Conform Hotărârii Guvernului nr. 695 din 11 iulie 2018 ,,Privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice” a fost aprobat noul model de legitimație pentru persoanele nominalizate. În scopul implementării Hotărârii Guvernului menționate a fost elaborată Instrucțiunea privind stabilirea mecanismului de evidență și distribuire a legitimațiilor pentru victimele reabilitate ale represiunilor politice prin Ordinul Ministrului Sănătății Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 1284 din 9 noiembrie 2018.

Reieșind din cele menționate, vă aducem la cunoștință că Legitimația se perfectează în baza cererii conform anexei nr.1 la Instrucțiune, depuse de solicitant la Comisia locală pentru asigurarea schimbării și eliberării legitimației victimelor reabilitate ale represiunilor politice, din cadrul Consiliului raional Hîncești cu anexarea următoarelor acte:
– copia actului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
– copia certificatului de reabilitare;
– copia deciziei de reabilitare adoptată de către autoritatea publică de resort;
– legitimația (în cazul schimbării acesteia pe model de tip nou).
Legitimația se înmânează nemijlocit titularului la prezentarea actului de identitate, sau după caz, reprezentantului legal al acestuia conform legislației.

Comisia raională pentru asigurarea eliberării şi schimbării legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiilor politice în următoarea componenţă:

Preşedintele Comisiei:

  • PATRAŞCU Vera – Vicepreşedintele Raionului Hînceşti;

Secretarul Comisiei:

  • PASCAL Sergiu – specialist principal (jurist) în Aparatul Președintelui Raionului; tel.0269/22037

Membrii Comisiei:

  • MEGHEREA Alexandru – consilier raional;
  • DANILIUC Vitalie – medic, IMSP CS Hînceşti
  • MITACHE Constantin- reprezentant al grupului victimelor reabilitate ale represiilor politice;

    Examinarea cererilor de către Comisia raională pentru asigurarea eliberării şi schimbării legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiilor politice se va face în baza Instrucţiunii privind stabilirea mecanismului de evidenţă şi distribuire a legitimaţiilor pentru victimele reabilitate ale represiilor politice, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 1284 din 09.11.2018.

Pentru informații contactați secretarul comisiei:

  • PASCAL Sergiu ; tel.0269/23795

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here