Anexa

la Decizia Consiliului Raional Hînceşti

  1. 01/21 din 05.04.2019

PLANUL ANUAL DE ACTIVITATE

al Consiliului Raional  Hînceşti pentru anul 2019

 

 

Chestiuni ce urmează a fi discutate în şedinţa Consiliului Raional Hînceşti

din I trimestru al anului 2019

 

  Acţiuni Termen de realizare Responsabil (subdiviziune)
1 Examinarea şi aprobarea raportului privind activitatea Direcţiei Asistență Socială și Protecția Familiei Hînceşti I trimestrul al anului 2019 Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Hînceşti
2 Examinarea şi aprobarea  raportului privind execuţia bugetului Raionului Hînceşti pe anul 2018 I trimestru al anului 2019 Direcţia Generală Finanţe Hînceşti
3 Distribuirea soldului acumulat în procesul realizării bugetului raional pe anul 2018 I trimestru al anului 2019 Direcţia Generală Finanțe Hînceşti
4 Examinarea raportului privind gradul de pregătire a sectorului agrar pentru lucrările agricole de primăvară I trimestru al anului 2019 Direcţia Agricultură şi Alimentaţie
5 Examinarea raportului de activitate a Î.M. Centrul Stomatologic Raional Hîncești I trimestru al anului 2019 Î.M. Centrul Stomatologic Raional Hîncești
6 Aprobarea statelor de personal ale instituţiilor medico-sanitare publice raionale pentru anul 2018 I trimestru al anului 2019 Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice
7 Coordonarea devizelor de venituri şi cheltuieli (business-plan), a modificărilor la acesta, precum şi a contractelor de prestare a serviciilor medicale dintre instituţiile medico-sanitare publice din raion şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină; I trimestru al anului 2019 Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice

 

Chestiuni ce urmează a fi discutate în şedinţa Consiliului Raional Hînceşti

din trimestru II al anului 2019

 

  Acţiuni Termen de realizare Responsabil (subdiviziune)
1. Cu privire la examinarea raportului de activitate a Direcției Cultură și Turism Trimestrul II al anului 2019 Direcţia Cultură și Turism Hîncești
2. Cu privire la examinarea organizării odihnei și întremării sănătății copiilor în sezonul estival 2018 Trimestrul II al anului 2019 Direcţia Învățământ Hînceşti
3. Cu privire la examinarea modului de organizare a procesului de alimentare a copiilor și adolescenților din instituțiile de învățământ Trimestrul II al anului 2019 Direcţia Învăţămînt Hînceşti
4. Cu privire la examinarea  activității Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate Trimestrul II al anului 2019 Vicepreşedintele raionului pe probleme sociale
5 Cu privire la examinarea şi aprobarea  raportului privind executarea deciziilor CRH adoptate în anul  2018 Trimestrul II al anului 2019 Secția Administrație Publică, Probleme de Secretariat și Protocol;
6 Cu privire la examinarea şi aprobarea  raportului privind activitatea Serviciului Raional Arhivă Trimestrul II al anului 2019 Serviciul Raional Arhivă
7. Cu privire la examinarea şi aprobarea  raportului privind activitatea arhitectului-șef al raionului Trimestrul II al anului 2019 Arhitect-șef al raionului

 

Chestiuni ce urmează a fi discutate în ședința Consiliului Raional Hînceşti

din trimestru III al anului 2019

 

  Acţiuni Termen de realizare Responsabil (subdiviziune)
1 Examinarea şi aprobarea  raportului privind execuţia bugetului Raionului Hînceşti pe 6 luni ale anului 2019 Trimestrul III al anului 2019 Direcţia Generală Finanţe Hînceşti
2. Examinarea acțiunilor întreprinse de Direcția Învățământ, APL (I, II) și colectivele pedagogice privind nivelul de pregătire a instituțiilor de învățământ general, către noul an școlar 2019-2020 Trimestrul III al anului 2019 Direcția Învățământ Hînceşti
3 Cu privire la examinarea activității Direcţia Învățământ Hînceşti întru realizarea obiectivelor anului școlar 2018-2019

