În perioada 24-27 mai 2022, Consiliul Raional Hîncești a fost gazda și a desfășurat un Curs de instruire pentru profesioniștii din domeniul sănătății.  

Acest eveniment instructiv a avut loc în cadrul Proiectului transfrontalier „SĂNĂTATEA ÎN MÂINI BUNE – Spitale mai mari, Îngrijire mai bună, Cei mai buni doctori pentru populația din zona de graniță România-Republica Moldova” (1HARD/4.1./24), implementat în comun de către 2 parteneri: Consiliul Județean Galați, România (Beneficiar-Lider) și Consiliul Raional Hîncești (Beneficiar 1), sub auspiciile Programului Operațional Comun  „România – Republica Moldova 2014-2020”.

Activitatea respectivă (A 3.3) se regăsește în categoria Soft și face parte din Grupul de Activități 3 „Cooperare instituțională pentru sănătate – formare, schimbul de informații și experiență” al proiectului, vizând  utilizarea mijloacelor transfrontaliere eficiente pentru creșterea calității activității medicale în unitățile sanitare din județul Galați și raionul Hîncești implicate în proiect, dezvoltarea abilităților profesionale ale personalului angajat în aceste unități în cadrul schimburilor de experiență, cursurilor și conferințelor etc.

Participanți la instruire au fost un grup de circa 25 de angajați ai Spitalului Orășenesc Târgu Bujor, județul Galați, Centrul de Sănătate Hîncești și Spitalul Raional Hîncești, reprezentanți ai celor 2 echipe de implementare  a proiectului din partea Beneficiarului-Lider și Beneficiarului 1.

În debutul lucrărilor cursului instructiv, participanții au fost salutați și motivați de către  dl Iurie LEVINSCHI, Președintele raionului Hîncești, dna Lilia TĂNASE, vicepreședinte al raionului pentru probleme sociale, dl Petru CIUBOTARU, directorul IMSP Spitalul Raional Hîncești, să acumuleze cunoștințe și informații noi pe teme medicale variate, selectate astfel ca să răspundă optim nevoilor efective ale personalului medical încadrat în instituțiile-țintă ale proiectului.

Pe parcursul acestei instruiri, cei prezenți au avut parte de prezentări complete, bine argumentate și captivante, luări de cuvânt și intervenții inspirate făcute de formatorii, profesorii universitari, dna Ninel REVENCO și dl Ghenadie CUROCICHIN, alți vorbitori, care au abordat în cunoștință de cauză o problematică largă ce ține de pediatrie, supravegherea, dezvoltarea, patologiile și dereglările de creștere  ale  copilului, infecțiile recurente la copii, asistența medicală primară, medicina de familie, medicina personalizată, multimorbiditatea întâlnită în practica medicului de familie etc.

Reputații profesori menționați mai sus au pregătit și repartizat participanților seturi cu materiale de curs și suport pentru modulele pe care le-au dezvăluit.

În același timp, specialiștii de profil similar de pe ambele maluri ale Prutului au avut posibilitatea să întrețină discuții, dezbateri interesante, să-și împărtășească din planurile și ideile creative. În același context, cu titlu de schimb de experiență,   a fost organizată o vizită la Spitalul Raional Hîncești. 

În final, Președintele raionului, dl Iurie LEVINSCHI, și vicepreședintele raionului, dna Lila TĂNASE, au făcut bilanțul lucrărilor cursului de instruire și au mulțumit tuturor participanților pentru prestația participativă, efortul depus întru însușirea multor lucruri și informații noi, ce vor contribui cu certitudine la ridicarea nivelului profesional al cursanților. Acestora din urmă li s-au înmânat în mod festiv certificate de participare la training-ul nominalizat.

   Oficialii au menționat că astfel de evenimente sunt foarte benefice pentru modernizarea și eficientizarea sectorului medical, în general, din ambele regiuni, facilitând, totodată, consolidarea relațiilor noastre de cooperare, punând baza numeroaselor proiecte pe care le putem pe viitor elabora și implementa în comun.   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here