În ziua de 21 octombrie 2020, Consiliul Raional Hîncești a găzduit o Întrunire de lucru a autorităților locale din raioanele Hîncești și Nisporeni, partenere în cadrul unui potențial Proiect de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților amplasate în sub-bazinul hidrografic Nîrnova, susținut de investitori francezi. Evenimentul s-a desfășurat în sediul Casei Iamandi, care face parte din Complexul istorico-arhitectural „Conacul-parc Manuc-Bey” din mun. Hîncești, fiind restaurată și renovată prin intermediul unui proiect cu finanțare din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare Regională.
Deschizând ședința, Președintele Raionului Hîncești, Dl Iurie LEVINSCHI, a adresat un cuvânt de salut către cei prezenți. Apoi dumnealui a făcut o descriere succintă a Complexului Manuc-Bey, relatând ce semnificație o are acesta pentru municipiu și raion, în ansamblu, menționând investițiile direcționate în respectivul obiect turistic deosebit și necesarul financiar de viitor. De asemenea, au fost trecute în revistă câteva proiecte regionale, care participă la concurs la Apelul de propuneri în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație, lansat de Ministerul de resort în agust a.c. În final, Dl Levinschi s-a referit la proiectul AAS din Bazinul râului Nîrnova , exprimându-și doleanța ca lucrurile aici să înceapă a mișca mult mai repede decât până acum.
Oferindu-i-se cuvânt în continuare, Dl Vasile MARCUȚA, Președintele Raionului Nisporeni, la fel a menționat importanța prezentului proiect pentru modernizarea infrastructurii de captare și distribuire a apei în zona Luncii Prutului și necesitatea accederii lui la o etapă mai avansată.
A urmat o prezentare detaliată a dnei Svetlana DUCA, reprezentant de țară și manager proiect din partea Fundației internaționale de profil Solidarity Water Europe, asupra elaborărilor de până la moment, abordărilor și condiționalităților investitorilor francezi, elvețieni, canadieni etc. în domeniul cooperării internaționale, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea și gestionarea serviciului de apă și sanitație în țările beneficiare. S-a accentuat necesitatea constituirii cât mai grabnice a unor entități asociative și concomitent a elaborării unui Master-plan sectorial pentru zona bazinului Nîrnova din ambele raioane. În timpul apropiat, se așteaptă o atragere mai substanțială a experților internaționali, care vor veni cu propuneri și opțiuni concrete în acest sens.
Pe marginea subiectelor ridicate de dna Duca s-au expus mai mulți participanți, invocând un spectru larg de avantaje, perspective, dar și momente care mai trebuie definitivate, pentru a evita unele obstacole de diversă natură ulterior. Întrunirea a fost una utilă și binevenită, fapt remarcat unanim de cei prezenți, și a contribuit la clarificarea mai multor aspecte .
După ședință, organizatorii evenimentului au propus invitaților și oaspeților o mini-excursie pe teritoriul Complexului Manuc-Bey și în interiorul Palatului Princiar, care reprezintă o atracție turistică veritabilă.

Sursa: Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră

21.10.2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here