Miercuri, 02 februarie 2022, în sala de şedinţe “Constantin Stere” a Consiliului Raional Hînceşti, s-a desfăşurat întrunirea lunară a administraţiei raionului Hînceşti cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi şefii serviciilor descentralizate, fiind prezent şi reprezentantul Guvernului în teritoriu, domnul Veaceslav URSU.

         Şedinţa a fost prezidată de către dl Iurie LEVINSCHI, preşedintele raionului Hînceşti. În debutul şedinţei, dl Preşedinte a prezentat edililor noul șef al Centrului Militar Hîncești, dl Lilian PÎNZARU, mizând pe o conlucrare  fructuoasă.

Apoi dl Președinte a felicitat primarii cu   Ziua Autonomiei Locale şi a Lucrătorului din Administraţia Publică Locală, dorindu-le multă sănătate, prosperitate, permanentă satisfacţie sufletească, realizări profesionale şi personale pe potriva dorinţelor, să rămână a fi tot atât de importanţi pentru societate, demni de înalt respect şi apreciere din partea cetăţenilor.  

Ulterior dl Președinte a făcut o scurtă retrospectivă referitor la situaţia epidemiologică prin infecţia COVID-19 din ţară şi din raion şi a punctat faptul că situaţia este una foarte alarmantă, îndemnând primarii să participe activ la  informarea populaţiei din localităţi cu privire la seriozitatea situaţiei create,  la restricţiile care se menţin și a solicitat implicarea   mai activă a edililor în sensibilizarea procesului de imunizare a populației.    

         În continuare, dna Tamara CĂLUGĂRU, șef  DASPF, a vorbit   despre unele  modificări în Legea cu privire la ajutorul social nr. 133 – XVI din 13 iulie 2018 privind implicarea beneficiarilor de ajutor social în prestarea activităților de interes comunitar și a solicitat de lucrat pe prevenire și de colaborat cu factorii de decizie responsabili din teritoriu.

Cu privire la situația în sistemul educațional la finele I trimestru al anului de studii 2021-2022 a raportat dna Valentina  TONU, șef Direcția Învățământ Hîncești. În acest context, dna Galina ERHAN, șef  Direcția Generală Finanțe, a venit cu unele precizări la problemele abordate de primari.

       Cu privire la gradul de îndeplinire a Contractului de donare de sânge a raionului Hîncești  pentru anul 2021 și Planul de donare de sânge pentru anul 2022 a vorbit dna Liliana BUZA, șef Secția Transfuzie a Sângelui, care a informat fiecare primărie aparte despre aportul lor la acest capitol și a menționat faptul că doar trei primării din raion au îndeplinit planul de donare benevolă de sânge.   S-a ajuns la concluzia, că la moment raionul Hîncești trebuie să întreprindă acțiuni necesare pentru diminuarea situației prin revederea posibilităților de convingere a cetățenilor pentru a dona benevol sângele atât de necesar în salvarea vieților omenești. S-a  venit cu argumente în sprijinul conlucrării mai eficiente dintre primării  și Centrele de Sănătate.

Ulterior, dl Dumitru CORNEI, vicepreședinte pe probleme în agricultură,  a informat primarii despre necesitatea de instruire, care va avea loc la data de 31 mai 2022, a persoanelor care dețin în gestiune  bazinele acvatice din raion, la moment folosite irațional.       

         De asemenea, dna Natalia VĂTĂMANU, specialist principal în probleme de tineret și sport a informat despre evenimentele importante care vor avea loc și a solicitat livrarea unor  informații de la primari,  necesare în activitatea de zi cu zi. 

Respectiv, s-au pus în discuție și  alte chestiuni importante din diferite domenii  de interes local și național, s-a  dat răspuns  la întrebările  adresate de edili.

Secția Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol    

                           

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here