În ziua de 31 iulie 2019, la Consiliul Raional Hîncești, a avut loc un eveniment important – semnarea Acordului de Cooperare între Raionul Hîncești și Județul Neamț (România).
E de menționat că Consiliul Raional Hîncești plasează printre cele mai prioritare aspectul cooperării interregionale și transfrontaliere, înregistrând în acest sens, de-a lungul ultimilor două decenii, și rezultate destul de semnificative. Dovadă sunt relațiile de prietenie și bună vecinătate, fixate inițial în acorduri bilaterale și menținute fidel pe parcurs, cu partenerii de la Consiliile Județene Prahova, Vaslui, Iași (România), precum și la nivelul unor actori reprezentând diferite domenii de activitate din cadrul acestor entități administrativ-teritoriale.

În ultimul timp, aria geografică a legăturilor noastre prietenești s-a extins, grație deschiderii colegilor de la Consiliile Județene Galați, Cluj, Primăria Sectorului 6 al Municipiului București, cu care, de asemenea, suntem uniți prin prevederile Acordurilor de Cooperare (semnate ori reactualizate în perioada anilor 2017-2018).
Festivitatea propriu-zisă de semnare a Acordului s-a derulat în Sala de Ședințe „Constantin STERE” a Consiliului Raional Hîncești, care a găzduit în această zi Delegația Consiliului Județean Neamț, din care au făcut parte domnii Ionel ARSENE, președintele Consiliului Județean Neamț, Laurențiu Cristinel DULAMĂ și Ion ASAFTEI, vicepreședinții CJ Neamț, consilierii județeni Mihai AFLOARI și Cornel AGALEANU. La fel, au participat la eveniment deputații în Parlamentul RM, dnii Ghenadie BUZA și Alexandru BOTNARI, șeful Oficiului Teritorial Hîncești al Cancelariei de Stat, dl Ion MEREUȚĂ, consilieri raionali, reprezentanți ai APL-urilor de nivelurile I și II, precum și numeroși oaspeți, invitați, ziariști etc.

Cu cuvinte de salut și discursuri în fața celor prezenți au venit conducătorii entităților semnatare, dnii Anatolie CHETRARU și Ionel ARSENE, precum și domnul Ghenadie BUZA, ex-președinte al raionului Hîncești. Dumnealor au remarcat  importanța incontestabilă a acestui Act, oportunitățile și perspectivele ce le deschide colaborarea dintre cele două părți.

A fost reiterată speranța că eforturile care se vor clădi pe fundația acestui document agreat se vor materializa ulterior în diverse proiecte comune, organizarea de târguri și evenimente expoziționale, schimburi profesionale, în apropiere palpabilă a administrațiilor noastre de nivel regional și al primăriilor locale, în aprofundarea legăturilor dintre subiecți ai micului business, ai diferitor ramuri și bresle, colective cultural-artistice, meșteri populari și artizani, sportivi etc.

După aceasta, au fost demonstrate 2 filme despre Județul Neamț și Raionul Hîncești.

În continuare, dna Vera TĂNASE, vicepreședinte al raionului Hîncești, a prezentat publicului un rezumat al conținutului Acordului de Cooperare.

În final, într-o atmosferă solemnă, domnii Anatolie CHETRARU și Ionel ARSENE au oficializat prin parafare Acordul de Cooperare dintre Raionul Hîncești (Republica Moldova) și Județul Neamț (România). Iar în viitorul apropiat urmează ca structurile abilitate din cadrul Consiliul Raional Hîncești și Consiliul Județean Neamț să coordoneze și aprobe un set de acțiuni de cooperare concrete pe termen scurt și mediu, ce reies din prezentul Acord.

În cea de a doua parte a Programului, organizatorii împreună cu Delegația nemțeană au vizitat câteva obiecte renovate sau reparate capital cu concursul generos al partenerilor români (Consiliile Județene Cluj și Prahova, Sectorul 6 al Municipiului București), între anii 2015-2018, estimate cumulativ la circa 1 milion de euro.
Desigur, vizita ar fi fost incompletă, dacă nu s-ar fi trecut și pe la Complexul istorico-arhitectural Manuc-Bey. Oaspeții au luat cunoștință de spațiile selecte ale Palatului Princiar, galeriile subterane, fiind ghidați pe itinerarul turistic tradițional, cu ieșire la Casa Iamandi, unde deja își are sediul Muzeul etnografic.

Au fost scoase în evidență măsurile de asigurare de către Consiliul Raional Hîncești a durabilității Complexului de după finalizarea Proiectului finanțat de UE în cadrul Programului Operațional Comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013”, fapt ce a condus la primenirea Casei Vechilului și Casei Iamandi. La rând sunt Castelul Vânătoresc, Scara centrală de intrare spre Palat, teritoriul Conacului, ce necesită a fi amenajat în stil apropiat de epocă.
Tot aici, la Complex, în beciurile lui Manuc-Bey, a fost improvizată o mică degustare de vinuri ce conține în denumirea sa brand-ul Manuc.

Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră a Consiliului Raional Hîncești

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here