Activitatea Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie Hînceşti în perioada ianuarie-martie

În perioada respectivă se planificat şcolarizarea agenţilor economici din agricultură.  Instruirea agentilor economici în cadrul adunărilor informaţionale, seminarelor, meselor rotunde şi a seminarelor practice în teritoriul după cum urmează:

  1. Convocarea Adunării informaţionale raionale cu participarea a 110 agenţi economici
  2. Demonstrarea video pe loturi experimentale a efectelor preparatelor de uz fitosanitar, material semincier, sistemelor de rirgare, utilajului şi tehnicii agricole ale companiei „Agrimatco”
  3. Demonstrarea video pe loturi experimentale a preparatelor de uz fitosanitar a companiei „BIOPROTECT”
  4. Adunare informaţională referitor la cerinţele petrecerii lucrărilor agricole de primăvară şi contractarea fondurilor fixe şi circulante.
  5. Seminar – prezentarea Regulamentului pentru subvenţionare a. 2014
  6. Particularităţile producerii legumelor în condiţiile anului 2014
  7. Particularităţile producerii fructelor în condiţiile anului 2014
  8. Particularităţile curăţitului în livezi în condiţiile anului 2014
  9. Coorganizarea Forumului vitivinicol privind problemele şi perspectivele de dezvoltare a ramurii vitivinicole în raionul Hînceşti în 2014 şi urmatorii ani.

Strategia de dezvoltare a raionului  Hînceşti cuprinde 8 proiecte indinspensabile în domeniul agriciltură

-Restabilirea şi dezvoltarea sistemului de irigare din lunca riului Prut.
-Dezvoltarea şi modernizarea viticulturii şi vinificaţiei.
-Stimularea capacităţilor de procesare a producţiei agricole, cît vegetale atît şi animaliere.
-Extinderea producerii culturilor etero-oleaginoase şi medicinale şi a uleiurilor etero-oleaginoase.
-Crearea facilitaţilor de păstrare şi ambalare a producţiei agricole.
-Consolidarea terenurilor agricole.
-Restabilirea sistemului de antigrindină.
-Dezvoltarea turismului agricol.

Actele normative şi legislative în vigoare ce stau la baza activităţii direcţiei
– Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
-Cod nr. 154-XV din 28.03.2003 Codul Muncii al Republicii Moldova
-Constituţia Republicii Moldova.
-Legea nr. 25 din 22.02.2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public.
-Legea nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiţionare
-Legea nr. 397 din 16.10.2003 cu privire la finanţele publice locale
-Legea nr. 96 din 13.04.2007 cu privire la achiziţiile publice
-Legea nr. 847-XIII din 24.05.1996 cu privire la sitemul bugetar şi sitemul bugetar.
-Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
-Legea nr. 828 din 25.12.1991 Codul funciar.
-Legea nr. 238 din 08.07.2004 privind impozitul unic în agricultură.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here