Tradiţional, în ziua de luni, are loc şedinţa operativă cu șefii de direcții, secţii, funcționarii aparatului președintelui și managerii subdiviziunilor Consiliului raional Hînceşti.
Prin urmare, astăzi, 15.02.2021, în cadrul şedinţei au fost puse în discuţie mai multe chestiuni, probleme stringente cu care se confruntă cetăţenii din raionul Hînceşti.
Şedinţa a fost prezidată de către dl Iurie LEVINSCHI, Preşedintele raionului. Dumnealui a comunicat despre situaţia în care s-a aflat în zilele de odihnă GM Dancu şi anume aprovizionarea cu apă a sistemului termic. Doamna Tonu, şef, Direcţia Învăţământ a relatat despre faptul că deficienţele s-au înlăturat şi copiii, astăzi, beneficiază de suport educaţional, fizic, în condiţii normale.
Totodată, important, săptămâna precedentă, s-au petrecut şedinţele Comisiilor Situaţii Excepţionale şi Sănătate Publică la care s-a identificat soluţiile optime ce permit atenuarea situaţiei pandemice instituite în raion. Situaţia din localităţile Nemţeni şi Pogăneşti rămân a fi tensionată.
V icepreşedintele raionului, dna Lilia TĂNASE a menţionat că săptămâna trecută s-a axat pe monitorizarea situaţiei pandemice din raion. În acest sens, au fost efectuate vizite de lucru în IMSP Spitalul Raional Hînceşti, unde este un flux supra mărit de pacienţi din sectorul rural. La fel, în acelaşi context, au fost vizitate GM şi Centrul de sănătate Nemţeni.
Săptămâna precedentă, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei a prezentat Raportul Consiliului Raional pentru Protecţia Copilului aflat în dificultate, dar şi Planul pentru anul 2021.
În continuare, dna TĂNASE a vorbit de spre Compania de vaccinare, care urmează a fi implementată conform graficului:
Etapa I – vor fi vaccinaţi 7 000 medici din Secţia ATI şi Secţia specific tratării a bolnavilor diagnosticaţi pozitiv COVID – 19;
Etapa II – vor fi vaccinaţi:
✓ Persoanele mai mari decât 60 ani;
✓ Lucrători ai Centrelor de plasament şi azile de bătrâni;
✓ Persoanele angajate în structurile de forţă;
✓ Angajaţi din sectorul educaţional.
Etapa III – vaccinării va fi supusă populaţia raionului.
Dna Valentina MANIC, vicepreşedintele raionului a comunicat faptul că săptămâna recentă a fost depusă Cererea completă a proiectului “Aprovizionarea cu apă şi sanitaţia a localităţilor din Lunca râului Prut”, cu o valoare de 50 mln lei, MD şi proiectul “Restaurarea şi reconstrucţia Complexului muzeal – turistic “Conacul –parc Manuc -bey” din or. Hînceşti. Turnului de Pază”, suma investiţiei constituind 4 870 mii lei, MD, depuse la ADR Centru. La fel, au avut loc şedinţele grupului de lucru în vederea evaluării ofertelor depuse (41 agenţi economici) cu privire la reparaţia drumurilor de interes raional. Urmează semnarea contractelor la data de 17 februarie, curent. S-a discutat cu agentul economic şi primarul s. Şipoteni în vederea reluării transportului de pasageri, ruta Hînceşti – Şipoteni.
Dnei a comunicat despre lansarea proiectului de infrastructură, IFAD –VII, pentru anul 2022. Termenul limită de depunere a Cererilor de finanţare este data de 31.03.2021.
Domnul Dumitru CORNEI, vicepreşedintele raionului a raportat despre activităţile stabilite şi soluţionate în satămâna precedentă, precum disiminarea informaţiilor cu privire la acordarea subvenţiilor pentru agenţii economici din domeniul agrar, au fost efectuate vizite de lucru în teritoriu (sectorul zootehnic) şi în raionul Ialoveni şi a subliniat cele ce urmează a fi implementate în săptămâna curentă, activităţi incluse în Planul specific domeniului care îl curează.
Şefii de Direcţii, Secţii, funcţionari publici au prezentat, succint, nivelul de atingere a obiectivelor propuse spre realizare în săptămâna 15-20 februarie şi cele care urmează a fi îndeplinite, curent.

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here