Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  COPF din  29.08 2017 privind achiziționarea  lucrărilor de reparație a drumului L516 R34 – drum de acces spre s. Sărata Mereșeni,  Cod CPV: 45233142-6, oferta  SA „Drumuri – Ialoveni” cu valoarea de 389 585,39 lei  inclusiv TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în invitația de participare,   a fost determinată drept cîştigătoare.

 Președinte                                    Ghenadie BUZA

Ex : S. Berechelea

tel.:  0 269 22039

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here