Marți, 05.02.2019, în sala de ședințe “Constantin Stere” a Consiliului Raional Hîncești, a avut loc întrunirea lunară a administraţiei raionului Hîncești cu primarii localităților din raion și reprezentanții serviciilor desconcentrate și descentralizate.

În debutul şedinţei, dl Iurie LEVINSCHI, vicepreședintele raionului Hîncești, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, marcată la 01.02.2019, mulțumindu-le pentru inițiativă, participare, implicare activă în rezolvarea problemelor cetățenilor și dezvoltarea social-economică a localităților.
Dna Vera PATRAȘCU, vicepreședintele raionului Hîncești, s-a expus referitor la primul subiect din agendă, ce vizează activitatea Administrației Publice Locale cu privire la familiile și copii aflați în situații de risc. În acest context, a menționat că e necesar efortul consolidat al tuturor factorilor, implicați în ameliorarea acestui fenomen grav, pentru a reuși mai multe. În continuare, dna Vera PATRAȘCU, a comunicat despre procentul de realizare a Planului de donare de sânge pentru anul 2018 și despre aprobarea Planul de donare de sânge pentru anul 2019, îndemnându-i pe toți la o conlucrare mai eficientă, astfel, contribuind la salvarea de vieți omenești.

Ulterior, dna Tamara PASCARI, șef Centrul de Sănătate Publică Hîncești, a vorbit despre unele aspecte din Legea nr.278 din 14.12.2007 „Privind controlul tutunului”.
O informație amplă referitor la modificările parvenite în Legea nr.133 „Cu privire la acordarea ajutorului social” a prezentat dna Tamara GĂLUGĂRU, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei. Primarilor li s-a tras atenția la evaluarea, monitorizarea serviciilor sociale din localități și la stabilirea corectă a plăților sociale conform cadrului legal.
Implicarea primarilor în rezolvarea problemelor a solicitat și dl Dumitru CORNEI, vicepreședintele raionului Hîncești, atunci când le-a vorbit despre gestionarea deșeurilor periculoase mediului şi a impactului asupra mediului ambiant.

Ulterior, dna Valentina BRAGA, auditor intern în cadrul Aparatului Președintelui raionului, a vorbit despre unele modificări în actele normative, parvenite de la Ministerul Finanțelor, referitor la sistemul de Control Intern Managerial.
Dl Ion SÎRBU, șef Direcția Agricultură și Alimentație a adus la cunoștința primarilor informația referitoare la activitățile de școlarizare care vor fi organizate de Direcție pe parcursul lunii februarie 2019.

De asemenea, au fost prezentate spre informare și alte subiecte actuale, s-a dat răspuns și la întrebările parvenite.

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here