), suma temperaturilor active pe perioada de vegetație, etc.

5. În conformitate cu cerințele de udare a culturilor cultivate și caracteristicile de sol se va selecta tipul de sisteme de irigare aplicabile: fie prin aspersiune, microaspersiune sau picurare;

6. Pentru culturile alese la irigare se vor calcula necesitățile de apă pentru irigare în dependență de recolta scontată, tipul producției, schemele de plantare şi semănat, fazele critice cu necesități maxime de umiditate, perioadele optime de irigare.

Aceste cerințe și lucrări pot fi făcute de sine stătător de producătorul agricol, sau cu suportul Consultanților regionali ACSA sau pot fi obținute de la personalul companiilor de distribuție – instalare a sistemelor de irigare.

La instruirea practică au fost efectuate vizite în teren la loturile demonstrative  în Gospodăria Țărănească  Harbuz Stanislav unde fermierii au obținut o experiență la irigare prin picurare în plantațiile de viță de vie, la Gospodăria Țărăneasca Macari Sergiu – fermierii sau familiarizat cu sistemele de irigare la culturile legumicole și în final la SRL Chery Alliance fermierii au împărtășit practicile la irigarea cireșului.

Prin intermediul consultanților Asociației Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), pe tot parcursul implementării proiectului se va acorda suport şi servicii de consultanță tehnică gratuită la: instruirea fermierilor, pregătirea pachetului de grup şi individuale pentru aplicare la granturile UCIP pentru infrastructura de irigare şi scheme de irigare la scară mică, inclusiv încurajarea adoptării de tehnologii inteligente de economisire a apei şi creșterea rezilienței micilor fermieri la schimbările climatice.

Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor Fondului Internațional de Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) și prestatorul de servicii, Asociația Naționale de Dezvoltare Rurală (ACSA), vor informa adițional persoanele cointeresate din toate ariile țării privitor la următoarele Seminare de instruiri regionale la domeniul irigării și accesării granturilor IFAD, perioada și locația implementării acestora, inclusiv Consultanții regionali ACSA vor invita personalizat producătorii agricoli care și-au manifestat interesul formal în cadrul Campanii de informare.

Producătorii agricoli, membrii AUAI şi a APL cointeresați de implementarea proiectelor de dezvoltarea a infrastructurii şi sistemelor de irigare la scară mică pot contacta informații suplimentare pe pagina web a finanțatorului UCIP – IFAD: www.ucipifad.md/granturi sau a implementatorului ACSA, web: www.acsa.md sau la numărul de telefon 022 835323 / GSM: 069011255, e-mail: afala@acsa.md.

 Direcției Agricultură și Alimentație Hîncești

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here