 

Trimestrul III al anului 2019 Direcţia Învățământ Hînceşti
4 Cu privire la examinarea raportului de activitate a Serviciului Relații Funciare şi Cadastru Trimestrul III al anului 2019 Serviciul Relații Funciare și Cadastru
5 Pregătirea  a economiei  raionului şi  a instituţiilor de menire socială  pentru  activitate  în  perioada  de  toamnă-iarnă Trimestrul III al anului 2019 Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri
6 Cu privire la examinarea raportului de activitate a Secției Construcții, Gospodărie Comunală şi Drumuri Trimestrul III al anului 2019 Secția Construcții, Gospodărie Comunală şi Drumuri
7 Cu privire la examinarea  implementării Planului de acţiuni privind drepturile omului Trimestrul III al anului 2019 Secția Administrația Publică, Probleme de Secretariat și Protocol

Chestiuni ce urmează a fi discutate în şedinţa Consiliului Raional Hînceşti

din trimestru IV al anului 2019

 

  Acţiuni Termen de realizare Responsabil (subdiviziune)
1 Examinarea şi aprobarea  raportului privind execuţia bugetului Raionului Hînceşti pe 9 luni ale anului 2019 Trimestrul IV al anului 2019 Direcţia Generală Finanţe Hînceşti
2 Adoptarea Deciziei bugetare raionale pentru anul 2020 Trimestrul IV al anului 2019 Direcţia Generală Finanţe Hînceşti
3 Examinarea raportului cu privire la rezultatele anului agricol 2018-2019 și perspective pentru anul agricol 2019-2020 Trimestrul IV al anului 2019 Direcţia Agricultură şi Alimentaţie
4 Examinarea raportului privind situaţia din domeniul tineretului şi sportului în raion Trimestrul IV al anului 2019 Serviciul Tineret şi Sport
5 Aprobarea rapoartelor financiare ale instituţiilor medico-sanitare publice raionale şi ale întreprinderilor municipale Trimestrul IV al anului 2019 Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice
6 Cu privire la examinarea activității Direcției Economie și cooperare Transfrontalieră Trimestrul IV al anului 2019 Direcția Economie și cooperare Transfrontalieră
7 Cu privire la examinarea activității Serviciului-contabil din  Aparatul Președintelui Trimestrul IV al anului 2019 Serviciul-contabil  din Aparatul  Președintelui
8 Aprobarea Planului de activitate a Consiliului Raional Hînceşti pe anului 2020 Trimestrul IV al anului 2019 Secretarul Consiliului Raional Hînceşti
9 Cu privire la examinarea rapoartelor de activitate ale înteprinderilor municipale raionale și instituțiilor publice fondate de Consiliul raional Hîncești Trimestrul IV al anului 2019 Directorii întreprinderilor municipale și instituțiilor publice

 

Măsuri organizatorice şi culturale în cadrul raionului

 

  Acţiuni Termen de realizare Responsabil (subdiviziune)
1 Măsuri festive dedicate sărbătorilor naţionale şi internaţionale, zile comemorative Conform calendarului Secţiile, Direcţiile, Serviciile Aparatului Preşedintelui şi a subdiviziunilor Consiliului Raional
2 Sărbători profesionale Conform datelor stabilite Conform competenţei, subdiviziunile consiliului raional
3 Consfătuiri, ateliere de lucru, mese rotunde cu primarii, secretarii consiliilor locale şi consilierii locali (conform tematicilor solicitate) Lunar, după caz trimestrial Secţia Administraţie Publică
4 Ateliere, stagii de formare a funcţionarilor publici din APL I şi APL II Trimestral/bilunar Secţia Administraţie Publică

 

       Secretarul Consiliului raional Hîncești                             Elena MORARU TOMA

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here