LEVINSCHI Iurie
Preşedintele raionului Hînceşti

Program de audienţa: Fiecare zi de Luni a lunii curente între orele 13.00 – 15.00 

Atributiile principale:

 1. Exercitarea conducerii operative a serviciilor publice de interes raional;
 2. Reprezentarea raionului în raporturile cu autorităţile publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.
 3. Asigurarea funcţionării Consiliului Raional şi executării deciziilor acestuia;
 4. Asigurarea, în limitele competenţei sale, a respectării Constituţiei, a legilor şi a altor acte normative;
 5. Asigurarea elaborării şi executării bugetului raional.

Declarația pe venituri și proprietăți

Declarația de interese personale

Date de contact: tel: 0269/2-31-50, 0269/2-26-50

Anticamera Președintelui tel./fax.: 026922058,

e-mail presedinte@hincesti.md,

web: www.hincesti.md

Curriculum Vitae

Sexul masculin | Data nașterii 25/11/1972 | Naționalitatea moldovean

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
02.05.1996-21.03.1997 Inginer cadastral, Primăria com. Crasnoarmeiscoe, r-l Hîncești:

·         Evidența registrului cadastral și întocmirea bilanțului financiar;

·         Cercetarea, măsurarea loturilor deținătorilor de terenuri din teritoriul comunei;

·         Acumularea informației de la agenții economici și GȚ și prezentarea lor organelor competente.

25.03.1997-12.05.1998 Specialist, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Direcția cercetări științifice, Laboratorul radiobiologie agricolă:

·         Cercetarea solurilor de pe teritoriul RM la conținutul de substanțe radioactive;

·         Prelucrarea semințelor culturilor agricole cu razele gama și studierea dezvoltării ulterioare.

15.05.1998-18.07.2000 Agronom, SRL  „Geamtal-Agro”:

·         Studierea și aplicarea diferitor metode practice pentru obținerea unor recolte valoroase;

·         Supravegherea și studirea mediului pentru a ține cub control dăunătorii și plaantele parasite și pentru a proteja solul și culturile agricole.

24.07.2000-30.09.2000 Agronom-tehnolog, SRL Savva-Tabacco:

·         Supravegherea și consultarea gospodăriilor producătoare de tutun;

·         Controlul procesului de fermentare a tutunului;

·         Responsabil de calitatea tutunului exportat.

30.09.2000-28.09.2001 Agronom-tehnolog, prin transfer SRL LUK Trans Tabacco:

·         Supravegherea și consultarea gospodăriilor producătoare de tutun;

·         Controlul procesului de fermentare a tutunului;

·         Responsabil de calitatea tutunului exportat.

01.12.2001-30.06.2002 SRL Diucan Digma:

·         Achiziționarea, sortarea și supravegherea procesului de fermentare a tutunului.

01.07.2002-31.07.2003 Manager, SRL Complet-Montaj:

·         Elaborarea planului de creditare (credit tehnic) a gospodăriilor producătoare de tutun;

·         Elaborarea planului de achiziții a tutunului;

·         Responsabil de export.

28.08.2003-31.12.2008 Agronom-șef, SRL  Geamtal-Agro:

·         Planificarea lucrărilor agricole;

·         Monitorizarea, verificarea, aprovizionarea în timp util al necesarului de îngrășăminte, erbicide și insecticide;

·         Identificarea terenurilor pentru arendare;

·         Identificarea furnizorilor de semințe, îngrășăminte, pesticide;

·         Monitorizarea permanentă a culturilor agricole.

02.01.2009-28.09.2018 Administrator, CAP Servital:

·         Asigurarea conducerii generale a cooperativei și realizarea tuturor obligațiunilor ce decurg din contractele încheiate cu clienții la termenele stabilite;

·         Reprezentarea cooperativei în relațiile cu persoanele juridice sau fizice și cu organele publice, la întâlniri de afaceri, reuniuni profesionale;

Aprobarea structurii organizatorice a cooperativei.

28.09.2018-20.11.2019 Vicepreședinte al raionului Hîncești pe domeniul economic
20.11.2019-prezent Președinte al Raionului Hîncești

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 

1987-1991

 

 

1991-1996

 

2019-prezent

Colegiul agricol din Tiraspol Mihail Frunze, agronom-pomilegumicultor;

 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, agronom-tehnolog.

 

masterand, studii postuniversitare ciclul II, specialitatea administrare publică , Academia de Administrare Publică

 

 

COMPETENȚE PERSONALE

 

 • Echilibru în gândire și acțiune;
 • Punctualitate;
 • Amabilitate;
 • Perseverență;

COMPETENȚE

PROFESIONALE

 • Creativitate;
 • Capacitate de analiză și organizare;
 • Spirit de echipă;
 • Aptitudini de comunicare interpersonale.
Limba(i) maternă(e) Română
Alte limbi străine cunoscute

 

 

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral
Limba Ucraineană C1 C1 C1 C1
Limba Rusă C1                           C1                         C1

 

Permis de conducere Categoria B

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here