Serviciul civil – este un serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentînd o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.
Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil în cazul în care îndeplinirea serviciului militar în termen contravine convingerilor sale religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi în alte cazuri similare.
În serviciul civil sunt încorporaţi cetăţeni ai Republicii Moldova în vîrstă de la 18 pînă la 27 ani, care au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, au depus personal o cerere la reprezentantul serviciului civil, în legătură cu acest fapt fiind luată decizia de rigoare.

Cererile se depun cu două luni înainte de încorporare:

1. primăvara în perioada 01 februarie -31 martie
2. toamna în perioada 01 august – 30 septembrie
Actele necesare pentru satisfacerea serviciului civil sunt:

Cerere motivată;
Certificat de la locul de muncă cu indicarea salariului;
Contractul individual de muncă;
Copia buletinului de identitate;
Copia diplomei de studii superioare (dacă există);
2 foto 3x 4;
Cazier juridic;
Examenul medical (conform fişei);
Certificat privind componenţa familiei.

După încorporarea recrutului în serviciul civil este întocmit un contract individual de muncă încheiat între Centrul seviciului civil şi Angajator, conform căruia Angajatorul este obligat să vireze lunar în bugetul de stat 25 % din salariul net al recrutului (angajatului), pentru funcţia în care este încadrat.
Durata satisfacerii serviciului civil este de 12 luni, iar în cazul cînd recrutul dispune de diplomă de studii superioare durata contractulului este de 6 luni.
Specialist serviciul civil, tel. 0269 2 38 47

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here