La data de 28 octombrie 2019, dl Anatolie CHETRARU, Preşedintele raionului Hînceşti, a petrecut şedinţa operativă cu şefii de direcţii, secţii şi funcţionarii aparatului preşedintelui.
În debutul şedinţei, Dl Anatolie CHETRARU a pus în discuţie subiectul referitor la necesitatea efectuării recepţiilor la terminarea lucrărilor la obiectele de menire socială, verificarea şi ţinerea la control a problemelor, până la rezolvare.
Dl Dumitru CORNEI, vicepreşedintele raionului, a adus la cunoştinţă informaţia privind desfăşurarea acţiunilor de plantare a arborilor şi arbuştilor în cadrul Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, care a avut loc la 26 octobrie curent.
Vicepreşedintele raionului, dna Vera PATRAŞCU, a vorbit despre participarea la manifestarea dedicată Zilei Armatei Române, la ceremonia de reinaugurare a Cimitirului de Onoare a Eroilor Armatei Române din localitatea Nemţeni, la data de 24.10.2019, organizată la nivel înal de către Ambasada României în Republica Moldova. La ceremonie au participat Ataşatul român al apărării, autorităţile administraţiei publice raionale şi locale.
Dna Eugenia BURUIANĂ, şef-adjunct Direcţia Învăţământ, a informat că toate instituţiile de educaţie timpurie sunt asigurate cu regim termic, iar instituţiile de învăţământ general vor fi asigurate cu regin termic, când revin din vacanţă. Apoi a menţionat că în instituţiile educaţionale toţi copiii se alimentează.
Şeful Spitalul Raional Hînceşti, dl Petru CIUBOTARU, a anunţat că a participat la şedinţă la Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, unde s-a pus în discuţie reorganizarea Centrelor de maternitate. Referitor la regimul termic, a menţionat că spitalul raional se încălzeşte numai pe perioada de noapte.
Dna Galina ERHAN, şef DGF, a adus la cunăştinţă că se lucrează la rapoartele financiare a APL de nivelul I şi II, pentru 9 luni ale anului 2019 şi s-a început elaborarea proiectului de buget pentru anul 2020.
Dna Tamara CĂLUGĂRU, şef Direcţia ASPF, a vorbit despre Raportul Inspecţiei Sociale, menţionând că mulţi beneficiari de ajutor social şi ajutor penrtu perioada rece a anului for fi avertizaţi să restituie banii primiţi nelegitim. Totodată a menţionat că săptămâna aceasta va avea loc acreditarea Serviciului de Îngrijire la domiciliu.
De asemenea, în cadrul şedinţei, dl Anatolie CHETRARU, Preşedintele raionului a solicitat ca dna Elena NICHIFOR, şef DECT, dna Maria Raşcu, şef Secţia CGCşi D şi dna Galina ERHAN, şef DGF, să vină cu propuneri concrete în vederea soluţionării problemelor cu referire la proiectele nefinalizate printre care se numără: Centrul sportiv multifuncţional din mun.Hînceşti, Laboratorul clinic anatomo-patomorfologic al Spitalului Raional Hînceşti, Centrul de Excelenţă în domeniul educaţiei ş.a.

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here