În calitate de fondator al IMSP Spitalul Cărpineni în legătură cu decizia privind neacreditarea instituției de către Direcția  Autorizare și Acreditare în Sănătate,conducerea raionului, dl Anatolie CHETRARU, președintele raionului, dl. Iurie LEVINSCHI și dl Dumitru CORNEI, vicepreședinții raionului și dl Ion CĂRPINEANU, primarul com. Cărpineni au efectuat o vizită la Spitalul Cărpineni.

În acest context, luând act de constatările și recomandările experților, analizând condițiile real existente, s-au întreprins un șir de măsuri  menite să accelereze procesul de înlăturare a neconformităților stabilite.

În primul rând, au fost identificate mijloace financiare pentru reparația completă a Secției de internare și a Laboratorului.  Spălătoria  este în curs de reparație (prin aportul direct al APL com. Cărpineni), administrația instituției sub monitorizarea și coordonarea cu Direcția Sănătate Publică Hîncești au întreprins măsurile necesare pentru asigurarea respectării regimului sanitaro-antiepidimologic, etc.

De asemenea, concomitent a fost înaintat  un Demers către Compania Națională de Asigurări în Medicină, cu scopul de a informa despre acțiunile date și pentru a putea obține achitarea sumelor restante precum și contractarea serviciilor pentru semestrul II al anului 2019, Agenția Națională pentru Sănătate Publică privind permisiunea de a activa condiționat până la următoarea reevaluare.

În vederea elucidării unor aspecte ce țin de posibilitatea soluționării problemelor privind situația creată la  IMSP Spitalul Cărpineni  fost informat și Ministerul  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here