Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  COPF din  29.08 2017 privind achiziționarea  lucrărilor de reparație a drumului L 517 Sărata Galbenă – Valea Florii,  Cod CPV: 45233142-6, oferta  SRL „Dromas Cons” cu valoarea de 576 332,44 lei  inclusiv TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în invitația de participare,   a fost determinată drept cîştigătoare.

Președinte
Ghenadie BUZA

Ex : S. Berechelea

tel.:  0 269 22039

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here