Marți, 07 iunie 2022, în sala de şedinţe “Constantin Stere” a Consiliului Raional Hînceşti, s-a desfăşurat întrunirea lunară a administraţiei raionului Hînceşti cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi şefii serviciilor descentralizate.  

           Şedinţa a fost prezidată de către dl Iurie LEVINSCHI, preşedintele raionului Hînceşti, care a salutat prezența și a oferit cuvântul dnei Valentina TONU, șef Direcția Învățământ Hîncești.

          Dna  Valentina  TONU,   a anunțat despre finalizarea anului școlar 2021-2022, începerea sesiunii de examene gimnaziale și liceale și  a informat edilii despre continuarea procesului educațional  prin organizarea odihnei de vară. Consiliul Raional a alocat finanțe pentru procurarea foilor de odihnă pentru copii, dar se solicită ca și primariile să identifice finanțe pentru procurarea foilor de odihnă pentru  copiii din familii socialment-vulnerabile și a rugat edilii să se respecte măsurile de protejare a copiilor, care trebuie întreprinse în perioada sezonului estival.  În discuție a fost pusă și chestiunea arzătoare cu care se confruntă localnicii în perioada estivală – funcționarea grădinițelor de copii.

          În continuare, dna Sofia DAMIAN, șef, CTAS Hîncești a informat edilii despre demararea Campaniei de informare a populației privind calcularea pensiei, care se va desfășura  în fiecare localitate din raion.

           Despre  Unele aspecte ce țin de executarea bugetelor APL de nivelul I și procedura de corelare a raportat dna Galina ERHAN, șef  Direcția Generală Finanțe Hîncești. Domnii primari au primit recomandări de rigoare pentru înlăturarea unor erori în executarea  și corelarea bugetului conform cerințelor legale.

          Dl Ion SÎRBU, șef DAA a propus primarilor spre informare un Îndrumar cu privire la monitorizarea consecințelor calamităților naturale, a avertizat asupra faptului că de curând se va începe recoltarea culturilor cerealiere de grupa I și a  recomadat accesarea de proiecte europene cu privire la instalarea panourilor fotovoltaice.

         De asemenea,  la diverse, dl Victor RACHIU, șef serviciu relații funciare și cadastru,  a informat primarii despre unele modificări de domeniu în actele normative.         

         Respectiv, s-au pus în discuție și  alte chestiuni importante din diferite domenii  de interes local și național, s-a  dat răspuns  la întrebările  adresate de edili.

 Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here