Consiliul Raional Hîncești informează că, în urma ședinței Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Centru din 15 octombrie a.c., a fost aprobată lista Notelor conceptuale selectate pentru Etapa a II-a a Concursului de proiecte în cadrul Apelului competitiv pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională. În total, au trecut barajul de calificare 25 note conceptuale din cele 39 depuse.
Astfel, Raionul Hîncești se regăsește în Lista menționată cu 5 Note conceptuale acceptate pentru Etapa II de selecție – depunerea Cererii de finanțare complete, și anume:
Programul 1: COMPETITIVITATE (Domeniul de intervenție 1.3.: Sporirea atractivității turistice)
1. „Valorificarea potențialului turistic prin restaurarea și interconectarea monumentelor istorice într-un ansamblu reprezentativ pentru turismul cultural-istoric ”
Aplicant: Consiliul Raional Hîncești. Este vizată reconstrucția Scării de acces spre Complexul istorico-arhitectural „Manuc-Bey”.
Programul 3: INFRASTRUCTURA REGIONALĂ (Domeniul de intervenție 3.1.: Aprovozionareea cu Apă și Sanitație)
2. „Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunca rîului Prut, raionul Hîncești, Etapa I”. Aplicant: Consiliul Raional Hîncești.
3. „Extinderea construcției magistralei regionale pentru aprovizionarea cu apă potabilă din sursa de captare de suprafață: municipiul Chișinău – satul Bardar (raionul Ialoveni) spre municipiul Hîncești (raionul Hîncești)”. Aplicant: Primăria Logănești.
4. „Sisteme Regionale Apă – Canal – Garanția Sănătății Noastre” . Aplicant: Primăria Hîncești.
5. „Construcția Apeductului magistral Sărata – Răzeși (raionul Leova) – Voinescu – Mingir, (raionul Hîncești)”. Aplicant: Primăria Voinescu.
Felicităm autoritățile locale din raion cu acest prim succes, dar, totodată, le îndemnăm să nu se lase mult timp copleșite de euforie, fiindcă, în cele 120 de zile puse la dispoziție, vor avea de pregătit un set considerabil de documente (8 Formulare – parte componentă a Dosarului de aplicație de bază – și 10 Documente-suport și confirmative, care vor include: documente statutare, cadastrale, fișa de impact asupra mediului, documentația tehnică / tehnico-economică etc.).
Blocul respectiv de documente este foarte important, poate înclina decisiv balanța la evaluare și necesită mult efort, minuțiozitate, timp pentru perfectare. Iar lipsa măcar a unuia din ele, calitatea joasă, irelevanța, conținutul lor vag vor conduce neapărat la respingerea și descalificarea Cererii de finanțare, chiar și atunci când aceasta poate fi scrisă foarte bine. Credem, totuși, că Aplicanții sus-menționați și partenerii lor vor depune maximum de străduință, vor da dovadă de o comunicare eficientă și interacțiune corespunzătoare pentru a realiza o prestație cât se poate de bună cu aceste proiecte.
Mult succes în continuare!

Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră

23.10.2020

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here