Direcția Finanțe Hîncești inițiază, începând cu data de 20.02.2023, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2022.

Scopul proiectului: aprobarea raportului anual privind executarea bugetului raional pe anul 2022.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie: obținerea actului juridic al consiliului raional, prin care va fi aprobat raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2022.

Prevederile de bază: executarea bugetului raional prin descifrarea indicatorilor realizați și bugetelor executate în conformitate cu clasificația bugetară.

Beneficiarii proiectului: instituțiile publice, subdiviziunile subordonate  consiliului raional.

Rezultatele scontate: aprobarea raportului anual privind executarea bugetului raional pentru anul 2022.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale, Legea nr. 181/2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 09 martie 2023 pe adresa: Direcția Finanțe Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 123 , et.II, Direcția Generală Finanțe, raionul Hîncești  sau la adresa electronică  directiafinante_hn@mail.ru 

Proiectul deciziei cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pentru anul 2022 și nota informativă este disponibil pe pagina web a Consiliului Raional Hîncești http://hincesti.md/, la compartimentul Transparența decizională, secțiunea Consultări publice.

Persoana responsabilă:

Șef, Direcție Generală Finanțe Hîncești, dna Galina ERHAN, telefon 0-269-2-44-50;

Cu privire la aprobarea raportului privind executarea bugetului raional pentru anul 2022

Anexa nr.1 ex. anul 2022

anexa nr.2, ex. anul 2022

anexa nr.3 ex. anul 2022

Anexa nr.4 ex. anul 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here